Kategori «11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları»

1- Divan-ı humayün üyelerinin isimlerini yazınız. Padişah Veziriazam(SADRAZAM) Kubbealtı vezirleri Nişancı Kazasker Defterdar 2- Osmanlı devletinde divan-ı humayün nerelerde toplanırdı? DİVANHANE’de toplanırken, kanuni zamanında yapılan KUBBEALTINDA toplanmaya başladılar 3- Divan-ı humayunda devlet teşkilatının esasını oluşturan hangi kollar temsil edilirdi? Seyfiye,ilmiye ve kalemiye 4- Divanı humayün üyeleri dışında vezir rütbesine sahip hangi kişiler divan üyesi olup …

11.sınıf Tarih 1.dönem 1.yazılı soruları  1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır? – Türklerde bugün kü anlamda devle “il” (el) kelimesi kullanılmıştır. 2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir? – Milletin bir yönetim altında birleştirmesiyle oluşan il vatanı koruyorak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır. 3- “il” kelimesi başka hangi anlamda …

  E.ÖĞRETİM YILI 11/F SINIFI TARİH DERSİ I.DÖNEM II.YAZILI Adı: 11/E Soyadı: TARİH No: I. D.II. Y. 1. Osmanlı devletinde padişahın koyduğu kurallara ne ad verilirdi? 2. Osmanlı Devletinde insan, mal ve servet sayımı yapıldığında veriler nereye kaydedilirdi? 3. Osmanlı Devletinde yöneticiler hangi sınıflara ayrılırdı? 4. I. Murad döneminde hakimiyet anlayışında nasıl bir değişiklik yapılmıştır? 5. Şeyhülislamın Osmanlı devlet sistemindeki …

1.sınıf tarih dersi I. dönem I. yazılı ( 25 soru-test) 1-)Eski Tür devletlerinde hükümet üyelerine ne isim verilirdi? A)Buyruk B)Kutlu C)Aygucı DTudun E)Tonyukuk 2-)Aşağıdakilerde hangisi ilk Türk-İslam devletlerinde “hacip” in görevlerinden değildir? A)Devlete ve hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırmak B)Hükümdar ile hükümet arasındaki ilişkileri düzenlemek C)Haksızlığa uğrayanları divan-ı mezalime çıkarmak D)Törenlerde protokolü düzenler E)Elçilerin her …