9.Sınıf Biyoloji Ders Notları

DNA’nın Özellikleri nelerdir? Genetik şifrelerin bulunduğu DNA’lar her canlının hücresinde bulunan ve canlıya ait tüm şifrelerin yer aldığı yönetici moleküldür. DNA çok hücreli canlılarda çekirdek içerisinde bulunurken, bazı tek hücreli canlılarda (bakteri) sitoplazma içerisinde bulunur. Deri hücresindeki DNA çekirdek içerisinde yer alır. Bazı tek hücreli canlılarda bulunan DNA sitoplazma içerisindedir Çift zincirden oluşmuştur. Sarmal yapıdadır. …

İlgili Kategoriler -9.Sınıf Ders Notları 10.Sınıf Biyoloji Ders Notları 10.Sınıf Ders Notları 11.Sınıf Biyoloji Ders Notları 11.Sınıf Ders Notları 12.Sınıf Biyoloji Ders Notları 12.Sınıf Ders Notları 9.Sınıf Biyoloji Ders Notları

İlgili Kategoriler -9.Sınıf Ders Notları 10.Sınıf Biyoloji Ders Notları 10.Sınıf Ders Notları 9.Sınıf Biyoloji Ders Notları

9.SINIFLAR BİYOLOJİ DERSİ ÖDEV VE ÇALIŞMA SORULARIDIR 1.Metabolizma nedir? Metabolizma olaylarına örnek veriniz. 2.Ototrof canlı nedir? Örnek veriniz. 3.Heterotrof canlı nedir? Örnek veriniz. 4.İnorganik madde nedir? 5.Organik madde nedir? 6.Bitkilerde karbonhidratların depo maddesi nedir? 7.Hayvanlarda karbonhidratların depo maddesi nedir? 8.Canlıların Temel bileşenleri nelerdir? 10.Asit nedir? 11.Baz nedir? 12.Canlıların ortak özellikleri nelerdir? 13.Hidroliz nedir? 14.Dehidrasyon nedir? …

 I. Monomerler sindirilemez. Monomer yadımlanması, SOLUNUM demektir. Polimer yadımlanması SİNDİRİM (HİDROLİZ) demektir. Hidroliz reaksiyonlarında ATP HARCANMAZ. ATP harcanmayan reaksiyonlar hücre dışında DA gerçekleşebilir. Dehidrasyon sentezinde, ATP harcanır, Su açığa çıkar. Biyolojide ATP kullanılmayan üç tane reaksiyon vardır: DİFÜZYON, OSMOZ, HİDROLİZ Biyolojide ENZİM kullanılmayan  iki tane reaksiyon vardır: DİFÜZYON ve OSMOZ Kolaylaştırılmış Difüzyonda Basit Difüzyondan farklı olarak TAŞIYICI PROTEİN ve ENZİM kullanılır. Kolaylaştırılmış Difüzyonda kesinlikle ATP harcanmaz ve Kolaylaştırılmış Difüzyon da Basit Difüzyonda olduğu gibi …