İktisat Ders Notları

Sosyal Bilgiler-Ekonomi Konu Notu Talep:Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde satın alınmak istenilen mal ve hizmet miktarıdır. Talep edilen miktar:Belirli bir zamanda belirli bir fiyatta tüketicilerin satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Talep Kanunu:Diğer şeyler sabitken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olması; düşük fiyat düzeylerinde ise talep …

KPSS İktisat Hap Bilgiler HAP BİLGİ 1: Soru toplam üretim fonksiyonunu veriyor ve; Eğer ortalama ürünün maksimum olduğu durumda kullanılan emek miktarı soruluyor ise, verilen fonksiyonu değişken girdi olan L’ye bölüp ve verilen fonksiyonunun türevine eşitlenir. Eğer, marjinal ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde kullanılan emek miktarı sorulursa, verilen fonksiyonun 1. türevi 2. türevine eşitlenir. Eğer, …

ESNEKLİK ÇALIŞMA SORULARI 1. Fiyat değiştiği zaman toplam hâsıla aynı kalıyorsa, talep eğrisi A) Esnektir B) Birim esnektir C) Esnek değildir D) Yukarıdakilerden herhangi birisi 2. Talep esnekliği, A) Talep eğrisinin eğimi B) Talep eğrisinin eğiminin tersi C) Miktardaki veri bir yüzde değişikliğin fiyatta yarattığı yüzde değişiklik D) Fiyattaki veri bir yüzde değişikliğin miktarda yarattığı …

KALKINMA – BÜYÜME ÇIKMIŞ SORULAR I.Yatırımlar yıpranan miktardan fazladır. II. Yatırım miktarı sıfırdır. III. Kişi başı sermaye miktarında zamanla bir değişim olmamaktadır. 1. Solow modeline göre, durağan durumla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri kesinlikle doğrudur? (2016 kpss) A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III 2. Harrod’un …

DEFLASYON  ( Y > AE ) * FGD’NİN SÜREKLİ OLARAK DÜŞMESİ ETKİLERİ: 1) REFAHI ENGELLER. ÜRETİM ARTTIRILAMAZ.   : ÜRETİMİN ARTMASI PARA MİKTARINA VE FİYATLARIN YÜKSELMESİNE BAĞLIDIR. 2) İŞSİZLİK YARATIR.   : ÇÜNKÜ PARA YETERSİZLİĞİNDEN VEYA DÜŞÜK KAR DÜZEYİNDEN DOLAYI ÜRETİM KISILIR; EMEK TALEBİ AZALIR. 3) ÜCRETLERİ DÜŞÜRÜR.   : ÇÜNKÜ KARLAR AZALIR,  FİYATLAR DÜŞER. …

Fiyatların yükselmesi piyasadaki para azının kısılmasına yol açacağından LM EĞRİSİ SOLA KAYAR İçsel Büyüme Teorisi Ekonomi literatüründe içsel büyüme teorisinin temellerinin Romer ve Lucas atmıştır ***Toplumların ekonomik gelişmesini tarihsel bir yaklaşımla açıklamaya çalışan görüşler arasında W.Rostow modelinin bir ayrıcalığı vardır. Özellikle kalkış (take-off) aşamasındaki azgelişmiş ülkelerin kalkınma sorununa değinilmesi bu modelin önem kazanmasına neden olmuştur. …

Emek piyasalarını diğer piyasalardan ayıran özellikler nelerdir? Emek piyasasını mal ve diğer piyasalardan ayıran belki de en önemli özellik, emeğin istihdamının çalışan ve çalıştıran arasında kişisel bir ilişkiyi ifade etmesidir. Emek piyasası hakkında genellikle hem işveren hem de işçi bakımından bir bilgi eksikliği söz konusudur. Emek piyasasına arz edilen emek büyük ölçüde heterojenlik gösterir. Tek …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ SORULAR VE CEVAPLARI Hangi yaklaşımda para talebi tamamen işlem amacıyla gerçekleşir? Fisher yaklaşımı Keynesyen yaklaşımda faiz oranları normal düzeyin üstündeyse ekonomik birimler, aşağıdakilerden hangi durumun gerçekleşmesini beklerler? Tahvil fiyatlarının yükseleceğini Keynesyen yaklaşıma göre gelir yada fiyatlarda meydana gelen artış, para talebi eğrisini nasıl etkiler? Sağa kaydırır Keynesyen yaklaşımda faiz oranının para talebini …

