Kategori «Tarih Ders Notları»

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Notları Tümü I. BÖLÜM XX. YÜZYILIN BAŞLARINDA DÜNYA I. DÜNYA SAVAŞI ve SONUÇLARI 1. I. Dünya Savaşı 28 Haziran 1914′te Avusturya – Macaristan′ın Sırbistan′a savaş ilan etmesi ile başlamıştır. Savaşın nedenleri şunlardır; Devletlerarası sömürgecilik ve pazar arayışı Almanya’nın ve İtalya’nın siyasi birliklerini geç tamamlayıp sömürgecilik yarışında İngiltere’ye ve Fransa’ya …

Sınav Kazandıran Kpss Kısa Kısa Tarih Notları Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar İtalya’da faaliyet gösteren, Roma Yürüyüşü ile Benito Mussolini’yi iktidara taşıyan yarı askeri faşist örgüt olan Kara Gömlekliler, 1922 yılında Napoli’den Roma’ya yürüyerek mevcut iktidarı devirmiş ve Mussolini’nin iktidara gelmesini sağlamışlardır. ABD ile SSCB arasında nükleer savaş tehlikesine yol açan …

KPSS – OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER: Osmanlı Devleti’nin haçlılarla ilk savaşı Sırpsındığı Rumeli Beylerbeyliği I. Murat Savaşta şehit olan tek padişah I. Murat İlk cülus bahşişini veren Yıldırım Bayezid Osmanlının ikinci kurcusu Çelebi Mehmed İlk dini ve siyasi isyan Şeyh Bedrettin İstanbulu ilk kuşatan Yıldırım Sultanı İklimi Rum Yıldrım Anadoluda kısmen …

KPSS – OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜRLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER: Divan kararlarının yazıldığı defterlere Mühimme Defterleri denir. Arazi kayıtlarının tutulduğu defterlere Tahrir Defterleri denir. Sadrazam orduyu yönetirse serdarı ekrem denir. Şeyhülislam makamına Babı Meşihat denir. Mahkeme kayıtlarına kadı sicilleri denir. Garimüslimlere uygulanan hukuka zımmi hukuk denir. Tımarlı sipahinin beslediği askere cebelü denir. Geliri iltizamla toplanan ve …

KPSS – İNKILAP TARİHİ İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER   Kuzey Afrikada kaybettiğimiz son toprak parçası Trablusgarbdır. Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk savaşı Trablusgarbdır. Mustafa Kemal Trablusgarbda Derne ve Tobrukta başarılı mücadeleler vermiştir. Mustafa Kemal Trablusgarb’a Şerif Bey takma adıyla Tanin Gazetesi yazarı olarak gitmiştir. Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kahramanı Rauf Orbaydır. Balkan Savaşları sırasında …

Kpss – ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ HAP BİLGİLER   İki Savaş Arası Dönem (1918-1939) Milli İstiklal Ayaklanması: Yusuf Akçura ve Gaspıralı İsmail’in Kırımda Rusya’ya karşı başlattığı bağımsızlık hareketidir. Üç Tarz-ı Siyaset eseri Yusuf Akçura’ya aittir. Basmacı Hareketi: Türkistan Türklerindir sloganıyla Orta Asya Türklerinin bağımsızlık hareketidir. Enver Paşa bu hareketin liderliğini yapmıştır. NEP: Lenin’in Rusya’da uyguladığı …

2018 – 2019 Kpss Tarih Ders Notları İLK TÜRK DEVLETLERİ Türk kelimesi ilk Çin kaynaklarında, Türkiye kelimesi ilk Bizans kaynaklarında geçer. Anav: en eski, kültür bölgesi Afenesyova: Türklere ait eserler, Türklerin en eski kültür merkezi Tagar: En gelişmişidir. Nerelere göç ettik? Çin’e, Suriye’ye, Hindistan’a, Mısır’a, Anadolu’ya, Avrupa’ya Neden göç ettik?: Çin baskısı, Kuraklık, Kar fırtınaları, …

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu Tarih yazımını, geçmişten günümüze doğru; Modern Öncesi Dönem Modern Dönem Post modern Dönem olarak ele almak mümkündür.   Modern Öncesi Dönem Bu dönemin temel niteliği tarihsel metinlerin hikayeci, didaktik özellikler taşımasıdır. Tarih insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Heredatas (Herodot) tarafından kullanılmıştır. …

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA Konunun Kapsadığı Olaylar 1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir?  Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı  Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı. 2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir?  Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi,  Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti …

KPSS TARİH KODLAMALAR…   Tarih Müthiş Kısa Kodlamalarla Öğreneceksiniz SADABAT PAKTI na katılan ülkeler 1937 …………………A.İ.I.T(Atatürk ilke inkılap tarihi) AFGANİSTAN İRAN IRAK TÜRKİYE Balkan Antantı 1934………………… TaYYaR Türkiye Yunanistan Yugoslavya Romanya TERAKKİ PERVER CUMHURIYET FIRKASI KURUCULARI …………..KARaR Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Refet Bele HALK PARTİSİ…………………. (27 CeMiL 31 HaDİ) 27 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik 31 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Halkçılık Devletçilik İnkılapçılık Misakı milli        kararlar……………….. KABSAR Kapitülasyonlar Azınlıklar Boğazlar Sınırlar Araplar Refarandum Not: MISAK-I MILLI de ulusal egemenlık yoktur.Ulusal …

