Kategori «Tarih Ders Notları»

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu Tarih yazımını, geçmişten günümüze doğru; Modern Öncesi Dönem Modern Dönem Post modern Dönem olarak ele almak mümkündür.   Modern Öncesi Dönem Bu dönemin temel niteliği tarihsel metinlerin hikayeci, didaktik özellikler taşımasıdır. Tarih insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Heredatas (Herodot) tarafından kullanılmıştır. …

KPSS Çağdaş Türk ve dünya tarihi soru cevap çalışması

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA Konunun Kapsadığı Olaylar 1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir?  Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı  Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı. 2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir?  Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi,  Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti …

KPSS Tarih Şifreleri-Kodlamaları

KPSS TARİH KODLAMALAR…   Tarih Müthiş Kısa Kodlamalarla Öğreneceksiniz SADABAT PAKTI na katılan ülkeler 1937 …………………A.İ.I.T(Atatürk ilke inkılap tarihi) AFGANİSTAN İRAN IRAK TÜRKİYE Balkan Antantı 1934………………… TaYYaR Türkiye Yunanistan Yugoslavya Romanya TERAKKİ PERVER CUMHURIYET FIRKASI KURUCULARI …………..KARaR Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Refet Bele HALK PARTİSİ…………………. (27 CeMiL 31 HaDİ) 27 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik 31 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Halkçılık Devletçilik İnkılapçılık Misakı milli        kararlar……………….. KABSAR Kapitülasyonlar Azınlıklar Boğazlar Sınırlar Araplar Refarandum Not: MISAK-I MILLI de ulusal egemenlık yoktur.Ulusal …

Osmanlı devleti kuruluş dönemi ders notu

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) 1- Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçtikten sonra hakimiyet altındaki topraklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda nüfus nakli gerçekleştirmiştir bunun sebepler: Osmanlının Rumeli ve Balkanlarda etkinliğini arttırması, toplumsal ve kültürel kaynaşmanın yaşanması, fethedilen yeni bölgeleri elde tutmanın kolaylaşması ve Türkmenlerin zamanla yerleşik hayatı benimsemesidir. 2- Osmanlı Devleti’nin Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçişinde ve …

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Ders Notu

OSMANLI DEVLETİ ( YÜKSELME DÖNEMİ) 1- Osmanlı devleti Belgrat’ın fethi ile orta Avrupa’nın kalbini ele geçirmiş ve sonucunda Avrupa fetihleri için bir askeri üs elde etmiştir. 2- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hindistan’ı işgal ederek bölgedeki Müslümanlara zarar veren ve Baharat Yolu ticaretini engelleyen Avrupa devleti Portekiz’dir. 3- Sokullu Mehmet Paşa döneminde geliştirilen Süveyş Kanalı Projesi …

1945 Yalta Konferansı

1945 Yalta Konferansı Konferans, II. Dünya Savaşı sırasında 4 Şubat 1945 – 11 Şubat 1945 tarihleri arasında SSCB’nin önde gelen tatil yeri Yalta’daki Livadia Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill (Birleşik Krallık Başbakanı), Roosevelt (ABD Devlet Başkanı) ve Stalin’in (SSCB Başkanı)’ün katıldığı konferanstır. Konferansın başlıca konuları, Polonya topraklarının değişimi, Almanya’nın bölünmesi ve SSCB’nin Japon İmparatorluğu’na savaş ilan …

1945 Potsdam Konferansı

1945 Potsdam Konferansı Konferans, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın teslimiyetinden sonra 17 Temmuz 1945 – 2 Ağustos 1945tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Cecilienhof Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill (BirleşikKrallık) Truman (ABD Devlet Başkanı) ve Stalin’in (SSCB Başkanı) katıldığı konferanstır. Alınan Kararlar: Nazi Almanyası’nın işgal ettiği topraklarının geri alınması, Avusturya’nın Almanya’dan ayrılması, Almanya’nın “demokratikleştirilmesi”, Almanya, …

1943 Quebec Konferansı

1943 Quebec Konferansı Konferans, İtalya’da Mussolini’nin birdenbire düşmesiyle ortaya çıkan yeni durum karşısında, ikinci cephe meselesini yeni bir açıdan ele almak amacı ile, 14-24 Ağustos 1943’de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında Quebec’de yapılmıştır. İkinci cephenin Fransa’da Normandiya kıyılarında açılmasına karar verilmiş ve bunun hazırlanması sorumluluğu da Amerikalılara bırakılmıştır. Almanya’nın bombalanmasına devam edilmesi …

1943 Moskova Konferansı

1943 Moskova Konferansı Bu konferansta Türkiye gündeme gelmiştir. Ancak, müttefikler arasında Türkiye konusunda bir görüş birliği yoktu. Sovyet Hükümetine göre Sovyet ilerlemesini kolaylaştırmak için Türkiye mutlaka savaşa girmeli ve Türkiye’nin savaşa girmesinin istenmesiyse “telkin” değil “emir” biçiminde olmalıydı. Türkiye’nin savaşa girmesiyle Almanya 15 tümenini Sovyet Cephesi’nden çekmek zorunda kalacaktı ve savaş sonrası barış konferansına katılabilmesi …

1943 Kahire Konferansı

1943 Kahire Konferansı 2. Dünya Savaşı sonra Uzak Doğu’daki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Roosevelt, Churchill ve Çan Kaym Şek arasında; 22-26 Kasım 1943 tarihleri arasında Kahire’de yapılan toplantıdır. Bu konferansta Türkiye’nin üslerini İngiltere’ye açarak savaşa girme durumu da görüşüldü ancak Numan Menemencioğlu’nun Türkiye’nin henüz bir savaşa giremeyecek olmasını gerekçe göstermesinden ötürü sonuç alınamamıştır.