Kategori «YDS Ders Notları»

IELTS Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey IELTS sınavı hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, sınavla ilgili tüm sorularınızın cevaplarını bu makalede bulabilirsiniz. Süreci daha iyi anlamak için bu makalede verdiğimiz bilgileri incelemenizi önemle tavsiye ederiz. IELTS Sınavı Nedir? IELTS ( Uluslararası İngilizce Dil Test Sistemi ) sınavı, yurtdışında çalışmak veya okumak isteyen kişilerin bireylerin İngilizce dil yeterliliklerini ölçmek ve değerlendirmek …

Çince Öğrenmek Ne Kadar Sürer? Dünyanın en çok konuşulan dilleri sıralamasında ilk sırayı bırakmayan Çince, aynı zamanda en etkili dillerden birisi olarak görülüyor. Çünkü son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak Çin Halk Cumhuriyeti çok güçlü bir ekonomi inşa ediyor. Bunun yanında spor alanındaki yatırımları tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başarıyor.  Dünya markalarının üretim merkezlerini Çin’e taşımları …

Yurtdışı dil okulları talep patlaması yaşıyor. Kanada başta olmak üzere Londra, İngiltere ve Londra’da dil okulları her sene binlerce öğrenciye kucak açıyor. Başka bir ülkede yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrenciler ise hem bütçelerine hem de beklentilerine göre en uygun okulu Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı ile kolaylıkla buluyor. Giderek Önemi Artan Yurtdışı Dil Okulları Hakkında …

SORU ÇÖZME STRATEJİLERİ VE TEKNİKLERİ                              1-17. sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 1- 4. kelime sorularında cümlenin tamamını anlamadığımızda boşluktan önceki veya sonraki kelimeye ne veya nasıl sorusu sorarak alacağımız cevabın İngilizcesini şıklarda ararız. Örneğin …

Bazı kelimeler sınavlarda genel olarak bilinen anlamlarının dışındaki anlamları ile karşımıza çıkar. Bunlara “false friends” – ÇELDİRİCİLER diyoruz. *Genelde bilinen anlamı **** Sınavlarda daha çok kullanılan biçimi 1- *COULD (can’in geçmiş halidir) **** COULD (may, might, would, gibi geniş zaman ihtimal bildirir). Could un bu anlamı çok sorulur. Past tens deyip zaman parallelliğine bakıp elemeyin. …

Ielts Dökümanları İçin TIKLAYINIZ… İNGİLİZCE ZAMANLAR TABLOSU VE FORMÜLLERİ 1 – PRESENT CONTINUOUS TENSE – ŞİMDİKİ ZAMAN  -yapıyorum POSITIVE:  (+) Subject + BE (am is are) + Verb-ING NEGATIVE:  (-) Subject + BE NOT (am not isn’t aren’t) + Verb-ING QUESTION:  (?) BE (am is are) + Subject + Verb-ING ? NEGATIVE QUESTION:  (-?) BE NOT (isn’t aren’t) + Subject + Verb-ING ? 2 – SIMPLE PRESENT TENSE – …

abandon, abondon =  terk etmek. abate =  azaltmak, hızını kesmek. abbey =  manastır. abbreviate =  kısaltmak. abbreviation =  kısaltma. ability =  kabiliyet. ably =  beceriyle, başarıyla, ustalıkla. abolish =  yürürlükten kaldırmak. abolition =  yürürlüten kaldırma. abort =  çocuk düşürmek, çocuk aldırmak, erken doğum, ölü doğum. abortion =  kürtaj. abound =  çok sayıda omak. above = …

ingular and Plural Nouns ► Sayılabilen isimlerin sonuna -s takısı gelir. Ancak ismin son harfine bağlı olarak -s harfi bazı değişiklikler gösterebilir. Aşağıda isimlerin aldığı -s takıları ayrıntılı olarak belirtilmiştir. – Sonu “ o “ ile biten isimler potato , tomato ( es ) alarak , patatoes , tomatoes – Sonu “ x “ ile biten isimler box …

existence igzistıns 3 n 1. varlık, varoluş (being) 2. hayat, yaşam (life, survival) absence e:bsıns 3 n Yokluk (nonattendice); bulunmama (lack, nonexistence) (OPP presence) confront kınfrant 2 vt 1. [with] belgeleri gösterip yanıt istemek  2. karşısına çıkmak (meet head on) 3. yüzleşmek (face ) anxious engkşıs 2 adj 1.endişeli, gergin, tedirgin. (nervous) 2.sabırsız, çok istiyor …

