9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler 10.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 11.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 12.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler 10.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 11.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 12.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler 10.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 11.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 12.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler 10.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 11.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 12.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

9. SINIF ÜNİTELERİ 1. ÜNİTE: İNSAN VE DİN İnsanın Evrendeki Konumu: Evren; uzayda bulunan tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. İçinde yaşadığımız dünya da bu evrenin bir parçasıdır.  Evrendeki varlıkları Görülen/Maddi (İnsan, bitki, havyan vs.) ve Görülemeyen/Manevi ( Melek, cin, şeytan vs.) şeklinde ikiye ayırabiliriz. İnsanı diğer varlılardan ayıran özellikleri ise; Akıllı, irade …

İlgili Kategoriler 10.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 11.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 12.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler -9.Sınıf Ders Notları 11.Sınıf Ders Notları 11.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler -5.Sınıf Ders Notları -6.Sınıf Ders Notları -7.Sınıf Ders Notları -8.Sınıf Ders Notları -9.Sınıf Ders Notları 5.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 6.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 7.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 8.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları

İlgili Kategoriler -6.Sınıf Ders Notları -9.Sınıf Ders Notları 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Notları 9.Sınıf Din Kültürü Ders Notları 9.Sınıf Tarih Ders Notları

TDB 1.1.1. İman ve İslam ders notu slaytı TDB 1.1.2. Kelime-i Tevhid ve Kelime-i Şehadet ders notu slaytı TDB 1.1.3. İmanın İnsana Kazandırdıkları ders notu slaytı TDB 1.1.4. İman Bakımından İnsanlar ders notu slaytı TDB 1.1.5. Esma-i Hüsna’yı Tanıyorum- el-Vâhid, el-Ehad, el-Mü’min ders notu slaytı TDB 1.2.1.İmanın Göstergesi- İbadet ders notu slaytı TDB 1.2.2. İbadetin …