Kategori «Tarih Ders Notları»

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ders Notu

TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ Türk inkılabı tamamıyla milliyet ve medeniyet prensipleri çerçevesinde şekillenmiştir. Lozan antlaşması ilk olarak 28 ekim 1922 de kararlaştırıldı. Siyasi alanda yapılan inkılaplar daha çok devlet düzeni ile ilgilidir Mudanya mütakaresi ile birlikte cephelerdeki savaş sona erdi Son osmanlı hükümeti sadrazam tevfik paşadır Teşkilatı esasiye 20 ekim 1921 de dir hakimiyet milletindir esası …

Cumhuriyet Döneminde Yabancı Okullar Meselesi (1923-1938)

Cumhuriyet Döneminde Yabancı Okullar (1923-1938) Cumhuriyet döneminde yabancı okulların durumunu incelemeden önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu okulların açılışını, gelişmesini, ne tür faaliyetlerde bulunduklarını ve İmparatorluğun bu okullara yönelik çıkarmış olduğu kanun ve yönetmelikleri ortaya koymakta yarar vardır. Ancak bu şekilde her iki dönemin daha sağlıklı bir kıyaslaması yapılacak ve Cumhuriyet döneminde bu okullara yönelik çıkartılan …

Bab-ı Ali Baskını nedir?

BÂB-I ÂLİ BASKINI Bâb-ı Âli Baskını, Osmanlı İmparatorluğu’nda 23 Ocak 1913 günü Enver Bey ve Talat Bey’in başını çektiği bir grup İttihat ve Terakki üyesi tarafından hükûmet binası Bâb-ı Âli’nin basılmasıyla gerçekleştirilen askerî darbe. Bu baskın sırasında Harbiye Nazırı Nâzım Paşa öldürülmüş, Sadrazam Kâmil Paşa’ya zorla istifası imzalattırılmıştır. Darbe sonrasında iktidar İttihat ve Terakki’nin eline …

Atatürk Döneminde Açılan Müzeler Hangileridir?

ATATÜRK DÖNEMİNDE AÇILAN MÜZELER Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi-1921 Antalya Müzesi 1922 Sivas Müzesi-1923 Adana Müzesi-1924 Bergama Müzesi-1924 Topkapı sarayı Müzesi-3 Nisan 1924 İzmir Müzesi-1925 Edirne Müzesi-1925 Ankara Etnografya Müzesi-1925, Tokat Müzesi-1926 Konya Müzesi-1926 Amasya Müzesi-1926 Sinop Müzesi-1932 İzmir Müzesi-1925 Kayseri Müzesi-1929 Efes Müzesi-1930 Afyon Müzesi-1931 Van Müzesi-1932 Ayasofya Müzesi-1935 Diyarbakır Müzesi-1934, Manisa Müzesi-1935 Tire Müzesi-1935 …

Atatürk Döneminde Mimarlık Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE MİMARLIK Türkiye’yi modern bir görünüme kavuşturmak elbette ki mimarlık ile gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin çağdaş bir kent haline dönüştürülmesinde ciddi adımlar atılmıştır. İstanbul’un ilk şehir planını hazırlayan Henry Prost’tur. İzmir’in şehir planını hazırlayan ilk mimar Le Courbier’dir. Bu amaçla 1927’de başkent Ankara’nın planlaması yarışması açılır. Yarışma sonunda Ankara şehir planı işi Alman şehir bilimcilerinden Hermann …

Atatürk Döneminde Fotoğrafçılık Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE FOTOĞRAFÇILIK Atatürk döneminde diğer alanlarda olduğu gibi fotoğrafçılık alanında da Batılı fotoğrafçılardan faydalanılmış ve Avusturyalı fotoğraf sanatçısı Othmar Plerschy Türkiye’ye davet edilmiştir. 1936’da Atatürk’ün emri ile Ulus Gazetesine alınan Cemal Işıksel Atatürk’ün hayatını belgelendirdi. !930’lu yıllarda Halkevleri Atatürk’ün direktifleriyle Amatör fotoğrafçılığı milli bilinci canlandırmak amacı ile desteklemeye başladı. Kurslar açıldı ve sergiler düzenlendi. …

Atatürk Döneminde Resim Sanatı Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE RESİM SANATI Türkiye’de batı anlayışında resim 19. Yüzyılın ilk yarısında saray çevresinde ilgi gören batılı ressamların etkileri ile başladı. Bunlar arasında İbrahim Paşa, Servili Ahmet Emin, Şeker Ahmet Paşa, Osman Hamdi Bey, Halil Paşa dikkate değerdir. Şeker Ahmet Paşa: 1841-1907. Osmanlı’da ilk resim sergisini açan ressamdır. Eserler: Ağaçlar Arasında Karaca, Talim Yapan Erler, …

Atatürk Döneminde Heykel Sanatı Gelişmeleri

  ATATÜRK DÖNEMİNDE HEYKEL SANATI Türkiye’de ilk heykel sergilemesini gerçekleştiren Zühdi Müridoğlu’dur. Bu alandaki ilk ciddi girişim 2 Mart 1883’te öğretime başlayan Sanay-i Nefise mektebinde bir heykel bölümünün açılması ile olmuştur. Sanay-i Nefise Mektebini açan Osman Hamdi Bey’dir. 1842-1910 yılları arasında yaşamıştır. 1867’de Uluslarası Paris Sergisine katılarak Osmanlı Resim Pavyonu’nda yer aldı. İlk müzeyi açmıştır. …

Atatürk Döneminde Sinema-Film Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE FİLM Osmanlı’da İlk sinema gösterisi Polonyalı Vaynberg tarafından yapılmıştır. İlk kadın sinema oyuncumuz Neyyire Ertuğrul’dur. Sansüre uğrayan ilk film Mürebbiye’dir. Bütünüyle seslendirilen ilk film New York Işıkları filmidir. Muhsin Ertuğrul ilk kez kadın oyuncu oynatan, ilk renkli filmi Halıcı Kız’ı çeken, ilk Türk sesli Film olan İstanbul Sokaklarında filmini yöneten kişidir. İlk sinemaskop …

Atatürk Döneminde Tiyatro Gelişmeleri

ATATÜRK DÖNEMİNDE TİYATRO İlk resmi tiyatro Dolmabahçe Saray İlk kadın sahne oyuncusu Afife Jale’dir. Osmanlı Devleti döneminde tiyatroda önemli yer edinen isim Güllü Agop’tur. 1840-1902 yılları arasında yaşamış, 1861’de Şark Tiyatrosunu kurdu. Gedikpaşa Tiyatrosunu kiralayarak Tiyatroy-iOsmani’yi kurdu. Abdürrezzak Abdi Efendi ise İbiş tiplemesinin mimarıdır. Hendehane-i Osmani Topluluğunu kurdu. Tuluat tiyatrosunun en önemli temsilcisidir. Atatürk bu …