Muhasebe denetiminin riski

DENETİM RİSKİ

Denetim riski, Mali tablolarda önemli yanlışlıklar olduğu halde, denetçinin mali tablolarda doğru olarak sunulduğu sonucuna varması ve mali tablolar hakkında olumlu görüş bildirmesi olasılığıdır. Denetçi için önemli olan denetim riskini mümkün olan en düşük seviyede olacak şekilde denetimi planlamaktır.

Denetim Riski = Yapısal Risk x Kontrol riski x Bulgu Riski

DENETİM RİSKİ BİLEŞENLERİ

 • Yapısal Risk; İç kontrolü oluşturan politikaların ve prosedürlerin olmadığı varsayıldığında belli yapısal ve çevresel özellikleri nedeniyle hesap kalanlarının önemli yanlışlıklardan etkilenme olasılığıdır.

Yapısal Riski Etkileyen Faktörler;

 • Farklı muhasebe politikaları uygulayabilme olanakları,
 • Hesaplama ve sayısallaştırma olanakları açısından zorluklar,
 • Hesap kalemlerinin büyüklüğü ve diğer hesaplarla ilişkisi,
 • Varlıkların kolayca çalınabilir, işletme dışına kolay çıkarılabilir olma zorluklar,
 • Kontrol Riski; İç kontrolü oluşturan politika ve prosedürlerle önlenemeyecek ve ya bulunamayacak hataların olması olasılığıdır.

Not; Hatalı İşlem Riski; Yapısal riskle kontrol riskinin bileşimi (çarpımı) toplam hatalı işlem riskini verir.

 • Bulgu Riski; Denetçinin denetim prosedürleriyle mali tablolardaki önemli bilgi yanlışlıklarını bulamama olasılığıdır. Denetçi bulgu riskini kontrol altına alabilir.

Bulgu Riski Ne Zaman Doğar?

 • Bir hesap kalanının denetçi tarafından tamamen denetlenmediği durumlarda var olan belirsizlikten,
 • Denetçinin uygun olmayan denetim prosedürlerini seçmesinden,
 • Denetçinin uygun bir denetim prosedürünü yanlış uygulanmasından,
 • Denetçinin denetim sonuçlarını yanlış yorumlamasından kaynaklanan belirsizlikten doğar

DENETİMDE ÖZEL RİSK ALANLARI

 • Yöneticilerin yaptıkları yolsuzluklar,

Muhasebe verilerinin elde edilmesinde ve kaydedilmesindeki hatalar (kayıt hataları)

Olayların yanlış yorumlanmasından kaynaklı muhasebe tahminlerindeki hatalar (tahmin hataları)

Muhasebe ilkelerinin uygulanmasındaki hatalar (ilke hataları)

 • Mevzuata aykırı eylemler,
 • Müşteri işletmenin ilişkili olduğu kişi ve kuruluşlar,

Bu kapsama, müşteri işletmenin iştirakleri, bağlı ortaklıkları, yönetimini ve ya faaliyet politikasını etkilediği diğer işletmeler ve büyük ortakları girer. Yolsuzluk bulunduğu aşağıdaki durumlarda kabul edilir;

-Piyasa faiz oranlarından önemli derecede az ve ya yüksek faiz oranları ile borç verme ve borçlanma,

-Piyasa değerinden önemli derecede farklı bedeller üzerinden kiralama ve ya kiraya verme işlemleri

-Emsallerine göre önemli derecede yüksek maaş, prim ve ikramiye ödeme,

-Piyasa değerinden önemli derecede farklı bedeller üzerinde hammadde ve malzeme satın alma ve satma,

 • Müşterinin faaliyetine son verme olasılığı

İŞLETME RİSKİ

İşletme riski, mali tabloların denetimiyle ilgili olarak, denetçinin ve ya denetim firmasının bir davadan ve ya söylentiden dolayı mesleki uygulanmasına zarar gelmesi ve ya kayba uğraması olasılığıdır.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.