Kategori «9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları»

9. SINIF ÜNİTELERİ 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN İnsanın Evrendeki Konumu: Evren; uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. İçinde yaşadığımız dünya da bu evrenin bir parçasıdır.  Evrendeki varlıkları Görülen/Maddi (İnsan, bitki, havyan vs.) ve Görülemeyen/Manevi ( Melek, cin, şeytan vs.) şeklinde ikiye ayırabiliriz. İnsanı diğer varlılardan ayıran özellikleri ise; Akıllı, irade …

TDB 1.1.1. İman ve İslam ders notu slaytı TDB 1.1.2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ders notu slaytı TDB 1.1.3. İmanın İnsana Kazandırdıkları ders notu slaytı TDB 1.1.4. İman Bakımından İnsanlar ders notu slaytı TDB 1.1.5. Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum- el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min ders notu slaytı TDB 1.2.1.İmanın Göstergesi- İbadet ders notu slaytı TDB 1.2.2. İbadetin …