9.Sınıf Sağlık Bilgisi Yazılı Soruları

……. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM SAĞLIK BİLGİSİ 1.ORTAK SINAV SORULARI (B ) ADI SOYADI : SINIFI …………NO: 1)Dünya sağlık örgütüne göre sağlığı tanımlayarak sosyal yönden sağlığı açıklayınız.10 puan 2)Bir ülkenin sağlık düzeyini gösteren sağlık ölçütlerini yazınız.10 puan 3)İnsan sağlığını etkileyen fiziksel etmenlere örnekler veriniz.10 puan 4Vektör nedir?Örnek veriniz.10 …

2017 -2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NİLÜFER NUR HAYATİ KURTCAN MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ I.DÖNEM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ II.YAZILI ORTAK SINAVI Ad-Soyad:………………………. Sınıf/ No:……/……. Tarih……/……/2017 1-Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri sağlığı tanımlar? I.Bedenen iyi olmak II. Ruhen iyi olmak III.Sosyal yönden iyi olmak a)Yalnız I b)Yalnız II c)Yalnız III d)I-II e)I-II-III 2-Aşağıdaki hastalıklardan hangisi hareketsiz bir …

1. Anne sütünün özellikleri nelerdir? Fe, hastalıklara karşı koruyan IgG, protein, yağ, KH, su, mineral maddeler, bulunur. 2. Bebeklik döneminde uygulanan aşıları yazınız. BCG, Difteri, boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, hepatit B aşılardır. 3. Bulaşıcı hastalığın dolaylı bulaşma yollarını yazınız. Eşyalar, hava, vektörler, su ile kaynaktan dolaylı yolla bulaşmadır. 4. Bulaşıcı hastalıklardan korunmada bulaşma yoluna …

1. Bağımlılık nedir? Kişinin sigara, alkol, uyuşturucular gibi maddelerle kurduğu ilişki sonucu özdenetimini ve özerkliğini yitirmesi, o süre kadar sergilemediği yeni davranışlar göstermesi sürecine bağımlılık denir. 2. Sigaraya başlama nedenlerinden 5 tanesini yazınız. Büyükleri taklit etmek Arkadaşlar arasında kendini kanıtlamak Basından etkilenmek Grup içinde kabul görmek Gruptan kopmamak Aşağılık duygusundan kurtulmak Arkadaşlarına üstünlük sağlamak Kişilik …

1. Doğal afetlerin insanların ruh sağılına etkilerini yazınız. Doğal afetlerin insanların ruh sağılına olumsuz etkiler. 2. Ergenlik döneminin tanımını yaparak kaça ayrılır yazınız. Çocukluktan yetişkinliğe geçişin sağlandığı, hızlı bedensel büyümenin yanı sıra ruhsal ve cinsel yönden gelişme dönemine ergenlik dönemi denir. Ergenlik dönemi kendi arasında erken, tam ve geç ergenlik dönemleri olmak üzere 3’e ayrılır. …

……………LİSESİ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI     A. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz? (30 puan) 1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden değildir? A) Beslenme B) Medeni durum C) Hormonlar D) Genetik E) Fiziksel çevre 2- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeklerin özelliklerinden değildir? A) Hareket hâlindeki cisimleri …

9.SINIF SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM yazılı soruları Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz? (30 puan) 1- Aşağıdakilerden hangisi bireyin gelişmesinde rol oynayan faktörlerden değildir? A) Beslenme B) Medeni durum C) Hormonlar D) Genetik E) Fiziksel çevre 2- Aşağıdakilerden hangisi yeni doğan bebeklerin özelliklerinden değildir? A) Hareket hâlindeki cisimleri gözleriyle B) Çevreye karşı C) Emme ve tutma …