Kategori «Vatandaşlık Ders Notları»

→GÜNCEL BİLGİLER← →İspanya’nın doğusundaki KATALONYA bağımsızlığını ilan etti. →Dünyanın en hızlı yayılan dili EMOJİ seçildi. 🙂 →Milli Judocu MİHRAÇ AKKUŞ Avrupa Judo Federasyonu tarafından ”Altın Çocuk” olarak adlandırılmıştır. →Türkiye’nin kapsamlı ve Fonksiyonel ilk Türk arama motoru: YAANİ →SUUDİ ARABİSTAN bir Robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu →2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sinema dalında …

2018 Orijinal Güncel Deneme Soru-1)Ocak 2018 tarihinde Dubai’de düzenlenen Uluslararası Arap Festivali’nde “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” ödülü kime verilmiştir? a)Tuba Büyüküstün b)Beren Saat c)Elçin Sangu d)Aslı Enver e)Bergüzar Korel Soru-2)Tütkiyede ilk ATM cihazı hangi banka kapsamında kurulmuştur? a)Ziraat b)Yapı Kredi c)Vakıfbank d)İş e)Denizbank Soru-3)Türkiye’nin kredi notunu “BB+” seviyesinde teyit etti, not görünümünün “durağan” olduğunu …

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ – SINAVA DÖNÜK KONU ÖZETİ   A- TEMEL HUKUK   Sosyal hayatı düzenleyen kurallar -Din kuralları -Ahlak kuralları -Görgü kuralları -Hukuk kuralları   Yaptırım (Müeyyide) Bir kurala uyulmadığında karşılaşılan tepki (kurala uymamanın bedeli). Hukuk kurallarının yaptırımı maddi yani zorlayıcıdır. Hukuk kurallarının arkasında kamu gücü yani devlet vardır.   Hukuk kurallarının yaptırımları -Ceza   …

VATANDAŞLIK Yaptırım:1.Ceza Maddi yaptırımları vardır.Devlet gücüne dayanır. 2.Tazminat Yaptırımı 3.Cebr-i İcra 4.İptal:İdarenin hukuk yaptığı işlemleri idare mahkemesine iptal davası açmaktır. 4 tür kural vardır: Emredici Kurall:Doğrudan emir verilmesidir.Aksi olamaz. Tamamlayıcı Kural:Kişinin iradesinin olmadığı durumlarda çıkar. Tanımlayıcı Kural Yorumlayıcı Kural HÜKÜMSÜZLÜK-YOKLUK:Bir hukuki unsur yoksa onun hiç olmamasıdır. BUTLAN:Emredici hukukta aykırı diye bir durumun iptal edilmesidir. Mutlak …

  Türk Edebiyat Tarihinin İlkleri 1, Türk Edebiyat Tarihinin İlkleri 2 Türkiye’de Kadın İlkler İnkılap Tarihindeki İlkler Coğrafya’da İlkler (Dünya’da) Coğrafya’da İlkler (Türkiye’de) Türk Tarihindeki İlkler Avrupa Tarihindeki İlkler  Osmanlı Tarihindeki İlkler Tarihte İlkler ve Enler   KPSS GÜNCEL BİLGİLER TESTİ “Hanzala Cesaret Ödülü” ne layık görülen ve İsrail askerlerine karşı direniş gösteren Filistin’li kız Ahed …

Türkiye Cumhuriyeti’nde 23 Nisanın ilk defa resmi ve milli bayram olarak kutlanması, 1921 Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Halkevleri,1932 Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk Köy Enstitüsü,1941 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı, Atatürk 1923, 4 kez cumhurbaşkanlığı yaptı Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı, İsmet Paşa 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Meclis Başkanı, Fethi Okyar 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Genelkurmay Başkanı, Mareşal Fevzi Çakmak, …

