Kategori «10.Sınıf Ders Notları»

ÜÇÜNCÜ DÖNEM (M.S.500 – 1700 ) ÇİN-HİNT_İSLAM VE RÖNESANS MATEMATİĞİ DÖNEMİ   ÇİN MATEMATİĞİ Bir Çin efsanesine göre; yaklaşık üç bin yıl önce, Çin’de büyük bir sel meydana geldi. Nehir tanrısını sakinleştirmek için halk Lo Nehri’ne bazı tekliflerde bulundu, ancak işe yaramadı. Ne zaman yeni bir teklifte bulunsalar, nehirden bir kaplumbağa çıkardı. Bir gün bir …

AHLAK FELSEFESİ Şimdi bu konu ile felsefenin değerleri inceleyen kısmına giriş yapıyoruz.Daha evvel olgular üzerinden hareket ederken ahlak felsefesi veya etik özelinde değerler üzerinden gideceğiz.Olgu ile değer arasındaki fark şudur:Olgu bir durum,bir olaydır.Örnek verirsek: yağmurun yağması ,Fransız İhtilali,birer olgudur.Yağan bu yağmurun bir çiftçi açısından yorumlanması,bahsi geçen ihtilalin gerek insan gerek toplum hayatındaki etkileri ise bu …

FELSEFEYİ TANIMA Felsefe; varlık, insan ve değerler üzerine düşünme ve açıklama çabasıdır. Eski Yunanca olan philo- sophia sözcüklerinden oluşur ve bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefe, hakikate ulaşmada bir yoldur. Hikmet ise evren ve insan hakkında ulaşmak istediğimiz mutlak bilgidir. Felsefe hikmete ulaşmada bir araçtır. Felsefenin Doğuşu; M.Ö 6. y.y.da Antik Yunan’da doğmuştur. Antik Yunan’da doğmasının …

FELSEFENİN ANA KONULARI BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ) Bilgi Felsefesinin Konusu: Doğa ve evrenle ilgili sorunlara tanrı ve ruh bağlamında getirilen metafizik açıklamalar duyu organlarının verileri ile açıklanamadığından bilginin kaynağına doğrudan yönelmek gereği doğmuştur. Böylece bilgi, felsefenin ana konularından birini oluşturmuştur. Bilgi felsefesinin konuları: Bilgi Kuramı (teorisi) : Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi …

OSMANLI DEVLETİ TARİHİ XIV VE XV. YÜZYILLARDA OSMANLI DEVLETİ A-XIV.YÜZYIL BAŞINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA 13 ve 14. yüzyıllarda Anadolu da Selçuklu devleti hakimdi. Bu devlet Kösedağ savaşında yenilmiş ve Anadolu Moğol egemenliği altına girmişti.Moğolların istila hareketi Anadolu’ya yönelik yeni bir Türk göçüne sebep olmuştu. Anadolu’ya gelen Türk nüfus, Moğol baskısının az olduğu batı Anadolu’yu …

10. SINIF 2. ÜNİTE DERS NOTU OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (1302-1453) Soru 1. 13. Yüzyıl’da Anadolu’nun konumu nasıldı ve Türkler neden buraya yerleşiyordu açıklayınız. Cevap= a) Anadolu, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlıyordu. b) İpek Yolu’nun önemli bir kısmı buradan geçiyordu. c) Hayvancılık ve tarım için çok elverişliydi. Soru 2. Osmanlı Beyliğinin kuruluş sürecinde Anadolu ve …

9. SINIF ÜNİTELERİ 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN İnsanın Evrendeki Konumu: Evren; uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. İçinde yaşadığımız dünya da bu evrenin bir parçasıdır.  Evrendeki varlıkları Görülen/Maddi (İnsan, bitki, havyan vs.) ve Görülemeyen/Manevi ( Melek, cin, şeytan vs.) şeklinde ikiye ayırabiliriz. İnsanı diğer varlılardan ayıran özellikleri ise; Akıllı, irade …