Cari Hesap Sözleşmesi Tanımı ve Özellikleri

Cari Hesap Sözleşmesi Tanımı ve Özellikleri

Kanuni tanımına göre cari hesap sözleşmesi; İki kişinin her hangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip, bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.

Tanımından da anlaşılacağı gibi cari hesap sözleşmesi iki taraf arasında kurulan bir rızai sözleşmedir. Her iki taraf da aralarındaki ilişkiden kaynaklanan alacak ve borçlardan dolayı kalem kalem kayıt tutmakta, alacağın ya da borcun doğumu anında bir ödeme yapmamaktadır. Hesap dönemi sonunda bir tarafında diğerinden alacağının kalması durumunda ise bu alacak aradaki cari hesap sözleşmesine göre talep edilebilecektir.

Kanunen geçerli bir cari hesap sözleşmesinin varlığından söz edebilmek için bunun yazılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yazılı olarak yapılmadıkça cari hesap sözleşmesi muteber değildir.

Aksi kararlaştırılmadıkça, cari hesaba alacak veya borç kaydedilmesi, tarafların, alacağı veya borcu doğuran sözleşme veya işleme ilişkin dava ve savunma hakkını düşürmez. Sözleşme veya işlem iptal edilirse bunlardan kaynaklanan kalemler hesaptan çıkarılır.

Cari hesap sözleşmesinin yapılmasında önce doğmuş bulunan bir alacak, tarafların onayıyla cari hesaba kayıt edilirse, aksi kararlaştırılmamışsa bu alacak yenilenmiş olmaz.

Bir ticari senedin cari hesaba kaydı, bedelinin alınmış olması halinde geçerli olmak şartıyla yapılmış sayılır.

Her hesap devresi sonunda alacak ve borcu oluşturan tutarlar birbirinden çıkarıldıktan sonra tanınan hükmen belirlenen bakiye yeni hesap devresine ait bir kalem olmak üzere hesaba geçirilir. Sözleşme sona ermiş veya artan tutar haciz edilmiş ise onun ödenmesi gerekir.

Cari hesap alacak sütununa yazılan tutarlar için sözleşme veya ticari teamüller gereğince kaydolundukları tarihten itibaren faiz işler.

İlgili Kategoriler

Hukuk Ders Notları Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.