11.Sınıf Tarih Yazılı Soruları

1- Divan-ı humayün üyelerinin isimlerini yazınız. Padişah Veziriazam(SADRAZAM) Kubbealtı vezirleri Nişancı Kazasker Defterdar 2- Osmanlı devletinde divan-ı humayün nerelerde toplanırdı? DİVANHANE’de toplanırken, kanuni zamanında yapılan KUBBEALTINDA toplanmaya başladılar 3- Divan-ı humayunda devlet teşkilatının esasını oluşturan hangi kollar temsil edilirdi? Seyfiye,ilmiye ve kalemiye 4- Divanı humayün üyeleri dışında vezir rütbesine sahip hangi kişiler divan üyesi olup …

11.sınıf Tarih 1.dönem 1.yazılı soruları  1- Eski Türk devlet yerine hangi kelime kullanılmıştır? – Türklerde bugün kü anlamda devle “il” (el) kelimesi kullanılmıştır. 2- Eski Türk devletlerinin amaçları nelerdir? – Milletin bir yönetim altında birleştirmesiyle oluşan il vatanı koruyorak milleti huzur ve barış içinde yaşatmayı amaçlayan siyasi bir teşkilattır. 3- “il” kelimesi başka hangi anlamda …