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Sosyal hayatı düzenleyen kurallar Din kuralları Ahlak kuralları Görgü kuralları Hukuk kuralları Hukuk Kurallarının Özellikleri Toplumsal hayatı düzenler Yaptırımı maddidir. Cebridir. (Devletin zor kullanma gücü) Devlet gücüyle desteklenmiştir. Geneldir. Soyuttur. (bir olaya değil benzer özellikler gösteren tüm olayları kapsayacak şekildi düzenlenmiştir.) Değişkendir. Süreklidir. Hukukun İşlevi Hukuk toplumda Barışı, Huzuru, Adaleti Güvenliği sağlar. …

VATANDAŞLIĞA ÇALIŞMAKTAN SIKILIYORUM DİYENLER – Cebri icra: borcunu yerine getirmeyen kimsenin devlet gücüyle borcunu yerine getirmeye zorlanması – Butlan : hukuki işlemlerin geçersiz kabul edilmesi – Pozitif hukuk: bir ülkede belli bir dönemde yürürlükte olan yazılı ve yazısız hukuk kurallarının hepsi – Mevzu kukuk: bir ülkede yetkili makamlar tarafından yapılan yürürlükte olan hukuk kurallarının tümü …

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)  KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA…Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS…Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:K…AK…Keban,Atatürk,Karakaya Türkiye’deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü KARSTİK GÖLLER:S S K…..S …

  COĞRAFYA DERSİ ŞİFRELERİ  Heyelan Set Gölleri: UYSAT: Uzungöl, Yedigöller, Sera, Abant, Tortum Rüzgârlar: KaYıP SaKaL  : Karayel, Yıldız, Poyraz, Samyeli, Kıble, Lodos Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA: Ovaakça, Hamitabat, Ambarlı Ege Bölgesinde En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTİ Zeytin, Üzüm, Haşhaş, İncir İç Anadolu Bölgesindeki Platolar: HUCOB Haymana, Uzunyayla, Cihanbeyli, Obruk, Bozok Ege’deki Kırık Dağlar: MAYBAM …

1.Türkiye’nin ilk anayasal belgesi nedir? 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 2. Türkiye’nin en uzun süre yürürlükte kalan anayasası hangisidir? 1924 Anayasası 3. Çağdaş anlamda dünyanın ilk yazılı anayasası nedir? 1787 ABD anayasası 4. Yaygın kanaate göre, Osmanlı’da ilk anayasal belge nedir? 1808 Sened-i Ittifak 5.Türkiye’nin en katı anayasası hangisidir? 1982 Anayasası 6. Yönetmeliklerin nizamnamelere, nizamnamelerin kanunlara, …

Kamu Hakları ve Özel Haklar Kamu hakları ve özel haklar kpss vatandaşlık dersinde hakkın türleri içinde işlenmektedir. Hakkın türleri kamu hakları ve özel haklar olarak 2 alt başlıkta incelenmektedir. Kamu hakları da özel nitelikli kamu hakları ve genel nitelikli kamu hakları olarak ikiye ayrılmaktadır. Öncelikle kamu haklarını inceleyelim. Kamu Hakları Kpss vatandaşlık dersinde hakkın türleri içinde …

Hak Kavramı ve Hakların Korunması Hak kavramı ve hakların korunması konusu kpss vatandaşlık konu anlatımı dahilindedir. Bu bölümde hak kavramı ve hakların korunmasını incelerken hakları doğuran olaylar ile hakların kazanılması konularına da değineceğiz. Hak Kavramı Hak kavramı, hukuk düzeninin kişilere tanıdığı yetkilere ve kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatlerine denir. Hukuk kelimesi de hak kelimesinden …

Normlar Hiyerarşisi Normal hiyerarşisi Anayasa > Kanun > Tüzük > Yönetmelik > Genelge > Yönerge şeklinde oluşmaktadır. Milletler arası antlaşmalar, Kanun hükmünde kararnameler ve Meclis içtüzüğü kanunlara eş metin olarak sayılmaktadır. Anayasa: Kpss vatandaşlık dersinin en yaygın içeriklerinden biri olan Anayasa, bir devletin kuruluşunu, örgütlenişini, temel organlarının işleyişini, devlet iktidarının el değiştirmesini düzenleyen ve kişilerin hak ve özgürlüklerini …

