Kategori «10.Sınıf Tarih Yazılı Soruları»

10.sınıf tarih 2 dersi 1.dönem 1.yazılı soruları

TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR S O R U L A R S1) 14. YY. başlarında Avrupa hakkında bilgi veriniz?(10P) S2) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız?(10P) S3) Çimpe kalesinin önemini belirtiniz?(5P) S4) Ankara Savaşı’nın kimler arasında olduğunu ve sonuçlarını yazınız?(10P) S5) İstanbul’un Fethi’nin ekonomik sebeplerini yazınız?(7P) S6) İstanbul’un Fethi …

10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları

10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları 1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz. 2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız. 3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz. 4-Cem Sultan olayının önemi nedir? Yazınız. 5-Tahtı …

10.sınıf tarih dersi 2.dönem 2.yazılı soruları ve cevapları

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.   1-Sanayi İnkılabını gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?(6) A) Nitelikli işgücü bulma B) Pazar ve hammadde sorununu çözme C) Hristiyanlığı yayma D) Yeni askeri bölgeler kurma E) Denizlere egemen olma 2- Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu bazı antlaşmalar şunlardır: – Ferhat Paşa Antlaşması – Nasuh Paşa Antlaşması – Serav Antlaşması …

10.sınıf tarih dersi 1.dönem 1.yazılı soruları

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 1-Türklerin Balkanlara hakimiyetini engellemek için yapılan savaşları sırası ile yazınız. 2- İstanbul’un fethinin ekonomik sonucu ve bu sonucun Osmanlı Devleti’ni ve Avrupa’yı nasıl etkilediği hakkında kısaca bilgi veriniz. 3-Fatih Sultan Mehmet döneminde Bizans’ın yeniden canlanmasını engellemek için hangi fetihler yapılmıştır? 4-Kırım’ın fethinin önemi nedir?Maddeleyiniz. 5-Ankara Savaşının en önemli …

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Sınavı Çalışma Soruları

TARİH 10 DERSİ I. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA SORULARI ESKİ KONULAR Yy. başlarında Anadolu’da yer alan devletler hangileridir? Yy. başlarında Balkanlar’da yer alan devletler hangileridir? Yy. başlarında Orta Doğu ve Karadeniz’in kuzeyinde yer alan devletler hangileridir? Osmanlılar Oğuzlar’ın hangi boyuna mensuptur? Kayı boyunun başında kim bulunmaktaydı? Osmanlı’nın kuruluştan, Fatih Dönemi’ne kadar olan savaşların isimlerini yazınız. …