İletişim Ders Notları

Fikret İlkiz derse ‘Türkiye’de İfade Özgürlüğü hakkı  var mıdır?’ yada ‘Size göre Türkiye’de ifade özgürlüğü hakkı var mıdır?’’ sorusunu sorarak başladı.  Birkaç öğrenci şöyle cevap verdi; *Radikal konuşma yapanlar cezaevine atılıyor. Özellikle gazeteciler. Bu anlamda sürecin çok sağlıksız işlediğini görüyoruz.  Sağlıklı işlerse ifade özgürlüğü var. Bu nedenle sürecin kurumsallaşması gerekmektedir. Türkiye’de ifade özgürlüğü kurumsallaşmadığından dolayı …

  DERS NOTU 1   FELSEFE, ETİK VE AHLAK KAVRAMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR HATIRLATMA (Bu ders notu yalnızca dersi alan öğrencilerin yararlanması amacıyla hazırlanmıştır. Öğretim üyesinin izni olmadan başka bir amaç için kullanılamaz. Burada yer verilen tartışmaların bazılarına dersin diğer okumalarında da rastlamak olasıdır. Ancak diğer okumaları gözardı ederek yalnızca bu ders notlarına bağlı …

   Özel Televizyonlarda Haber Merkezi ÇalışanlarıAnchorperson (anchorman, anchorwoman): Muhabirlikten gelen ve izleyici tarafından güvenilir kabul edilen anchorperson haber merkezinin yönetiminde en üst düzeyde bulunan kişidir. Kanalın habercilik çizgisini, kanalın genel yayın politikasına uygun olarak o belirler ve bütün haber ekibinin bu çizgiye uygun olarak çalışmasını sağlar. Çalışacağı ekibi kendi seçer, başka kanala geçerse genellikle ekibini …

20 yıla yakın bir süredir, okulumda katıldığım hemen her toplantıda bu cümleyi duyduğumu söyleyebilirim. Kendi adıma ben hiç kullanmadım. Sonuçta “meslek” dediğimiz şey, insanın yaşamını sürdürebilmek adına para kazanmak amacıyla içinde bulunduğu uğraşılara deniliyor. İlk mezunlarını verdiği 1968 yılından bu yana bu binanın kapısından ellerinde diplomaları ile çıkan yüzlerce insan, saymakla bitmeyecek değişik işlere girişerek …

ASP NEDİR? ASP, Server-Side Tabanlı bir dildir. Yani Sunucu tarafında yorumlanır. Ve bu sayede kimse kaynak kodlarınıza ulaşamaz… Bu şöyle oluyor: Siz URL hanesine adresi girdiğinizde, bana falanca dosyayı bul, çağır ve yorumla diye bir istemde bulunuyorsunuz. (Bu durumda siz Client-Side yani istemci oluyorsunuz.) Server’da (Sunucu) kendisinden icra etmesini istediğiniz dosyayı arar bulur ve eğer …

İLETİŞİMİN TEMEL KAVRAMLARI     İLETİŞİM   1-AKTARIM MODELİ(SÜREÇ OKULU) -Ulaşım -Doğruluk(etkili) -Gönderici(pasif) -Alıcı(aktif) -Shannon/Weaver(matematiksel) -Lasswell -Newcomb -Jakobson   2-KÜLTÜREL MODEL(GÖSTERGEBİLİM OKULU) -Anlam yaratma/değiştirilmesi -Gösterge/göstergebilim -Alımlayıcı/okur(aktif) -Metin   CHARLES S. PİERCE -Görüntüsel -Belirtisel -Simge   FERDİNAND DE SAUSSURE Gösterge 1-Gösteren(fiziksel varlık) 2-Gösterilen(zihinsel kavram)   +Saussure , göstergelerin içinde düzenlediği 2 yol belirlemiştir. +Bunların ilki,’’PARADİGMA’’dır.Bu paradigma,içlerinden …