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) 1- Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçtikten sonra hakimiyet altındaki topraklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda nüfus nakli gerçekleştirmiştir bunun sebepler: Osmanlının Rumeli ve Balkanlarda etkinliğini arttırması, toplumsal ve kültürel kaynaşmanın yaşanması, fethedilen yeni bölgeleri elde tutmanın kolaylaşması ve Türkmenlerin zamanla yerleşik hayatı benimsemesidir. 2- Osmanlı Devleti’nin Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçişinde ve …

OSMANLI DEVLETİ ( YÜKSELME DÖNEMİ) 1- Osmanlı devleti Belgrat’ın fethi ile orta Avrupa’nın kalbini ele geçirmiş ve sonucunda Avrupa fetihleri için bir askeri üs elde etmiştir. 2- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hindistan’ı işgal ederek bölgedeki Müslümanlara zarar veren ve Baharat Yolu ticaretini engelleyen Avrupa devleti Portekiz’dir. 3- Sokullu Mehmet Paşa döneminde geliştirilen Süveyş Kanalı Projesi …

1945 Yalta Konferansı Konferans, II. Dünya Savaşı sırasında 4 Şubat 1945 – 11 Şubat 1945 tarihleri arasında SSCB’nin önde gelen tatil yeri Yalta’daki Livadia Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill (Birleşik Krallık Başbakanı), Roosevelt (ABD Devlet Başkanı) ve Stalin’in (SSCB Başkanı)’ün katıldığı konferanstır. Konferansın başlıca konuları, Polonya topraklarının değişimi, Almanya’nın bölünmesi ve SSCB’nin Japon İmparatorluğu’na savaş ilan …

1945 Potsdam Konferansı Konferans, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın teslimiyetinden sonra 17 Temmuz 1945 – 2 Ağustos 1945tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Cecilienhof Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill (BirleşikKrallık) Truman (ABD Devlet Başkanı) ve Stalin’in (SSCB Başkanı) katıldığı konferanstır. Alınan Kararlar: Nazi Almanyası’nın işgal ettiği topraklarının geri alınması, Avusturya’nın Almanya’dan ayrılması, Almanya’nın “demokratikleştirilmesi”, Almanya, …

1943 Quebec Konferansı Konferans, İtalya’da Mussolini’nin birdenbire düşmesiyle ortaya çıkan yeni durum karşısında, ikinci cephe meselesini yeni bir açıdan ele almak amacı ile, 14-24 Ağustos 1943’de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında Quebec’de yapılmıştır. İkinci cephenin Fransa’da Normandiya kıyılarında açılmasına karar verilmiş ve bunun hazırlanması sorumluluğu da Amerikalılara bırakılmıştır. Almanya’nın bombalanmasına devam edilmesi …

1943 Moskova Konferansı Bu konferansta Türkiye gündeme gelmiştir. Ancak, müttefikler arasında Türkiye konusunda bir görüş birliği yoktu. Sovyet Hükümetine göre Sovyet ilerlemesini kolaylaştırmak için Türkiye mutlaka savaşa girmeli ve Türkiye’nin savaşa girmesinin istenmesiyse “telkin” değil “emir” biçiminde olmalıydı. Türkiye’nin savaşa girmesiyle Almanya 15 tümenini Sovyet Cephesi’nden çekmek zorunda kalacaktı ve savaş sonrası barış konferansına katılabilmesi …

1943 Kahire Konferansı 2. Dünya Savaşı sonra Uzak Doğu’daki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Roosevelt, Churchill ve Çan Kaym Şek arasında; 22-26 Kasım 1943 tarihleri arasında Kahire’de yapılan toplantıdır. Bu konferansta Türkiye’nin üslerini İngiltere’ye açarak savaşa girme durumu da görüşüldü ancak Numan Menemencioğlu’nun Türkiye’nin henüz bir savaşa giremeyecek olmasını gerekçe göstermesinden ötürü sonuç alınamamıştır.

1943 Casablanca Konferansı İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Franklin D. Roosevelt, Birleşik Krallık başbakanı Winston Churchill ve Combined Chiefs o f Staff (CCS) arasında gerçekleşen gizli Hitler karşıtı bir zirvedir. Zirve 13 Ocak 1943’den 26 Ocak1943’e kadar Fas’ın Kazablanka şehrinde düzenlendi. İlk defa Müttefik Devletler savaşı Avrupa’da istedikleri yere taşıyabilecek konumda olduklarını hissetiler ve …

1941-1942 Arkadya Konferansı Arkadya Konferansı, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler delegasyonları arasında 22 Aralık 1941 – 14 Şubat 1942 tarihleri arasında Washington’da düzenlenen, taraflar arasında Avrupa’daki savaşla ilgili stratejilerin belirlendiği görüşmelerdir. Konferansa, her iki ülkenin devlet başkanları sıfatıyla Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt başkanlık etmiştir. Konferans sonucunda savaş planı değişmiştir. Fransa üzerinden Almanya’ya yapılacak …