Para Ve Banka Ders Notları Para ve Banka   PARANIN TANIMI VE FONKSİYONLARI Bir devlet tarafından tedavüle çıkarılmış, üzerinde nominal değeri yazılı kağıt veya madenden yapılmış ödeme aracıdır. Para; –          Ödeme aracı, –          Kıymet ölçüsü, –          Tasarruf aracı diye de tanımlanabilir. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere paranın 3 fonksiyonu vardır. –          Para bir değiştirme aracıdır. –          …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ ULUSLARARASI IKTISAT POLITİKASI 2014-BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV  ÇIKMIŞ SORULAR ULUSLARARASI TİCARETİN OLMADIGI BİR EKONOMİYİ TANIMLAMAK İÇİN OTARŞİ TANIMI KULLANILIR. İTTİHAT TARİFESİ VEYA BENZERİ BİR KORUMACI DIŞ TİCARET POLİTİKASI ARACILIGIYLA DIS TİCARET HADDİNİN İYİLEŞMESİ BÜYÜK ÜLKE YE BAGLIDIR. BİR ÜLKEDE DIŞ EKONOMİK DENGEYE ÖDEMELER BİLANÇOSU DENGESİNİN SAĞLANMASI İLE ULAŞILIR. İTHALAT TARİFESİNİN İÇ EKONOMİK …

Para ve Banka Kpss Ders Notları  Para Nedir? Bir toplumun, değer ölçüsü ve ödeme aracı olarak kullanmayı kabul ettiği araç olarak tanımlanabilir. Ayrıca paranın, herkes tarafından ödemelerde bir mübadele aracı olarak kabul edilmesi gerekir.  Paranın Fonksiyonları (İşlevleri) Nelerdir? Paranın asıl fonksiyonları şunlardır:  Değer Ölçüsü Olmak: Para, mübadele konusu olan mal ve hizmetlerin hesaplanmasında ortak bir …

İKTİSAT DERS NOTLARI ULUSLAR ARASI İKTİSAT DERS NOTLARI 1_Arz ve Talep Yönünden Dış Ticaret Teorisi ve Genel Denge Konu Özeti Dış Ticaret Teorisi analizlerinde kullanılan önemli bir araç “üretim olanakları eğrisi” veya “dönüşüm eğrisi”dir. Bu eğri ülkenin üretim koşullarını yansıtır. Sabit maliyet koşulları altında üretim olanakları eğrisi düz bir doğru, artan maliyet koşulları altında orijine …

PARA BANKA 1. Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir? A) Hazine Bonosu B) Mevduat Sertifikası C) Repo D) Hisse Senedi E) Banka Kabulü Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ İKTİSAT TEORİSİ PÜF NOKTALARI **Dersane notlarımdan son değişiklikleri kapsayacak biçimde hazırlanmıştır. Ünite -1 **Altı çizili ve parantez içindeki yerleri kolayca akılda kalsın diye kodladım. *İktisadın çalışma alanı : – İktisadi olaylar ( hareket olacak) : üretim,tüketim,alış veriş, ticaret,bölüşüm,borçlanma v.b. -İktisadi miktarlar (neden ortaya çıkmış? ) : büyüklük,küçüklük,etkileyen nedenler -İktisadi organizasyonlar : Kurum …

İKTİSAT TESTLERİ ÇÖZ MAKRO İKTİSAT ÇIKMIŞ SORULARI VE CEVAPLARI Merkez bankasının reeskont oranlarını yükseltmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? (Maliye 1996) A) LM sola kayar B) IS sola kayar C) IS sağa kayar D) LM sağa kayar E) LM sabit kalır (Cevap A) Leontief Paradoksu hangi modelle ilgilidir? -(Maliye 1996) A) Samuelson-Stolper B) Marshall-Lemer C) Beker-Hopken …

CUMHURİYETTEN ÖNCEKİ TÜRKİYE EKONOMİSİ Osmanlının son dönemlerinde ülke ekonomisinde yabancı sermayenin (azınlıkların) oldukça yüksek oranda olduğu  görülmektedir. Osmanlı Ekonomisin Bozulmasının Nedenleri Son dönemdeki savaşlar Yeni ticaret yolları Sanayi devrimi Tarım gelirlerinin savaş finansmanında kullanılması Alınan dış borçlar ve etkin kullanılmaması İlk borç 1854 yılında Kırım savaşının finansmanı için İngiltere’den  alınmıştır. Bu borçların ödenemeyeceğini bildiren devlet,1881 …

İKTİSAT TESTİ ÇÖZ *    Makro ekonominin 1929 buhranından sonra ortaya çıktığı ve bunda 1936 yılında “Genel Teori” Kitabını yazan J.M KEYNES’in etkisi büyüktür. Makro iktisat, konjonktür hareketleri, enflasyon, işsizlik ve dış denge gibi konularla ilgilenir. İktisadi Amaçlar Ekonomik Büyüme Tam İstihdam Fiyat İstikrarı İKTİSAT OKULLARI ORTODOKS (Ana Akım) HETEREDOKS S.S.C.B dağılıncaya kadar Batı ülkelerinde okutulan …