İLETİŞİM SOSYOLOJİSİ – FİNAL Batı Avrupada XVII yüzyılda güçlenen Liberalizm  akımın basın özgürlüğü alanındaki ilk önemli temsilcisi / Areopatica ingiltere parlemontosuna sansürsüz yayın hakkında söylev başlıklı yazıyı yazan JOHN MILTON XVII yüzyılda basın özgürlüğüne yönelik düşünceleriyle öne cıkan düşünür / 1632/1704 yılları arasında yaşamış liberalizmin öncü isimlerinden / basın özgürlüğünü  bireylerin doğal hakları ile temellendirmiş …

—SİNEMA TARİHİ ÖZET— kineteskop; thomas alva edison- william k.l dickson 16 mm film alıyor. Film izleme deneyimi için çok da elverişli değil. tek kişi izleyebiliyor. Newton görme kusurları üzerine çalışıyor. Sinematograf=louis ve auguste lumiere ilk film gösterimini yapmıştır. hem gösterim aygıtı hem kamera hem baskı aygıtı olarak kullanılıyor. elle kuruluyor, çalışırken ses çıkarmıyor, bu nedenlerden …

Ulusal yayıncılık düzenlemeleri FORMAL DAHA AZ FORMAL YAPI Ø    Medya yasaları Ø    Kanal işletim koşulları Ø    Çapraz mülkiyet kuralları Ø    Sahiplere ilişkin kurallar (din, politik görüş, uyruk,  vb) Siyasi  parti politikaları Endüstri baskısı ALTYAPI Ø    Teknik standartlar İletici/Uydu/Kablo sahipliğine ilişkin kurallar Uluslararası işbirlikleri. Endüstri standartları DAĞITIM Ø    Evrensel hizmet (Universal coverage requirements) Ø    Alıcı cihazlar …

 SİYASET MUHABİRLİĞİ  Her kaynağın yakını olmak ile yakınında olmak arasında fark vardır. Bu farkı iyi korumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı: takip etmek için yakınındakileri takip etmeliyiz. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Başdanışmanlar Basın danışmanları Hangi alanı izlersek izleyelim, ne kadar insanı tanırsan o kadar önemli, o kadar haber alırsın.Bu anlamda gazetecilik bir ilişki mesleği. Gazetecilikte güven çok önemli. Üç …

Muhabir için doğru soruyu sormak önemli AB ilerleme raporu, alan için zihin açıcı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da önemli. AİHS 10.madde ifade özgürlüğü üzerine. Bir iktidarı eleştirme sınırı özel bir kişiyi göre daha geniştir. Medya en etkili argümandır. AB’nin kurulma süreci Avrupa’da bir veba salgını var. Nüfus hızla düşüyor. Sonrasında savaşlar çıkıyor. Savaşların temel …

SES VE GÖRÜNTÜDE TEMEL KAVRAMLAR SINAV SORULARI 1) Obvan, eğlence resmi, filmsel zaman, eşik bekçisi kelimelerini açıklayınız. Eşik bekçisinin seçimini belirleyen etkenler nelerdir? Obvan: Canlı yayın aracına denir. Eğlence resmi: Çeşitli ülkelerde tiyatro, konser, sirk, varyete, vb. gösterilerden ve sinemalardan belediyelerce alınan resim. Filmsel zaman: Bir filmde kurgu yoluyla yaratılan, çekimler arasındaki ilişkiden doğan, yalnız …

İmparatorluğun Sonunda Britanya Britanya’da senkronize sesli sinemadan ticari yararlanış neredeyse tamamen Amerikan teknolojisine bağlıydı. Amerika, ulusal sinema endüstrisiler arasında en büyük yerli izleyiciye sahip olanıydı, yapımcılar yapım maliyetlerini yurtiçinde çıkarabiliyor ve tüm kazançlarını yurtdışından sağlıyorlardı. Bu yüzden Amerikalı dağıtımcılar, yabancı pazarlarda rakiplerine göre fiyat kırma esnekliğine sahiptiler; Amerikalı olmayan ‘en güçlü sistemler bile, Amerikalılarınn fiyat …

