YKS-AYT Edebiyat Ders Notları

100 Aşk Şiiri: Cemal Süreyya 100 Soruda Halk Edebiyatı: P. Naili Boratay 19 Mayıs Destanı : F Hüsnü Dağlarca 19.Asır Türk Edb. Tarihi: A Hamdi 2000 Yılının Sevgilisi: R. Halit Karay 50.Yılında Sovyet Rusya: Şevket Rado 70 Yaşım Merhaba: Aziz Nesin 72.Koğuş: Orhan Kemal 87 Oğuz : Rakım Çalapala 999.Gün: Cemal Süreyya Abbas Yolcu : Atilla İlhan …

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI(1923-) Genel özellikleri Bu dönemi 1940’a kadar olan dönem ve 1940 Sonrası Dönem olmak üzere ikiye ayırarak inceleyebiliriz. 1940’a kadar olan dönem 1-1940’a kadar olan dönemde Kurtuluş savaşı ve Milli Mücadele işlenen önemli konulardandır. 2-Atatürk ilke ve devrimleri işlenen önemli konular arasındadır.Devrimler çeşitli yönleriyle eserlere konu edilir. 3-Memleket sorunları ve memleketin güzellikleri …

EDEBİYAT Söz sanatları 1- Teşbih (Benzetme) Özellikleri yönüyle zayıf olan varlığın kuvvetli varlığa benzetilmesi sanatıdır. 2- İstiare ( Eğretileme ) Yalnızca benzeyen ya da benzetilenle kurulan benzetmedir. 3. Mecaz – ı Mürsel Bir sözün benzetme özelliği olmaksızın başka bir söz yerine kullanılmasıdır. Örnek : Sobayı yak. ( sobanın içindekileri ) Tencere yandı. ( Tencerenin içi …

YKS TYT Edebiyat pratik bilgiler Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı Bilinen destanlardır. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir. Kutadgu Bilig, siyasetname …

  Ayrıca bakınız: YGS LYS Edebiyat pratik bilgiler – Pratik edebiyat bilgileri LYS EDEBİYAT KISA ŞİFRELER İNDİR BEŞ HECECİLER = FEHOY Faruk Nafiz Çamlıbel Enis Behiç Koryürek Halit Fahri Ozansoy Orhan Seyfi Orhon Yusuf Ziya Oraç SERVET-İ FÜNUN = HATCEM HAlit Ziya Uşaklıgil Tevfik Fikret CEnap Şehabettin Mehmet Rauf İSLAMİYET DÖNEMİ ÖNCESİ ÜRENLERİ = SoSDöK Sav Sagu Destan …

ESER YAZAR SÖZLÜĞÜ Abdullah Efendi’nin Rüyaları AHMET HAMDİ TANPINAR Acı Tütün Necati Cumalı Acımak REŞAT NURİ GÜNTEKİN Açlık Kunt Hamsun Adamın  Biri Cahit Külebi Ademoğlu Neredeydin Heinrich Böll Afife Anjelik Recaizade Mahmut Ekrem Aganta Burina Burinata CEVAT  ŞAKİR  KABAAĞAÇLI  (HALİKARNAS BALIKÇISI) Aile Toplantısı T. S.  Elıot Akıle Hanım Sokağı HALİDE EDİP ADIVAR Akın Faruk Nafiz …

Milli edebiyatı sadece sade dil ve hece veznine indirgemişler, top- lum yararına yazmayı bir tarafa bırakmışlardır.Anadolu’ya ve Türk mille- tine saygı duymalarına rağmen kişisel konularda yazmışlar ve memleket konularına fazla eğilmemişlerdir. Anadolu’nun daha çok tabiat güzelliklerini anlatmışlardır. Bu topluluğun sanatçıları şunlardır.(FEHOY) Faruk Nafiz ÇAMLIBEL Enis Behiç KORYÜREK Halit Fahri OZANSOY Orhan Seyfi ORHON Yusuf Ziya …

PRATİK EDEBİYAT BİLGİLERİ 1. Sagu-ağıt-mersiye konu yönüyle ortaktır. Mersiye ölçü yönünden farklıdır. 2. Koşuk, sagu ve destan İslamiyet öncesi dönemde, dörtlükler biçiminde, hece ölçüsüyle ve genellikle yarım uyak kullanılarak söylenmiştir. 3. Yapay destanlar, doğal destan sürecinden geçmeyen yazarı bilinen destanlardır. 4. Orhun (Göktürk) Yazıtları 8.yy. da Orhun Irmağı kıyısında dikilen, yazılı edebiyatımızın ilk ürünleridir. 5. …