Kategori «Vatandaşlık Ders Notları»

2018 KPSS Vatandaşlık Ders Notu

VATANDAŞLIK Yaptırım:1.Ceza Maddi yaptırımları vardır.Devlet gücüne dayanır. 2.Tazminat Yaptırımı 3.Cebr-i İcra 4.İptal:İdarenin hukuk yaptığı işlemleri idare mahkemesine iptal davası açmaktır. 4 tür kural vardır: Emredici Kurall:Doğrudan emir verilmesidir.Aksi olamaz. Tamamlayıcı Kural:Kişinin iradesinin olmadığı durumlarda çıkar. Tanımlayıcı Kural Yorumlayıcı Kural HÜKÜMSÜZLÜK-YOKLUK:Bir hukuki unsur yoksa onun hiç olmamasıdır. BUTLAN:Emredici hukukta aykırı diye bir durumun iptal edilmesidir. Mutlak …

2018 KPSS Tüm Güncel ve Entelektüel Bilgiler

  Türk Edebiyat Tarihinin İlkleri 1, Türk Edebiyat Tarihinin İlkleri 2 Türkiye’de Kadın İlkler İnkılap Tarihindeki İlkler Coğrafya’da İlkler (Dünya’da) Coğrafya’da İlkler (Türkiye’de) Türk Tarihindeki İlkler Avrupa Tarihindeki İlkler  Osmanlı Tarihindeki İlkler Tarihte İlkler ve Enler   KPSS GÜNCEL BİLGİLER TESTİ 1 KPSS GÜNCEL BİLGİLER TESTİ 2 “Hanzala Cesaret Ödülü” ne layık görülen ve İsrail …

Türk Siyasi Tarihi Pratik Bilgiler

Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Nisanın ilk defa resmi ve milli bayram olarak kutlanması, 1921 Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Halkevleri,1932 Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Köy Enstitüsü,1941 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, Atatürk 1923, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, İsmet Paşa 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Meclis Başkanı, Fethi Okyar 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak, …

KPSS Vatandaşlık bilgisi kapsamlı ders notu

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal hayatı düzenleyen kurallar Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları Hukuk Kurallarının Özellikleri Toplumsal hayatı düzenler Yaptırımı maddidir. Cebridir. (Devletin zor kullanma gücü) Devlet gücüyle desteklenmiştir. Geneldir. Soyuttur. (bir olaya değil benzer özellikler gösteren tüm olayları kapsayacak şekildi düzenlenmiştir.) Değişkendir. Süreklidir. Hukukun İşlevi Hukuk toplumda Barışı, Huzuru, Adaleti Güvenliği sağlar. …

Vatandaşlık bilgisi kısa notlar

VATANDAŞLIĞA ÇALIŞMAKTAN SIKILIYORUM DİYENLER – Cebri icra: borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanması – Butlan : hukuki işlemlerin geçersiz kabul edilmesi – Pozitif hukuk: bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının hepsi – Mevzu kukuk: bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan yürürlükte olan hukuk kurallarının tümü …

KPSS-YKS-TYT Önemli notlar-Ezber şifreleri

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)  KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA…Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS…Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:K…AK…Keban,Atatürk,Karakaya Türkiye’deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü KARSTİK GÖLLER:S S K…..S …

KPSS Tarih-Coğrafya-Vatandaşlık bilgisi ezber şifreleri

  COĞRAFYA DERSİ ŞİFRELERİ  Heyelan Set Gölleri: UYSAT: Uzungöl, Yedigöller, Sera, Abant, Tortum Rüzgârlar: KaYıP SaKaL  : Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA: Ovaakça, Hamitabat, Ambarlı Ege Bölgesinde En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTİ Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir İç Anadolu Bölgesindeki Platolar: HUCOB Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok Ege’deki Kırık Dağlar: MAYBAM …

Temel yurttaşlık bilgisi ders notu

1.Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i Ittifak 5.Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, …

Kamu hakları ve özel haklar (KPSS Vatandaşlık)

Kamu Hakları ve Özel Haklar Kamu hakları ve özel haklar kpss vatandaşlık dersinde hakkın türleri içinde işlenmektedir. Hakkın türleri kamu hakları ve özel haklar olarak 2 alt başlıkta incelenmektedir. Kamu hakları da özel nitelikli kamu hakları ve genel nitelikli kamu hakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle kamu haklarını inceleyelim. Kamu Hakları Kpss vatandaşlık dersinde hakkın türleri içinde …