Kategori «Muhasebe Ders Notları»

Karşılık ayırma nedir?

Karşılık ayırma: İşletmenin gerçekleşmiş veya gerçekleşebilecek zararları karşılamak amacıyla aldığı muhasebe önlemidir.Bu önlemler , genellikle varlıklar değerindeki azalmalara karşı ve işletme için yükümlülük doğurabilecek olaylara karşı alınmaktadır Ticari alacaklar, _____________ / / ______________ 128- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR           120- ALICILAR _____________ / / ______________ 654- KARŞILIK GİDERLERİ           129- Ş.TİCARİ AL.KARŞ(-) _____________ / / ______________ …

Kasa noksanı ve fazlasının yevmiye kaydı nasıl yapılır?

Kasa noksanı ve fazlasının yevmiye kaydı nasıl yapılır? Kasa Noksanı Nedenleri; Ödeme kaydının noksan ya da hiç yazılmaması, fazla ödeme, noksan tahsilât, kasa sorumlusunun parayı alması Kasa sayım noksanı Fiili kasa mevcudu, kaydi mevcuttan az ise kasa noksanı söz konusudur. Kasa noksanının, GVK da yer alan “.sermayede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.” hükmüne göre dönem …

Olağanüstü amortisman kaydı nasıl yapılır?

Olağanüstü amortisman kaydı nasıl yapılır? Fevkalade ( Olağanüstü ) Amortisman a- Yangın, deprem su basması gibi afetler neticesinde değerini tamamen veya kısmen kaybeden, b- Yeni icatlar dolayısıyla teknik verim ve kıymetleri düşerek tamamen ve kısmen kullanılmaz bir hale gelen, c- Cebri çalışmaya tabi tutuldukları için normalden fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalanmenkul ve gayrimenkullerle haklara, …

Mali kar-ticari kar arasındaki fark?

Mali kar-ticari kar arasındaki fark? Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel nedeni farklı esaslar dikkate alınarak hesaplanmalarıdır. Mali kâr vergi kanunlarında yer alan düzenlemeler sonucunda tespit edilen kârdır ve genelde verginin matrahını da teşkil eder. Bu aşamada ticari kâr ile mali kâr arasındaki en önemli farklılık …

Başabaş noktası nedir?

Başabaş noktası nedir? Bir ticarî işletme­nin hasılatının maliyetine eşit olduğu, dolayısıyla kârın sıfır ol­duğu nokta; ne kâr ne de zarar edilen üretim düzeyi. Kâra ge­çiş noktası. Bir firmanın ne kâr, ne de zarar ettiği üretim düze­yini gösteren nokta. Üretim başladığı anda sabit maliyetine değişken maliyetleri de eklenen firma üretimini artırdıkça bi­rim maliyeti azalır; bu süreç …

Muhasebede gider ve maliyet farkı?

Muhasebede gider ve maliyet farkı? Gider: Dönem hasılatının (gelirinin) elde edilmesi amacıyla faaliyetlerini devam ettirebilmek için yaptığı, kullanılmış veya tüketilmiş harcamalardır.  Maliyet: İşletmelerin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetlerin elde edilmesi için katlandığı her türlü faktörlerin para olarak ifade edildiği toplam değere maliyet denir. Burada iki önemli unsur söz konusudur: Tüketimin işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yapılmış olması …

Alacak senetlerine reeskont ayrılıyorsa borç senetlerine de ayrılmalı mı ?

Alacak senetlerine reeskont ayrılıyorsa borç senetlerine de ayrılmalı mı ? VUK’a göre alacak senetlerine reeskont ayrılırsa borç senetlerine de reeskont ayrılmak zorundadır. Birine ayırıp diğerine ayırmama hakkına sahip değillerdir. Ayrıca senetlerin bir kısmına ayırıp diğer kısmına ayırmama gibi bir hakları da yoktur. Reeskont ayırmak SPK’ya göre zorunlu VUK’a göre seçimlik bir haktır.

Enflasyon muhasebesi nedir?

Enflasyon muhasebesi:Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyon oranlarına göre düzeltilmesi için yapılan muhasebe işlemlerine denir. Muhasebede kayıtlı olan varlık ve kaynakların fiyat değişmelerinden nasıl etkilendiklerini gösteren ve bununla ilgili önlemler alınarak kayıtların gerçeğe uygun bir şekile getirilmesini sağlayan muhasebe sistemidir.

Özün önceliği nedir?

Özün önceliği: Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade eder. Genel olarak işlemlerin biçimleri ile özleri paralel olmakla birlikte, bazı durumlarda farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu takdirde, özün biçime önceliği esastır.

Hisse senetlerinin oranlarına göre ortaklık hesapları?

Hisse senetlerinin oranlarına göre ortaklık hesapları? Geçici yatırım amaçlı alınan menkul kıymetler:  110 Hisse Senetleri Hesabı 111 Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları Hesabı 112 Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları Hesaplarında izlenir. Eğer Menkul kıymetler, yatırım ve iştirak amaçlı yani diğer şirketlerin yönetimine katılmak, iş ilişkileri kurmak veya devamlı gelir elde etmek için satın alınıyorsa: …