1980 SONRASI TÜRKiYE Siyasi Gelişmeler 1987’de yapılan referandum ile 12 Eylül askerî müdahalesi sonucunda siyaset yasağı konan Süleyman Demirel,  Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Alparslan Türkeş’in siyasi yasakları kalktı. Kasım 1987 seçimlerinden ANAP yine birinci parti olarak çıktı.31 Ekim 1989’da TBMM kararıyla cumhurbaşkanı olan Turgut Özal’ın yerine Yıldırım Akbulut başbakan oldu. Turgut Özal’ın 1993 yılında …

KPSS VATANDAŞLIK SORULARI Not: Cevaplar aşağıdadır. 1- Sosyal güvenlik hakkı Anayasanın hangi bölümünde düzenlenmiştir? a) Kişinin hak ve ödevleri b) Sosyal ve ekonomik hak ve ödevler c) Temel hak ve ödevler d) Siyasi haklar ve ödevler e) Mali ve ekonomik hükümler 2- Aşağıdakilerden hangisi devletin bir unsurudur? a) Egemenlik b) Meşruluk c) Adalet d) Eşitlik …

2015 KPSS Vatandaşlık Ders Notları Temel Hukuk Bilgileri Temel Hukuk Bilgileri konusuna hukuk kelimesinin anlamı ile başlayalım. Hukuk kelimesi Arapça ”hak” kelimesinin çoğuludur. Peki hukuk neden vardır? Toplumsal hayatın sürebilmesi içi gerekli olan düzen için hukukun var olması gerekmektedir. Bunlarına başında da sosyal hayatı düzenleyen kurallar gelmektedir. Biz bunlara Toplumsal Düzen Kuralları diyoruz. TOPLUMSAL DÜZEN …

YARGI 1982 Anayasasına göre yargı yetkisi bağımsız mahkemelere verilmiştir. Bağımsız mahkemeler bu yetkiyi Türk milleti adına kullanır. Genel Hükümler Mahkemelerin Bağımsızlığı Hakimler Görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Görülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisinde yargı yetkisinin …

TEMEL HAKLAR VE ÖDEVLER Kişinin hak ve hürriyetleri üç başlık altında ele alınmıştır. “koruyucu haklar” “isteme hakları” “siyasi hak ve ödevler” Koruyucu Haklar: Devletin, kişiye ait bu hakları korumak zorunda olmasından ve müdahale edememesinden dolayı koruyucu haklar olarak adlandırılmış, negatif statülü haklar da denilir. İsteme Hakları: Daha çok devletten istenen haklar da denilen isteme haklarına …

YÜRÜTME Yürütme organı, tıpkı yasama ve yargı organı gibi devletin temel organlarındandır. Yürütme monist(tekçi) ya da düalist(çift) bir yapı sergileyebilir. 1982 Anayasasına göre  yürütme organı düalist yapıdadır. Yürütme görevi ve yetkisi cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. CUMHURBAŞKANI Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenimini yapmış TBMM üyeleri …

TÜRK ANAYASA TARİHİ SENED-İ İTTİFAK (1808) Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk anayasal gelişimi 1808 tarihli Sened-i ittifak’tır. Sened-i ittifak, Sadrazam Alemdar Mustafa  Paşa tarafından  hazırlanmış padişah II.  Mahmut ile Rumeli Ayanlar tarafından imzalanmıştır. Bu fermanla; Padişah ilk kez, kendi otoritesi dışında bir gücün varlığını kabul etmiştir. Padişahın yetkileri ilk kez sınırlandırılmıştır. Sened-i İttifak, 1215’te İngiliz Kralı ile …

YASAMA Yasama fonksiyonu kanun koymak değiştirmek ve kaldırmak olarak tanımlanabilir. Yasama yetkisi Türk Milleti adına TBMM dedir ve bu yetki devredilemez. Yasama Yetkisinin Özellikleri Yasama Yetkisinin Genelliği TBMM’nin anayasaya aykırı olmamak kaydıyla her konuda ayrıntılı düzenleme ve kanun yapabilmesidir. Bu durumun istisnası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesidir. Yasamanın Asliliği TBMM’nin ele aldığı bir konuyu araya başka bir işlem …