1941 Atlantik Bildirisi Atlantik Bildirisi, 9 Ağustos 1941’de Müttefikler, 11. Dünya Savaşı sırasında, savaşın yürütülmesini sağlamak ve zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak maksadıyla, çeşitli toplantılar yapmış olup, bu toplantılardan ilki, Başkan Franklin D. Roosevelt ile Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill arasında olmuştur. 8 Ağustos 1941’de yapılan toplantı sonucunda; iki devlet topraklarını genişletmek istemediklerini, bütün …

8 Temmuz 1937-Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelik politikası yanında Habeşistan’a saldırması Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi. 4 devlet bir araya gelerek paktı kurdu. Suriye (Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunu ve Irak ile yaşadığı sınır sorunu nedeniyle)

20 Temmuz 1936- Montrö Boğazlar Sözleşmesi İsviçre’nin Montreux (Montrö) kentinde Türkiye, İngiltere, Fransa, SSCB, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya’nın katılımıyla Montrö, Boğazlar Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmeye göre; Boğazlar Komisyonu kaldırılacak, bütün yetkileri Türkiye’ye bırakılacak Lozan Antlaşması’nda Boğazların iki yakasında asker bulundurmaması maddesi kaldırılacak, Türkiye buralarda asker bulundurabilecek. Ticaret gemileri serbestçe geçebilecek fakat savaş gemilerinin geçişi zaman ve yük …

9 Şubat 1934- Balkan Antantı Türk- Yunan- Yugoslav-Romanya 1933’ten sonra Almanya’nın Doğu Avrupa’yı, İtalya’nın Balkanları tehdit etmesi üzerine Türkiye- Yunanistan Yugoslavya- Romanya arasında imzalanır. Amaç saldırgan emperyalist devletlerin tehditlere karşı birlikte hareket etmektir. Arnavutluk, İtalya’nın baskısından dolayı, Bulgaristan’da Yugoslavya ve Yunanistan’la Makedonya sorunu yaşadığı için antanta katılmaz.

27 Ağustos 1928- Kellog Paktı ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya, ve Belçika arasında Paris’te imzalanır. Amaç barışı korumaktır, fakat bu pakt sorunlara kalıcı çözümler getirememiştir.

1 Aralık 1925- Locarno Ant. Fransa’nın Almanya’ya güvensizliğinin sonucu olarak Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanır. Anlaşmazlıklar Milletler Cemiyeti’nin karalarına uygun olarak çözülecektir.

4 Haziran 1926-Ankara Ant. Türkiye- İngiltere Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan tek konu Irak sınırıdır. Lozan ‘a göre dokuz ay sonra İngiltere ve Türkiye arasında ikili görüşmelerle sorun çözülecektir. Fakat konuyu görüşmek için toplanan Haliç Konferansı’ndan da bir sonuç çıkmayınca konu Milletler Cemiyetine götürülür. Bu esnada Türkiye Musul ve Kerkük’e girmek istese de Şeyh Sait İsyanı’nın …

24 Temmuz 1923- Lozan Ant. Türkiye- İtilaf Devletleri Mudanya Antlaşmasındaki başarısından dolayı konferansa İsmet Paşa gönderilir. (Lozan’a Rauf Paşa’nın gönderilmesi gündeme gelmiş fakat Mondros Mütarekesi’ni imzalamasından dolayı gönderilmemiştir.)Lozan Konferansı’nda İtilaf devletlerinin katı bir tutum göstermeleri üzerine 4 Şubat 1923’te görüşmeler kesilir. Türk heyeti Ankara’ya döner. Savaş çıkması ihtimali üzerine hazırlıklar yapılır.İtilaf devletlerinin isteği üzerine 23 …

10 Ekim 1922- Mudanya Ateşkes Ant. (Türkiye-İng-Fr-İtalya) Görüşmelere, İngiliz temsilci General Harrington, Fransız General Carpy, İtalyan General Monheili ve Türkiye adına İsmet paşa katılmıştır. Mudanya’daki görüşmelere Yunanistan’ında katılmasını isteyen İngiltere’ye İsmet Paşa “Biz onlarla konuşacaklarımızı savaş meydanında konuştuk” diyerek tepki gösterir. İmzalanan antlaşmaya göre; a 14 – 15 Ekim gecesinden itibaren çatışmalar duracaktır. Yunanlılar, Doğu …

22 Mart 1922- Paris Mukarreratı (TBMM- İng) İtalya’nın Anadolu’yu boşaltması ve Fransa’nın Ankara Antlaşması ile savaştan çekilmesi ve Misak-ı Milli’yi tanıması İngiltere ve Yunanistan’ı Anadolu’da yalnız bırakmıştır.İtilaf devletleri, Yunanistan ve Türkiye’ye barış önerilerinde bulunurlar Bu öneriye göre; Üç ay süreyle ateşkes ilan edilecek Türk ve Yunan cepheleri arasında askerden arındırılmış bölge oluşturulacak a Her iki …