11.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları

…………… ANADOLU LİSESİ 1.DÖNEM BİYOLOJİ DERSİ SINAVA HAZIRLIK SORULARI S1)Doku nedir? S2)Meristem doku hücrelerinin özellikleri nelerdir? S3)Kökün yapısını açıklayınız? S4)Adhezyon ve Kohezyon arasındaki fark nedir? S5)Su molekülleri hangi yolla taşınır? S6)Bitkilere su girişinin nasıl sağlandığını açıklayınız? S7)Minimum yasasını açıklayınız? S8)Bitkilerin Büyümesinde rol oynayan Faktörler nelerdir?Yazınız.. S9)Nasti nedir? S10)Bitkisel hormonların işlevleri ve özellikleri nelerdir? İlgili Kategoriler …

11.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 2.yazılı soruları 1.Beyni saran üç katlı zara …………………………………………………………………. denir. 2.Nöronların akson uçlarından salgılanan kimyasal yapılı polimer maddelere …………………………………………… denir. 3.Beyin yarım kürelerini enine bölen yarığa ……………………………………………………………… denir. 4.Kas tonusunu ve vücut duruşunu düzenleyen merkez …………………………………………………. dır. 5.Uyku halinde ……………………………………….. ve ……………………………………………… işlev yapmaz. 6.Solunum,sindirim,dolaşım gibi yaşamsal olayların merkezi ………………………………………………………….. dır. 7.Sinir …

ADI: ……………………………….  LİSESİ BİYOLOJİ DERSİ 11.SINIFLAR 2.DÖNEM 2.YAZILISI A SOYADI: SINIFI: NUMARASI: ALDIĞI PUAN: 1)AaBBCcDdEE genotipine sahip canlının;     a)Oluşturabileceği gamet çeşidi sayısını bulunuz.     b)ABCDE genotipinde gametin oluşma oranı kaçtır? 2)Heterozigot  B kan grubu bir anne ile 0 kan gruplu bir babanın doğacak çocuklarının fenotip ve genotip oranını bulunuz. 3)Yapılandırılmış gridde numaralandırılmış kutucuklara kalıtımla …