Kategori «11.Sınıf Ders Notları»

M.Ö.6.YY – MS 2.YY FELSEFESİ İlk Medeniyetlerin Felsefenin Doğuşuna Etkisi Felsefe, insanın varlığı, evreni ve kendisini anlama ve sorgulama çabası olarak değerlendirilebilir. Bu anlamda felsefe insan zihnine dayalı düşünsel bir etkinliktir. İnsanların varlığı ile birlikte düşünme faaliyetleri başladığına göre felsefenin de insanın varlığıyla birlikte başladığını kabul edebiliriz. Ancak ilk uygarlıklarda felsefi düşünce, mitos, masal ve …

11.SINIF TARİH DERS NOTLARI 17. YY’DA OSMANLI DEVLETİ Üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti, 17. yy itibariyle duraklama devrine girmiştir. OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA SEBEPLERİ: 1- Genç ve tecrübesiz padişahların tahta çıkması (Sancağa çıkma usulünün kaldırılıp kafes sistemine geçilmesi.) 2- Coğrafi keşifler sebebiyle İpek-Baharat yollarının ve Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi. (Ekonomik kayıp) 3- …

9. SINIF ÜNİTELERİ 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN İnsanın Evrendeki Konumu: Evren; uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. İçinde yaşadığımız dünya da bu evrenin bir parçasıdır.  Evrendeki varlıkları Görülen/Maddi (İnsan, bitki, havyan vs.) ve Görülemeyen/Manevi ( Melek, cin, şeytan vs.) şeklinde ikiye ayırabiliriz. İnsanı diğer varlılardan ayıran özellikleri ise; Akıllı, irade …

17. YY’DA OSMANLI DEVLETİ Üç kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti, 17. yy itibariyle duraklama devrine girmiştir.              OSMANLI DEVLETİ’NİN DURAKLAMA SEBEPLERİ: 1- Genç ve tecrübesiz padişahların tahta çıkması (Sancağa çıkma usulünün kaldırılıp kafes sistemine geçilmesi.) 2- Coğrafi keşifler sebebiyle İpek-Baharat yollarının ve Akdeniz limanlarının önemini kaybetmesi. (Ekonomik kayıp) 3- Avusturya ve İran …

Giriş Felsefe; insanın kendini, toplumu, değerlerini, evreni anlama ve açıklama çabasının sonucudur. İlgilenilen konu ve alanlar bakımından eleştirel ve sistemli düşünme ve düşündüklerini ifade etme sürecidir. Felsefe de asıl olan hakikati bulma çabasıdır. Gerçeğin doğru bilgisini bulma çabası, kişiyi kimi zaman evrenin araştırılmasına, kimi zaman kendi veya başkalarının düşüncelerinin üzerine yeniden düşünmesine yönlendirir. Felsefe; erdemli …