Kategori «10.Sınıf Tarih Yazılı Soruları»

TARİH-2 DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SINAVIDIR S O R U L A R S1) 14. YY. başlarında Avrupa hakkında bilgi veriniz?(10P) S2) Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesinin sebeplerinden 5 tanesini yazınız?(10P) S3) Çimpe kalesinin önemini belirtiniz?(5P) S4) Ankara Savaşı’nın kimler arasında olduğunu ve sonuçlarını yazınız?(10P) S5) İstanbul’un Fethi’nin ekonomik sebeplerini yazınız?(7P) S6) İstanbul’un Fethi …

10.sınıf tarih 1.dönem 1.yazılı soruları 1-Osmanlıların özellikle Rumeli’de uyguladıkları iskan siyaseti hakkında bilgi veriniz. 2-Fatih Sultan Mehmet’in Avrupa Hıristiyan birliğini bozmak amacıyla yaptığı faaliyetleri yazınız. 3-Osmanlı Devleti ilk deniz donanmasını hangi beylik topraklarını ele geçirdikten sonra oluşturduğunu yazarak, Osmanlı Devleti’nin Balkanlara ilk kez hangi hükümdarları zamanında adım attığını belirtiniz. 4-Cem Sultan olayının önemi nedir? Yazınız. 5-Tahtı …

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız.   1-Sanayi İnkılabını gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?(6) A) Nitelikli işgücü bulma B) Pazar ve hammadde sorununu çözme C) Hristiyanlığı yayma D) Yeni askeri bölgeler kurma E) Denizlere egemen olma 2- Osmanlı Devleti’nin yapmış olduğu bazı antlaşmalar şunlardır: – Ferhat Paşa Antlaşması – Nasuh Paşa Antlaşması – Serav Antlaşması …

10.Sınıf Tarih Dersi 1.Dönem 1.Yazılı Sınav Soruları 1-Türklerin Balkanlara hakimiyetini engellemek için yapılan savaşları sırası ile yazınız. 2- İstanbul’un fethinin ekonomik sonucu ve bu sonucun Osmanlı Devleti’ni ve Avrupa’yı nasıl etkilediği hakkında kısaca bilgi veriniz. 3-Fatih Sultan Mehmet döneminde Bizans’ın yeniden canlanmasını engellemek için hangi fetihler yapılmıştır? 4-Kırım’ın fethinin önemi nedir?Maddeleyiniz. 5-Ankara Savaşının en önemli …

TARİH 10 DERSİ I. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA SORULARI ESKİ KONULAR Yy. başlarında Anadolu’da yer alan devletler hangileridir? Yy. başlarında Balkanlar’da yer alan devletler hangileridir? Yy. başlarında Orta Doğu ve Karadeniz’in kuzeyinde yer alan devletler hangileridir? Osmanlılar Oğuzlar’ın hangi boyuna mensuptur? Kayı boyunun başında kim bulunmaktaydı? Osmanlı’nın kuruluştan, Fatih Dönemi’ne kadar olan savaşların isimlerini yazınız. …

……… LİSESİ 10. SINIF TARİH DERSİ I. DÖNEM II. YAZILI SORULARI     1.İstanbul’un Fethini nedenlerini yazınız? 2.İstanbul’un fethinin Dünya tarihi açısından sonuçlarını yazınız? 3.Osmanlı Devletinin İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıkları yazınız? 4.1402’de yaşanan Ankara Savaşı hakkında bilgi veriniz? 5.1402-1413 yılları arasında yaşanan Fetret devri hakkında bilgi veriniz? 6.II.Bayezıd döneminde yaşanan Cem olayı hakkında bilgi …