Kategori «YDS Ders Notları»

YDS Soru Çözme Stratejileri ve Teknikleri

SORU ÇÖZME STRATEJİLERİ VE TEKNİKLERİ                              1-17. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1- 4. kelime sorularında cümlenin tamamını anlamadığımızda boşluktan önceki veya sonraki kelimeye ne veya nasıl sorusu sorarak alacağımız cevabın İngilizcesini şıklarda ararız. Örneğin …

YDS Anlam çeldiriciler (false friends)

Bazı kelimeler sınavlarda genel olarak bilinen anlamlarının dışındaki anlamları ile karşımıza çıkar. Bunlara “false friends” – ÇELDİRİCİLER diyoruz. *Genelde bilinen anlamı **** Sınavlarda daha çok kullanılan biçimi 1- *COULD (can’in geçmiş halidir) **** COULD (may, might, would, gibi geniş zaman ihtimal bildirir). Could un bu anlamı çok sorulur. Past tens deyip zaman parallelliğine bakıp elemeyin. …

YDS İngilizce Zaman Tablosu ve Formülleri

  İNGİLİZCE ZAMANLAR TABLOSU VE FORMÜLLERİ   1 – PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN  -yapıyorum POSITIVE:  (+) Subject + BE (am is are) + Verb-ING NEGATIVE:  (-) Subject + BE NOT (am not isn’t aren’t) + Verb-ING QUESTION:  (?) BE (am is are) + Subject + Verb-ING ? NEGATIVE QUESTION:  (-?) BE NOT (isn’t aren’t) + Subject + Verb-ING ?   2 – SIMPLE PRESENT TENSE – GENİŞ …

YDS Sözlük

abandon, abondon =  terk etmek. abate =  azaltmak, hızını kesmek. abbey =  manastır. abbreviate =  kısaltmak. abbreviation =  kısaltma. ability =  kabiliyet. ably =  beceriyle, başarıyla, ustalıkla. abolish =  yürürlükten kaldırmak. abolition =  yürürlüten kaldırma. abort =  çocuk düşürmek, çocuk aldırmak, erken doğum, ölü doğum. abortion =  kürtaj. abound =  çok sayıda omak. above = …

İngilizce püf noktalar

ingular and Plural Nouns ► Sayılabilen isimlerin sonuna -s takısı gelir. Ancak ismin son harfine bağlı olarak -s harfi bazı değişiklikler gösterebilir. Aşağıda isimlerin aldığı -s takıları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. – Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes – Sonu “ x “ ile biten isimler box …

YDS önemli kelimeler

existence igzistıns 3 n 1. varlık, varoluş (being) 2. hayat, yaşam (life, survival) absence e:bsıns 3 n Yokluk (nonattendice); bulunmama (lack, nonexistence) (OPP presence) confront kınfrant 2 vt 1. [with] belgeleri gösterip yanıt istemek  2. karşısına çıkmak (meet head on) 3. yüzleşmek (face ) anxious engkşıs 2 adj 1.endişeli, gergin, tedirgin. (nervous) 2.sabırsız, çok istiyor …

YDS Fairly, quite, rather notları

Fairly, quite, rather Fairly, quite ve rather, bir sıfat ya da zarfı niteleyebilir. Rather, “considerably” ile aynı anlama sahiptir ve “oldukça, bir hayli” demektir. Rather daha çok expensive, late, poor, ugly, sadly, unwisely, etc. gibi olumsuz bir özelliği ifade eden sıfat ya da zarflan nitelemek için kullanılır. It’s rather cold today. She behaved rather foolishly …