Muhasebe Ders Notları

Dönem net karı dönem karı farkı?

31 Aralık 2015 0

Dönem net karı dönem karı farkı? Dönem net karı, dönem karından 691 Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları […]

Muhasebe Ders Notları

Net satışlar nasıl bulunur?

31 Aralık 2015 0

Net satışlar nasıl bulunur?: “net satış hasılatı, bir işletmenin brüt satışlarından satış iskontoları ve iadeleri ile diğer indirimlerin düşülmesi sonucu […]

Muhasebe Ders Notları

Mali kar-ticari kar arasındaki fark?

31 Aralık 2015 0

Mali kar-ticari kar arasındaki fark? Mali kâr ve ticari kâr birbirinden farklı kavramlardır. Bu iki kârın birbirinden farklı olmasının temel […]

Muhasebe Ders Notları

Başabaş noktası nedir?

31 Aralık 2015 0

Başabaş noktası nedir? Bir ticarî işletme­nin hasılatının maliyetine eşit olduğu, dolayısıyla kârın sıfır ol­duğu nokta; ne kâr ne de zarar […]

Muhasebe Ders Notları

Muhasebede gider ve maliyet farkı?

31 Aralık 2015 0

Muhasebede gider ve maliyet farkı? Gider: Dönem hasılatının (gelirinin) elde edilmesi amacıyla faaliyetlerini devam ettirebilmek için yaptığı, kullanılmış veya tüketilmiş harcamalardır.  Maliyet: İşletmelerin […]

Muhasebe Ders Notları

Gelir tablosu nedir?

31 Aralık 2015 0

Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların […]

Muhasebe Ders Notları

Bilanço nedir?

31 Aralık 2015 0

Bilanço: İşletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur.

Muhasebe Ders Notları

Enflasyon muhasebesi nedir?

31 Aralık 2015 0

Enflasyon muhasebesi:Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların enflasyon oranlarına göre düzeltilmesi için yapılan muhasebe işlemlerine denir. Muhasebede kayıtlı olan varlık ve […]

Muhasebe Ders Notları

Özün önceliği nedir?

31 Aralık 2015 0

Özün önceliği: Özün Önceliği kavramı, işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve onlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimlerinden çok özlerinin esas alınması gereğini ifade […]

Muhasebe Ders Notları

Özel maliyetler hesabı nedir?

31 Aralık 2015 0

 264 Özel Maliyetler Hesabı: Kiralanan gayrimenkullerin geliştirilmesi veya ekonomik değerinin sürekli olarak artırılması amacıyla yapılan giderler ile bu gayrimenkulün kullanılması […]

Muhasebe Ders Notları

Hatır senedi nedir?

31 Aralık 2015 0

Hatır Senedi: tarafların birbirine borçluymuş gibi düzenledikleri, ancak gerçekte ticari bir işleme dayanmayan senetlerdir. bu tür senetler genelde, kredi kullanan […]