Kategori «11.Sınıf Ders Notları»

17. YY’DA OSMANLI DEVLETİ Üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti, 17. yy itibariyle duraklama devrine girmiştir.              OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA SEBEPLERİ: 1- Genç ve tecrübesiz padişahların tahta çıkması (Sancağa çıkma usulünün kaldırılıp kafes sistemine geçilmesi.) 2- Coğrafi keşifler sebebiyle İpek-Baharat yollarının ve Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi. (Ekonomik kayıp) 3- Avusturya ve İran …

Giriş Felsefe; insanın kendini, toplumu, değerlerini, evreni anlama ve açıklama çabasının sonucudur. İlgilenilen konu ve alanlar bakımından eleştirel ve sistemli düşünme ve düşündüklerini ifade etme sürecidir. Felsefe de asıl olan hakikati bulma çabasıdır. Gerçeğin doğru bilgisini bulma çabası, kişiyi kimi zaman evrenin araştırılmasına, kimi zaman kendi veya başkalarının düşüncelerinin üzerine yeniden düşünmesine yönlendirir. Felsefe; erdemli …

ÜNİTE 1: BİR KAHRAMAN DOĞUYOR M. Kemal 1881’de Selanik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, Babası Ali Rıza Efendidir. Okuduğu okullar: Mahalle Mektebi Şemsi Efendi İlkokulu Selanik Askeri Rüştiyesi Manastır Askeri İdadisi İstanbul Harp Okulu Harp Akademisi 1905 yılında Harp Akademisinden “Kurmay yüzbaşı” olarak mezun oldu. İlk olarak Şam’da görev yaptı. (5. Ordu’da). 1906 yılında “Vatan ve …