Kategori «Mülakat Kavramları»

PTT Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları

     2018 PTT Alımlarında çıkmış ve çıkabilecek olan mülakat sorularını aşağıdaki görseller de bulabilirsiniz.      2018 PTT alımına ilişkin sınav GK-GY şeklinde yapılacaktır. Fakat PTT’nin kendi yapacağı bir sınav olduğu için kendi kuruluş kanunu ve görevleri ile de ilgili sorular çıkması muhtemeldir.      Aşağıdaki görsellerde el yazısı PTT Sınavlarında ve Mülakatlarında çıkmış ve çıkması muhtemel …

Öğretmenlik Mükalat Soruları Derlemesi

1) Fatih’in İstanbul’u fethinin Türk ve dünya tarihi açısından önemini açıklayınız? 1. Cag acip kapatan turklerin dünya lideri olmaya basladigi kilit bir fetih… 2. Türkler açısından önemi evvela başkent değişmiştir yeni fetiflerin yolu açılmıştır, Boğazların ve İpek yolunun kontrolü ile Ticaretin denetimi türklerin eline geçmiştir bu da ekonomik anlamda venedik ve cenevizlere karşı üstünlük sağlanmıştır, …

Sera Gazı Nedir? Azaltmak İçin Ne Yapılabilir?

Sera gazı nedir azaltmak için ne yapılabilir? Sera gazı atmosferde bulunan ve güneşten gelen ısıyı tutan aslında hiç de iyi niyetli olmayan bir gazdır. Sera gazı küresel ısınmalara neden olur ve eğer bunun önlemini almazsak çevremiz adına daha da zararlı gazların gelmesine neden oluruz. Sera gazına önlem almadan önce onu iyi bilmemiz gerekiyor. Bu nedenle …

Serbest Pazar Nedir?

Serbest pazar nedir? Dünya tarihi üzerindeki payı nedir? Alıcı ve satıcının karşılıklı anlaşarak arz ve talebe göre hükümet tarafından müdahale olunmayan ekonomidir. Devlet sadece düzenleyici olarak bulunur, gümrük sınırlamaları ve ithalat ihracat engeli kontrollü bir şekilde olursa dış ticarette de faydalı olabilir. Ekonomik faaliyetlerin, tam rekabet şartları içinde serbestçe yapılabildiği, ekonomik sorunların çözümünün devletin ekonomiye …

Sivil Toplum Kuruluşları Nedir?

Sivil toplum kuruluşları nedir? Birlikteliği, dayanışmayı, gönüllülüğü temsil eden kuruluşlardır. Sivil toplum kurumları, dostlukların kurulduğu, ortak paylaşımların sağlandığı yerlerdir. Sorumlu vatandaşlığın yaşama geçtiği alandır. Gönüllü olan kişiye özgüven ve bir işe yaramanın verdiği hazzı yaşatır. İnsanları bilinçlendirip toplumun gelişmesine destek olur. Sivil toplum kuruluşları, gönüllüler tarafından kurulmuş ve kar amacı gütmeyen yararlı kuruluşlardır. İnsan için, …

Depremlere Karşı Alınacak Önlemler Nelerdir?

Ülkemizde çok fazla can ve mal kayıplarına neden olan depremler için alınan/alınması gereken önlemler nelerdir? Deprem bir doğal afettir ancak bunun zarar ve kayıplarını engellemek mümkündür. Öncelikle depremin ne olduğu ile ilgili bilgilendirme amaçlı seminerlerde bulunulmalıdır. Daha sonra bu alanda uzman kişilerin önerileri üzerine evimizdeki desteksiz eşyalar duvara sabitlenmeli, güvenli bölge ve deprem çantası oluşturulmalı. …

Zaman Planlaması Nedir? 

Zaman Planlaması Nedir?  Zaman planlamasını nasıl yaparsınız? Planlama yaparken nelere öncelik verirsiniz? Zaman planlaması yapılırken öncelikle hedefe bakılmalıdır. Plan yaparken hedeflerimizle plan uygulanan grubun özelliklerine dikkat edilmeli, uygulanacak tekniklerin zaman ayarlaması yapılmalıdır. Bunun için de öncelikle yapılması gereken grubun özelliklerini bilmek yani ön bilgilerini yoklamaktır. Önbilgiler doğrultusunda kime nasıl bir teknik uygulanacağı belirlenir. Böylece zaman …

Zincirleme Öğrenme Nedir? 

Zincirleme öğrenme nedir?  Bir davranışın küçük adımlar ilkesine dayanarak aşama aşama öğretilmesidir. Örneğin; direksiyon eğitimi alan bireyin önce arabaya oturup aynaları kendine göre ayarlaması daha sonra ehliyet kemerini takmasını sonra gaz, fren, debriyaj pedallarını bilmesi vb. Şeklinde aşama aşama yapılacakları öğrenerek davranış kazandırılır. Öğrenme süreci, kalıcılı öğrenme sağlanmak istemiyorsa aşamalı bir işlemdir. Öğrencide istendik davranışlar …

Tüketici hakları nelerdir?

-Ayıplı Mal Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler …

İnsan Hakları Sınıflandırması nasıl yapılır?

 İNSAN HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI İnsan hakları, tarihsel gelişim süreci açısından incelendiğinde gerek ulusal, gerekse uluslar arası literatürde pek çok ayrıma tabi tutulduğu görülmektedir. Bu ayırımların başlıcaları şunlardır : Klasik insan hakları    –        İsteme hakları ayırımı Bireysel haklar    –        Kolektif haklar ayırımı İnsan hakları    –        Yurttaş hakları ayırımı Koruyucu haklar    –        İsteme hakları             …