Fairly, quite, rather Fairly, quite ve rather, bir sıfat ya da zarfı niteleyebilir. Rather, “considerably” ile aynı anlama sahiptir ve “oldukça, bir hayli” demektir. Rather daha çok expensive, late, poor, ugly, sadly, unwisely, etc. gibi olumsuz bir özelliği ifade eden sıfat ya da zarflan nitelemek için kullanılır. It’s rather cold today. She behaved rather foolishly …

Abandon  terk etmek. Vazgeçmek. bırakmak Abruptly  aniden; ani ve nezaketsiz biçimde Absolute  mutlak; tamamen Absurd  saçma. gülünç Abundant  bol. çok Accomplish  başarma, tamamlama Accord  uzlaşma Accountant  muhasebeci Accurate  kesin. doğru. yanlışsız Accused  sanık Accustomed  alışkın. alışılmış, her zamanki Achieve  başarma. elde etme Acknowledgement  onay. kabul etme. tasdik Acute  keskin (düşünce). şiddetli; dar açı; çok çabuk …

SENTENCE FORM İngilizce’de cümle dizilimi şu  şekildedir.Subject+ Verb+ Object(nesne) /complement (tümleç) 1- Subject +Verb (nesne almayan fiil) (Intransitive- geçişsiz fiil – neyi kimi neye kime sorularına yanıt veremez e.g. She slept for hours. 2- S+V+Object bir nesne alan fiil ile oluşan cümle (Geçişli fiil) kimi neyi – neye kime  sorularına yanıt verir) She broke the …

1 in view of the fact that …den dolayı, çünkü 2 inasmuch as …den dolayı, çünkü 3 on the ground that …den dolayı, çünkü 4 seeing that …den dolayı, çünkü 5 for the reason that …den dolayı, çünkü 6 given that …den dolayı, çünkü 7 seeing as …den dolayı, çünkü 8 rather than …den ziyade …

Sözcüğün Anlamını Tahmin Aşağıdaki notlar anlamını bilmediğiniz bir sözcüğün anlamını tahmin etmenizi kolaylaştırabilir. Sözcüğün türü ne? (Ad, yüklem, sıfat, vs.) Sözcüğün içinde bulunduğu bağlama (context) bakın. Sözcük metin içinde yinelenmekte mi? Ne kadar sık yinelenirse bağlam sayısı da o kadar fazla olacaktır. Sözcük başka sözcük ya da yapılarla karşılaştırılmakta mı? Sözcük metin içinde tanımlanmakta mı? …

  YDS çok çıkan 1000 İngilizce Kelime 1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir seyden vazgeçmek (= give up) 2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadelestirmek 3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with) 4. absorb = içine çekmek, emmek 5. abstain from = (alkol, …

OKUMA PARÇALARI İLE İLGİLİ NOTLAR   60-70 DAKİKADAN FAZLA ZAMAN AYRILMAMALI   EN BAŞTA ÇÖZÜLEBİLİR, SINAV ÖNCESİNDE BU ŞEKİLDE DENEME ÇÖZÜLMELİ     SINAVDA, SON BÖLÜM OLARAK SORULMUYOR ARTIK. BU DÜZENDE DE ÇÖZÜLEBİLİR ( 42 – 65. SORULAR)   HER PARAGRAFTA İKİ TÜR SORU VAR     PARÇANIN GENELİ İLE İLGİLİ SORULAR ( ANA FİKİR …

  Verb + Gerund Verb +Preposition +Gerund Be +Adjective +Preposition +Gerund Verb + Infinitive Verb +Inifinitive or Gerund acknowledge adapt to be accustomed to agree attempt admit adjust to be afraid of aim begin advise agree (with) on be angry about afford can/can’t bear anticipate  apologize for be ashamed of appear can/can’t stand appreciate approve …

