10.Sınıf Tarih Yazılı Soruları

TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR S O R U L A R S1) 14. YY. başlarında Avrupa hakkında bilgi veriniz?(10P) S2) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız?(10P) S3) Çimpe kalesinin önemini belirtiniz?(5P) S4) Ankara Savaşı’nın kimler arasında olduğunu ve sonuçlarını yazınız?(10P) S5) İstanbul’un Fethi’nin ekonomik sebeplerini yazınız?(7P) S6) İstanbul’un Fethi …

10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları 1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz. 2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız. 3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz. 4-Cem Sultan olayının önemi nedir? Yazınız. 5-Tahtı …