Kategori «9.Sınıf Mesleki ve Seçmeli Dersler Yazılı Soruları»

Bilgi ve İletişim Teknolojisi Çalışma Soruları ve Cevapları 1. Bilgisayardaki bütün giriş çıkışların kontrol edildiği, aritmetik ve mantıksal işlemlerin yapıldığı birim …………………………………… 2. Mal veya hizmetlerin İnternet üzerinden alınıp satılıp pazarlaması vb. işlemlere ………………………… denir. 3. Ekran kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir? 4. Fareleri bağlantı şekillerine göre ……………………ve ………………… olmak üzere ikiye ayırabiliriz. …

………… SAĞLIK MESLEK LİSESİ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. YARIYIL 9/A-B SINIFLARI MESLEK ESASLARI VE TEKNİĞİ DERSİ 3. YAZILI SINAV SORULARI Adı-Soyadı: 10.05.2012 Sınıf/No: 1-Ölümü kesinleşen hastanın ölümden önce son zamanlarını yaşadığı yaşadığı döneme……………………..dönem denir. 2- Serviste ölümü yaklaşan hastanın diğer hastaları rahatsız etmemek için ve mahremiyetini yaşayabilmesi için diğer hastalardan ayrı olarak alındığı odaya…………….odası …

TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIFLAR ARAPÇA KURTARMA SINAVI AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1 ) تلميذ …… cümlesinde boşluğa gelebilecek zamirler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A) هو ـ هى B) أنا ـ أنت C) هى ـ أنا D) أنتِ ـ أنا 2 ) Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? A) باب الصف B) الصف الكبير C) الصف كبير …

TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9.SINIFLAR ARAPÇA KURTARMA SINAVI BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 ) Aşağıdakilerden hangisi soru edatı değildir? A) كم B) ما C) من D) مِن 2 ) ما مهنتها؟ sorusuna en uygun cevap hangisidir? A) هو معلم B) أنت معلم C) هى معلمة D) أنا معلمة 3 ) “Öğretmenin kitabı” tamlamasının Arapça karşılığı hangisidir? …