RELATIVE CLAUSES   Who = people Where = places (in which any action occurs) Which = things (used generally with a comma) That = things and for people Whose = possessive (after there must be a noun) Why = to tell the reason When = to tell the time Whom = person (with a preposition)

ADJECTIVE & ADVERB Adjectives can either have –ing or –ed. -ing adjectives are the reasonal adjectives whereas –ed adjectives are resulting adjectives. Comparision adjectives When comparing two adjectives we use ‘more’ or ‘–er’ and ‘than’. When comparing more than two objects we use superlative forms which means ‘most’ or ‘-est’ and a preposition. If two …

PASSIVE & CAUSATIVE Passive (to be + verb3) is used; when the action is more important than the agent. when we do not want to tell who does something. when we don not know who does something. Causative (have/get something done) is used when we make someone do something.

REDUCTION If a different time mentioned whether in the given part or in the asked part of the sentence, the answer should be with ‘have’. Look at the asked part of the sentence. If the subject can only be used in passive, so you can directly choose the passive one from the options given. Choose …

MODALS   May (past form is may have verb3)   Polite request Formal permission Less than % 50 certainty   Might (past form is might have verb3)   Polite eques Less than % 50 certainty   Should (past form is should have verb3)   Advisability %90 certainty   Ought to (past form is ought to …

WISH   Wish + Past simple (to express regret about present)   Wish + past perfect (to express regret about past)   Wish + could (to express ability or inability)   Wish + would (to criticize someone’s character)

IF CLAUSES   Zero type: If + present simple + present simple If + present simple + imperative (for natural events, for general truths)   Type I: If + present tenses + will, shall, can, must, should, may… (for possibilities)   Type II: If + past simple + would, should, could, might… (for unreal conditions) …

TENSE   Present Simple: Always,Usually,Sometimes,Never,Ever,Often…. Every day, Every summer, Once a day… Most of the time, Most of the winter… Exact Time (when the tense refers to a future action)   Present Continuous: Look! Listen! Still At the moment, Now These days, Nowadays Tonight, Tomorrow This Saturday More and more …, Day by day..   …

  Türk Akademisyenler için İngilizce Kelime Listesi An English Word List for Turkish academics 19 (Testlerin tamamında geçen kelimeler) people make country world work year use new know great time century govern become take child develop large difference increase write grow art long give high state interest find think need go point power build come …

adjectives and adverbs in the same form airmail letter  /  send something airmail          best book  /  do your best a big house  /  talk big cheap suit  /  buy something cheap clean air  /  cut something clean a cold person  /  run cold a daily paper  /  deliver letters daily a dear car  / sell …

some expressions used as intensiflers absolutely delicious: son derece lezzetli amazingly good at music : müzikte sasırtıcı derecede yetenekli awfully nice : olağanüstü güzel badly mistaken: kötü biçimde yanılmış beautifully organized: çok güzel organize edilmiş bitterly dissappolnted: incitici biçimde hayal kırıklığına uğramış brilliantly clever: son derece yetenekli completly finished : bütünüyle bitirilmiş considerably cheaper: oldukca …

some useful prepositional phrases at all events : her durumda at all times : her zaman at any rate: her nasılsa / her halde at best: en iyimser görüşle at fault: hatalı at first sight: ilk bakışta at hand: yakında. eli kulağında at last: sonunda nihayet at least: en azından at leisure: boş zamanda at …

do and make do a favour: lütufta bulunmak do the cooking: yemek pişirmek do damage : zarar vermek. Yıkmak do the gardening: bahçe işleri yapmak do good: iyi gelmek. işine yaramak do the shopping : alışveriş yapmak do no good: işine yaramamak do the washing up: bulaşık yıkamak do harm: zarar vermek do art: sanat …

verb-particle-preposltion (idioms) boil down to: olarak özetlenebilir brush up on: geliştirmek cash in on: yararlanmak come down to: anlamına gelmek come in on: dahil olmak come out at: toplam olarak come up with:üretmek cry out against: protesto etmek do away with: iptal etmek face up to: yüreklice kabullenmek feel up to: yeteneklj hissetmek fill sb …

