Kategori «10.Sınıf Felsefe Ders Notları»

AHLAK FELSEFESİ Şimdi bu konu ile felsefenin değerleri inceleyen kısmına giriş yapıyoruz.Daha evvel olgular üzerinden hareket ederken ahlak felsefesi veya etik özelinde değerler üzerinden gideceğiz.Olgu ile değer arasındaki fark şudur:Olgu bir durum,bir olaydır.Örnek verirsek: yağmurun yağması ,Fransız İhtilali,birer olgudur.Yağan bu yağmurun bir çiftçi açısından yorumlanması,bahsi geçen ihtilalin gerek insan gerek toplum hayatındaki etkileri ise bu …

FELSEFEYİ TANIMA Felsefe; varlık, insan ve değerler üzerine düşünme ve açıklama çabasıdır. Eski Yunanca olan philo- sophia sözcüklerinden oluşur ve bilgelik sevgisi anlamına gelir. Felsefe, hakikate ulaşmada bir yoldur. Hikmet ise evren ve insan hakkında ulaşmak istediğimiz mutlak bilgidir. Felsefe hikmete ulaşmada bir araçtır. Felsefenin Doğuşu; M.Ö 6. y.y.da Antik Yunan’da doğmuştur. Antik Yunan’da doğmasının …

FELSEFENİN ANA KONULARI BİLGİ FELSEFESİ (EPİSTEMOLOJİ) Bilgi Felsefesinin Konusu: Doğa ve evrenle ilgili sorunlara tanrı ve ruh bağlamında getirilen metafizik açıklamalar duyu organlarının verileri ile açıklanamadığından bilginin kaynağına doğrudan yönelmek gereği doğmuştur. Böylece bilgi, felsefenin ana konularından birini oluşturmuştur. Bilgi felsefesinin konuları: Bilgi Kuramı (teorisi) : Sübje (bilen) ile obje (bilinen) arasındaki ilişkiyi inceleyen bilgi …

Felsefeyi Tanıma Felsefe kelimesi “philosophia” bilgeliği sevme anlamına gelir.          Philo—sevmek           sophia—bilgelik/hikmet Bu sevgi maratonun ortaya çıkışı, insanların her şeyi önceleri doğaüstü nedenlere bağlı yorumlamalarıyla başlar. Yağmur yağdığında, tanrı ağlıyor ya da gök gürüldediğinde tanrı bize kızdı gibi mitsel açıklamalar yapılıyordu evrende olup bitenlerle ilgili. Ama artık bu açıklamalar insan beynini tatmin etmemeye başlıyor ve …

Bilgi Felsefesi Bu ünitede bilgi türleri, bilgiye felsefi açıdan bakış, doğruluk-gerçeklik arasındaki fark, doğruluk-yanlışlık arasındaki fark, tutarlılık-tutarsızlık, doğru bilginin mümkün olup olmadığı, bilginin doğruluk ölçütleri, bilginin insan yaşamındaki önemi değerlendirilmiştir. Bilgi, suje ile obje arasındaki ilişkiden doğan ürüne denir. Burada suje= özne, bilen yani insandır. Obje= nesne ise bilinen yani varlıktır. Buna göre insanın, varlığı …