-Siyasal İletişimin uzmanlaşması -Siyasal iletişim yalnızca baştakilerin( yukardakiler) oyun anlayışı gibi görünüyor. Ama bu oyun alanının dışında da bir kesim var halk ve halkın beklenti ve çıkarları, istekleri bulunmaktadır. Halka yönelik reklamlar, siyasi partilerin seçim kampanyaları hep halka yönelik konular. Ama Halk, Siyasal iletişimin bir aktörü olarak görülmez. Siyasal iletişim uzmanlar arası bir faaliyet gibi …

Medyanın Demokratik Rolü (Geleneksel-Liberal Kuram), Kuramın Ayrıntıları, 3 yönü Medyanın modern demokrasilerdeki rolüne eleştiri Deregülasyon -Geleneksel görüşler(Liberal Kuram) bütün çerçeveyi tanımlarken geldiği nokta “En iyisi medyanın her türlü kuraldan arındırılmasıdır”. Bu alana herkes girebilecek, düşündüğü şeyi yazıp, ifade edebilecek, medya sesi olacak. Toplumsal gerçeklikle uyuşmaz. -Geleneksel kuramın en çok istediği şey her türlü kuraldan arındırma …

Basın ve ifade özgürlüğü- Modernizmi ***Habermas*** Modernizm tanımı : Dört tane özgürlük kavramı(önemli sınavda çıkar) Akıl, bilim ve ilerlemeye duyulan güvendir. Modernizm, evrensel ahlak anlayışıdır. Özerk, sanat anlayışıdır. Basın ve ifade özgürlüğünü simgeler. Takipçileri(J.J.Rousseo, J.Locke ) bu özellikler bir tane daha eklerler;      5.Doğal haklar; insanların doğuştan getirdikleri haklar.(Yaşama hakkı vb) -Thomas Paine “gıyaben” yargılanır.” …

SİYASAL İLETİŞİM Diğer adı politik iletişim. Doğuşu ve Akademik örgütlenmesi Siyasal iletişim etimolojik bir kavramdır. İletişimin politik yönüdür ya da politikanın iletişimsel yönü. İletişimin politik kavramının dışında bir varsayım. Asimetrik iktidar ilişkilerinin zedelediği toplumsal bir aradalığı mümkün kılan bir olgudur. İktidar yalnızca toplumun genel kurallarını belirleyen güç değil, sistemsel unsurları uygulayan bir alan değil, Toplumun …

Sinema endüstrisi 1910’lardan itibaren Amerika’da kurumsallaşmaya başlamışken, 20’ler ve 30’lar da Almanya devasa bir endüstri yaratmışken, 1950’lere kadar Fransa tüm dünyaya endüstriyel olarak hakimiyet sağlamışken Türkiye’de ki sinema endüstrisinin durumunun ne olduğuna bakacağız. Yerli film olarak ilk filmimiz Ayestefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı. Bu çok tartışmalı bir film. Bir başlangıç noktası olarak yerli filmciliğin başlangıç noktası …

Basın Tarihi Osmanlıda basının ortaya çıkışı. İç dinamikler(Merkezileştirme) Dış dinamikler ise(Emperyalizm) etkili olmuştur. Takvimi Vekai: Amaç halkın öğrendiği bilgiyi engellemek ve kendine göre bir bilgi vermekti. Yani kendince halkın kirli bilgi almasını engellemek istiyordu. 1831 yılında yayınlandı dili gereği imp seçkinlerine hitap etti. Osmanlı basının gelişiminde merkezileştirme çok önemli bir yer oynamaktaydı. Gelişen kapitalizmle birlikte …

İNSAN HAKLARI VE KAMU ÖZGÜRLÜKLERİ Uluslararası Düzeyde İnsan Haklarının Korunması II: İnsan Haklarının Korunmasına Yönelik Bölgesel Sistemler: Amerika, Afrika, Avrupa’daki İnsan Hakları Sözleşmeleri ve Denetim Mekanizmaları: ***Amerika kıtasında kurulan sisteme İnter-Amerikan insan hakları sistemi de denir ve iki temel belgeye dayalıdır: Amerikan Devletleri Örgütü temel kurucu Şartı ve Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi. İNSAN HAKLARININ AMERİKA …