Kategori «11.Sınıf Edebiyat Ders Notları»

Tanzimat Dönemi Gazeteleri 1-)Takvim-i Vakâyi: 1831 yılında II. Mahmut döneminde çıkan gazete ilk resmî gazetemiz olma özelliğine sahiptir. Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır’da Osmanlı karşıtı propagandalar yapmak için çıkardığı Vaka-yi Mısriyye isimli gazeteye karşı çıkarılmıştır. Dönem dönem kapatılan gazete Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Resmî Gazeteolarak faaliyetlerini sürdürür. 2-)Ceride-i Havadis: 1940’ta İngiliz William Churcil tarafından …