SOSYAL YAŞAMI DÜZENLEYEN KURALLAR Din Kuralları: Allah tarafından konulan ve peygamberler aracılığı ile insanlara ulaştırıldığına inanılan emeir ve yasaklardan oluşur. Din kurallarıının yaptırımı manevidir.örnek günahkar sayılma. Ahlak Kuralları: İnsanların kendilerine ve diğer insanlara karşı olan görev ve sorumluluklarını düzenleyen davranış kurallarıdır.Ahlak kurallarının yaptırırmı manevidir. Ahlak kurallarına uymamanın müeyyidesi toplum tarafından ayılanma, dışlanma, hoş görülmeme, vijdan …

İDARE HUKUKU İdare Hukukunun Kaynakları Anayasa İdari teamül ve uygulama Kanun H.K. Tüzük Yönetmelik Öğreti Yargı İçtihatları Genel İdari Kolluk Makamları Bakanlar Kurulu İçişleri Bakanı Valiler Kaymakamlar Bucak Müdürleri Jandarma kolluk yetki ve görevleri yönünden İç işleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde örgütlenmişlerdir. İdarenin Bütünlüğü İlkesi İdarenin bütünlüğünün gerçekleştirildiği hukuki araçlar hiyerarşi ve İdari …

HATAY MESELESİ VE HATAY’IN ANAVATANA KATILMASI 1921 Ankara Antlaşması’nda Hatay ve İskenderun için özel bir yönetim kabul edilmişti. Fransa 1936’da Suriye ve Lübnan üzerindeki manda yönetimini kaldırınca Türkiye müdahale ederek Hatay ‘in durumunun belirlenmesini istedi. Hatay’ın geleceğinin belirlenmesi için halk oyuna başvuruldu. Halkoylaması Milletler Cemiyeti gözetiminde yapıldı. 2-Eylül-l 938 ‘de Bağımsız Hatay Devleti kuruldu. Tayfur …

20.yy kronolojik sıra (1900-1919) II. Meşrutiyet (23 Temmuz 1908) Rumeli ordusunun 10 Temmuz 1908’de ayaklanması ve İstanbul’a doğru harekete geçeceğinin öğrenilmesi üzerine Padişah Abdülhamit 2. Meşrutiyet’i ilan etti. 31 Mart Vakası (13 Nisan 1909) Meşrutiyet’ten rahatsız olan gericilerin İstanbul’da başlattığı ayaklanmayı bastırmak     üzere Rumeli ordusu harekete geçti. Ayaklanma girişimi bastırıldı. Kandilli Rasathanesi (1911) …

GÜNCEL BİLGİLER ASTRONOMİK GÜNCELLER!!! – Güneşe en uzak gezegen Neptün’dür – Saat yönünde dönen tek gezegen Venüs’tür – Güneşe en yakın gezegen Merkür’dür – Dünya ya en çok benzeyen gezegen Mars’tır – Uydusu olmayan gezegenler Merkül ve Venüs’tür – Güneşin çevresinde en hızlı dönen gezegen Merkül ‘dür – Plüton artık gezegen olarak kabul edilmemektedir. – …

Vatandaşlık 1. Hangi anayasalarda neler ilk olarak gerçekleştirildi.. Örneğin; Meclis hükümeti sistemi–> 1921 Anayasası Karma hükümet sistemi –> 1924 Anayasası Parlemento Sistemi –>1961 Anayasası Yargıdan söz etmeyen tek anayasa–> 1921 Anayasası Tek yumuşak anayasa –> 1921 anayasası Kanun Hükmünde karar çıkarma yetkisi–> 1961 (1971 değişikliğiyle) Yerinden yönetim ilkesi ilk kez —> 1921 Anayasası 21 ve …