Kategori «YKS-TYT-AYT Kimya Ders Notları»

BİLEŞİKLER İki yada daha fazla elementin kimyasal Özeliklerini kaybederek birleşmesi İle oluşturdukları saf maddeye bileşik denir. Bileşikler molekuler yapıda olan kovalentj Ametal »Ametal) bileşikler ve kristal yapıda olan lyonlk(Metaİ4Ametal) bileşikler olarak ıkı sınıfa aynlır. (HıO, COz.. C*HuOa Kovalent) (NaCI, AICI,, CaFi. İyonik) ÖZELLİKLERİ •     Saf ve homojen maddelerdir. •     Bileşiğin tüm özelliklerini gösteren en küçük …

BİLEŞİK FORMÜLLERİNİN ADLANDIRILMASI METAL VE AMETAL ATOMLARINDAN OLUŞAN BİLEŞİKLERİN ADLANDRILMASI(İYONİK BAĞ) METALİN ADI + AMETALİN ADI + ‘’ÜR’’ EKİ ***AMETAL OKSİJEN İSE OKSİT, AZOT İSE NİTRÜR, KÜKÜRT İSE SÜLFÜR, HİDROJEN İSE HİDRÜR VE KARBON İSE KARBÜR DİYE OKUNUR. ÖRNEK:        NaCl                  sodyum klorür                              ZnS                çinko sülfür KF                    potasyum florür                           Ca3N2                    kalsiyum nitrür BaBr2                baryum bromür                            BaI2 …