Kategori «YKS-TYT-AYT Notları»

100 Aşk Şiiri: Cemal Süreyya 100 Soruda Halk Edebiyatı: P. Naili Boratay 19 Mayıs Destanı : F Hüsnü Dağlarca 19.Asır Türk Edb. Tarihi: A Hamdi 2000 Yılının Sevgilisi: R. Halit Karay 50.Yılında Sovyet Rusya: Şevket Rado 70 Yaşım Merhaba: Aziz Nesin 72.Koğuş: Orhan Kemal 87 Oğuz : Rakım Çalapala 999.Gün: Cemal Süreyya Abbas Yolcu : Atilla İlhan …

ANADOLU SELÇUKLU VE II. BEYLİKLER İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER   Anadolu Selçuklu kurucusu Süleyman Şahın mezarı Şah Fırat operasyonu ile getirilip Suriye sınırında Eşme köyüne defnedilmiştir. II. Kılıçarslan miryekefelon savaşında Bizansı yenerek Anadoluyu kesin Türk yurdu yapmıştır. Anadolunun ilk kervansarayı Alay Handır Anadolu Selçuklunun ilk tersanesi Sinoptadır. Alaaddin Keykubat yabancı tüccarlara sigorta uygulaması yapmış …

I. Ünite : SOSYOLOJİYE GİRİŞ: SOSYOLOJİNİN ALANI ve YÖNTEMLERİ A. SOSYOLOJİNİN ALANI 1- Sosyolojinin Konusu ve Tanımı İnsan, yaşamının her döneminde diğer insanlara ihtiyaç duyan bir canlı olduğu için toplum yaşamı, insanlık tarihi kadar geçmişe dayanmaktadır. Düşünce tarihi boyunca bir çok filozof, toplum yaşamını ele almışsa da toplumsallığı bugünkü biçimiyle ele alan ilk kişi İbn-i …

1. ÜNİTE – FELSEFEYLE TANIŞMA 2. ÜNİTE BİLGİ FELSEFESİ 1. Bilimsel kuramların ortaya çıkışını bir mucize olarak göstermek hiçbir şekilde savunulamaz. Bilimin geçmişine bakıldığında, önceleri bir atlama, sıçrama olarak görülen bilimsel çalışmaların, aslında kendinden önceki pek çok kaynaktan beslendiği görülmektedir. Başka bir deyişle, bilimin sellerini veya nehirlerini oluşturan küçük dereler, çaylar fark edilmektedir. Bu parçada …

Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, not etmek, oyun etmek, söz etmek, terk etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak vb. Birleşme …

Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı, zamir mi ,edat mı olduğuna bakılacağını Sıfatların isimleri, zarfların genellikle fiilleri nitelediğini (güzel kız: sıfat; güzel konuş: zarf ) Sıfatların mutlaka ilgili olduğu isimden önce gelmesi gerektiğini (kötü insan: sıfat) -in tamlayan ekinin yerine bazen -den ekinin de kullanılabileceğini (aşağıdakilerden ) Takısız …

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI(1923-) Genel özellikleri Bu dönemi 1940’a kadar olan dönem ve 1940 Sonrası Dönem olmak üzere ikiye ayırarak inceleyebiliriz. 1940’a kadar olan dönem 1-1940’a kadar olan dönemde Kurtuluş savaşı ve Milli Mücadele işlenen önemli konulardandır. 2-Atatürk ilke ve devrimleri işlenen önemli konular arasındadır.Devrimler çeşitli yönleriyle eserlere konu edilir. 3-Memleket sorunları ve memleketin güzellikleri …

XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ (1908-1918) ✎ Osmanlı Devleti’nde Sultan II. Abdülhamit’in 1908’de Kanun-i Esâsi’yi tekrar yürürlüğe koyarak Mebusan Meclisi’ni açmasıyla başlayan ve 1918’de Sultan Vahdettin’in Mebusan Meclisi’ni kapatmasıyla sona eren dönem “II. Meşrutiyet Dönemi” olarak adlandırılmaktadır. ✎ II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinde etkili olan grup İttihat ve Terakki Cemiyeti’dir. II. Meşrutiyet’in İlanı 1908) > …

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ’NİN TOPRAK KAYIPLARI 1829 ⇒ Yunanistan bağımsızlığını ilan etmiştir. 1830 ⇒ Fransa Cezayir’i işgal etmiştir. (Kuzey Afrika’daki ilk toprak kaybı) 1878 ⇒ Kıbrıs’ın yönetimi geçici olarak İngiltere’ye bırakılmıştır. 1878 ⇒ Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsızlık kazanmıştır. (Berlin Ant.) 1881 ⇒ Fransa Tunus’u işgal etmiştir. 1882 ⇒ İngiltere Mısır’ı işgal etmiştir. XIX. YÜZYIL …

OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ Dönem aralığı, >> 1792 Yaş anlaşması (Osmanlı x Ç.Rusya) ile başlar > 1922 Saltanatın kaldırılması ile Osmanlı devleti ve dönem sona ermiştir. Osmanlı Devleti’ nin bu dönem Genel Amaçları; ++ Avrupa devletleri arasında sürtüşmeler ve rekabetten faydalanarak ayakta kalmaya çalışıldı. Denge Politikası izlendi. ++ çok uluslu bir yapıdan dolayı milliyetçilik akımının …

XVIII. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI GENEL ÖZELLİKLERİ ++ Islahatlarda Avrupa örnek alınmıştır. ++ Daha çok askerî alanda ıslahat yapılmıştır. ++ Lâle Devri’nde ise bundan farklı olarak askerî alanda ıslahat yapılmamıştır. ++ Kişilere bağlı kalmış, bir devlet politikası haline gelemedi ve halkın desteğini alamadı. ++ Islahatlar yeniçerilerin ve Ulema’nın (ilmiye) tepkisiyle karşılaşmıştır. BİLGİ NOTU: XVIII. yüzyılda …

Edirne Olayı, ++ II.Mustafa devlet işlerini Hocası Şeyhülislam Feyzullah Efendiye bırakarak Edirne Sarayına çekilmiştir. ++ Şeyhülislam Feyzullah Efendi, >> Yandaşlarını devlet kademelerine yerleştirdi >> Medreselerde pozitif bilimleri yasaklayarak dini bilimlere ağırlık verdi. >> Yapılan savaşlarda kayıplar yaşadı. Bunlar sonucunda, * İstanbul da isyanlar çıkmış ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi ile yandaşları öldürülmüştür. * II. Mustafa tahtan indirilerek …