7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler -7.Sınıf Ders Notları 7.Sınıf Deneme Sınavları 7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Notları 7.Sınıf İngilizce Ders Notları 7.Sınıf Matematik Ders Notları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları 7.Sınıf Türkçe Ders Notları

İlgili Kategoriler -7.Sınıf Ders Notları 7.Sınıf Deneme Sınavları 7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 7.Sınıf Fen Bilimleri Ders Notları 7.Sınıf İngilizce Ders Notları 7.Sınıf Matematik Ders Notları 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları 7.Sınıf Türkçe Ders Notları

İlgili Kategoriler -5.Sınıf Ders Notları -6.Sınıf Ders Notları -7.Sınıf Ders Notları -8.Sınıf Ders Notları -9.Sınıf Ders Notları 5.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 6.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 8.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

MELEKLERE İMAN *İmanın şartlarından biri de Meleklere imandır.Meleklere inanmayan kişinin Müslüman olduğu söylenemez. *Melek sözlükte ‘’kuvvet,haber,elçi’’ anlamlarına gelir. *Dini anlamı ise:Allah’ın emirlerine göre hareket eden kudret ve anlayış sahibi varlıklardır. *Melekler yemez,içmez,uyumaz,evlenmezler.Erkeklik ve dişilikleri yoktur.Nurani olduklarından her yere girebilirler.Onlar için uzaklık yakınlık yoktur,en uzak mesafelere bile çok hızlı bir şekilde gidip gelebilirler. MELEKLERİN VARLIĞI   …

CİN SÛRESİ Kur’ân-ı Kerîm’in yetmiş ikinci sûresi. Mekke devrinde nazil olmuştur, yirmi sekiz âyettir. Fasılası “elif” (ı) harfidir. Adını, bir cin topluluğunun Hz. Peygamber’den Kur’an dinlediğini bildiren birin­ci âyetten alır. Sûrenin nüzul sebebini açıklayan rivayetlerin de temas ettiği bu dinleme olayı Ahkâf sûresinde de (46/ 29-31) söz konusu edilmektedir. İbn Hişâm’ın rivayetine göre cinlerin Hz. …