verb-particle  / intr  ( idioms) act up: behave badly add up: make sense bottom out: reach bottom break out: escape call by / in, round: visit shortly catch on: understand clock in: start clock out: finish come about: happen come off: succeed cut in: interrupt die out: become extinct dress up: put on best / …

verb-preposition not agree with: have a bad effect ask for trouble; seeking trouble bear with sb: listen patiently break with sb: part from sb call for sb : come and collect call on sb: visit come across: find, meet come at sb: attack come by stg: obtain count on sb: rely dictate to sb: give …

verb-object-preposition accuse sb / of stg: birini birşeyle suçlamak adapt stg to stg: uyarlamak admire sb for stg: hayran olmak advise sb about stg: birine birseyi tavsiye etmek appoint sb as / to a post: birini bir göreve atamak add stg to : eklemek arrange stg for sb: birşeyi birisi için ayarlamak associate sb / …

verb – preposition advise against doing stg: tavsiye etmemek agree about stg; bir konuda ayrı görüşte olmak agree with sb: biriyle aynı görüşte olmak agree to a proposal: bir öneriyi uygun görmek aim at a target: bir hedefe nişan almak apologize to sb: birinden özür dllemek apologize for stg: birşey için özür dilemek apply to …

adjective  +(  preposition ) +  noun absent from a place: bir yerde bulunmamak afraid of sb / stg:…den korkmak amazed at sb / stg : birşeye / kimseye şaşırmak angry at / about stg: birşeye kzmak angry with sb : birisine kızmak annoyed at / about stg: tedirgin olmak. canı sıkılmak annoyed with sb : …

ADJECTIVE + PREPOSITION nice / kind / good / stupid / silly / intelligent / clever / sensible (1) / (im)polite / rude (2) / unreasonable (3) OF someone (to do something) Thank you it was very nice / kind of you to help me. It’s stupid of her to go out without a coat. nice / kind / good / (im)polite / rude / (un)pleasant (4) / (un)friendly / cruel TO someone She has always been very nice / kind to me. Why …

 Adjective + Preposition + Gerund My father is accustomed to drinking cold water even in winters.   N. ADJECTIVE TURKISH MEANING SAMPLE SENTENCES 1. accustomed to alışkın olamak(used to) My father is accustomed to drinking cold water even in winters. 2. afraid of korkmuş olmak My mother was afraid of being alone. 3. angry at …

    THE LIST OF PHRASAL VERBS IN THE LAST 10 YDS EXAMS Take off Havalanmak, elbise vb. çıkarmak Hand down Devretmek, kuşaktan kuşağa aktarmak Throw up Kusmak, hızlıca inşa etmek Keep off Uzak durmak, uzak tutmak,yaklaşmamak Root out Kökünden sökmek, araştırarak bulmak Take out Dışarı atmak, yok etmek Put aside Bir kenara koymak, biriktirmek …

YDS TESTLERİ ÇÖZ YDS SORU ÇÖZME TAKTİKLERİ 1. BOŞLUĞA UYGUN DÜŞEN İFADE …’nci – …’ncu sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime ya da ifadeleri bulunuz. Çok değişik kuralları olduğu için gramer öğretimi Türkiye’de bugüne kadar ön sıraları almıştır. Öğrenciler arasındaki yaygın kanaat de ne yazık ki aynı yöndedir. Öğrencilere yapacağımız en önemli bir …

BOŞLUĞA UYGUN DÜŞEN İFADE …’nci – …’ncu sorularda, cümlede boş bırakılan yerlere uygun düşen kelime ya da ifadeleri bulunuz. Çok değişik kuralları olduğu için gramer öğretimi Türkiye’de bugüne kadar ön sıraları almıştır. Öğrenciler arasındaki yaygın kanaat de ne yazık ki aynı yöndedir. Öğrencilere yapacağımız en önemli bir hatırlatma, gramer kurallarını bilmenin bir sonuç olduğudur. Yani …