Felsefe Ders Notları

Filozofa Göre Felsefenin Tanımı   Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir. Socrates (Ölüm: M.Ö 399) Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (idealist) bir çalışmadır. Platon (M.Ö 427-347) Felsefe yolda olmak demektir. Karl Jaspers (1883-1969) İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir felsefe. Aristoteles (M.Ö 384-322) Mutlu bir yaşam sağlamak için, tutarlı eylemsel bir sistemdir. Epikuros (M.Ö 341-270) Felsefe bir bilimdir …

Din Felsefesi Soru Cevap Kısa Notlar Hegel’in bilerek hiç bahsetmediği din hangisidir? İslamiyet Dinler önce içkinlikten aşkınlığa doğru diyalektik tekamül sergilemişler ve son şeklini almışlardır’’diyen kişi kimdir? Hegel Din felsefesinin en çok faydalandığı bilim dalı hangisidir? Dinler tarihi Hem din ile felsefe hem akıl ile iman hemde akıl ile vahiy arasındaki ilişkiye ciddi manada ışık …

Aristoteles tüm özlü sözleri Aristoteles : * Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. * Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. * Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. * kimi ister kimi verir doğa ile insan bir bütündür. * arzu bir şeyi istemek veya …

24.01 Batı Felsefesi Klasikleri Prof. Rae Langton Aristoteles Ders 8. Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’i HATIRLATMA. İnsanlar için iyi olan nedir? Birinci cevap: Mutluluk, çünkü kendisi için amaçladığımız yegâne şey budur. Tek “eksiksiz amaç” ve de kendi içinde yeterli olan tek iyi de budur; kendi kendine hayatı yaşamayı değerli kılar. İkinci cevap: Ruhun mükemmellik bağlamında bir etkinliği. …

Batı Felsefesi Klasikleri Prof. Rae Langton Aristoteles Ders 7. Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik’i Prof. Rae Langton Birinci kitap: 1097a-1098a. ARİSTOTELES’İN SORUSU: BAŞLICA İYİ NEDİR? İNSAN HAYATININ NİHAİ AMACI NEDİR? Aristoteles’e göre bu iki soru aslında aynıdırlar ve bu amaçla, tekrarlayarak da olsa, böyle bir başlıca iyinin olması gerektiğini iddia eder.      Yapılanlarda kendisi için istediğimiz, başka …

SOKRATES Yunan Felsefeci Sokrates’in Hayatı &  SOKRATES & Eski Yunan felsefecisi, filozofu ve düşünürü Sokrates, M.Ö. 470 yılında Atina’da doğmuş ve M.Ö. 399 yılında Atina’da ölmüştür. Eflatun’la birlikte, Batı Felsefesinin yaratıcısı olarak kabul edilen ve taşçı ustası, heykeltıraş Sophroniskos ile ebe Phainarete’nin oğlu olan Sokrates başlangıçta babası gibi heykelcilikle uğraşıp, sonra Sofistlerin fizik ve astronomiye …

DOĞAL  DÜZEN Aristoteles: Devlet olmaksızın iyi bir insan yaşamı kesinlikle söz konusu  değildir. Hobbes:  Çıkarlarını korumak için savaşırlar. Savaş çıkarlara zarar verir, bunu engellemek için akıl yoluyla devleti kurarlar. Bazı haklarından feragat ederler. İktidarı eleştirme yetisi yoktur. Locke:  Bir doğa yasası çerçevesinde birlikte yaşama söz konusu. Bu birlikteliğin devamı için devlet var. Hakların emaneti ve …

Aristoteles tüm özlü sözleri Aristoteles : * Arzu öyle bir şeydir ki, hiç doymak bilmez; bir çok insanların hayatı, arzuları doyurma yollarını aramakla geçer. * Adalet ilkin devletten gelmelidir. Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. * Alçak olan kimse düşmekten korkmaz. * kimi ister kimi verir doğa ile insan bir bütündür. * arzu bir şeyi istemek veya …