Toplu Antlaşmalar

1945 Yalta Konferansı Konferans, II. Dünya Savaşı sırasında 4 Şubat 1945 – 11 Şubat 1945 tarihleri arasında SSCB’nin önde gelen tatil yeri Yalta’daki Livadia Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill (Birleşik Krallık Başbakanı), Roosevelt (ABD Devlet Başkanı) ve Stalin’in (SSCB Başkanı)’ün katıldığı konferanstır. Konferansın başlıca konuları, Polonya topraklarının değişimi, Almanya’nın bölünmesi ve SSCB’nin Japon İmparatorluğu’na savaş ilan …

1945 Potsdam Konferansı Konferans, II. Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası’nın teslimiyetinden sonra 17 Temmuz 1945 – 2 Ağustos 1945tarihleri arasında Almanya’nın başkenti Berlin yakınlarındaki Cecilienhof Sarayı’nda düzenlenen ve Churchill (BirleşikKrallık) Truman (ABD Devlet Başkanı) ve Stalin’in (SSCB Başkanı) katıldığı konferanstır. Alınan Kararlar: Nazi Almanyası’nın işgal ettiği topraklarının geri alınması, Avusturya’nın Almanya’dan ayrılması, Almanya’nın “demokratikleştirilmesi”, Almanya, …

1943 Quebec Konferansı Konferans, İtalya’da Mussolini’nin birdenbire düşmesiyle ortaya çıkan yeni durum karşısında, ikinci cephe meselesini yeni bir açıdan ele almak amacı ile, 14-24 Ağustos 1943’de Churchill ve İngiliz Genelkurmayı ile Amerikan Genelkurmayı arasında Quebec’de yapılmıştır. İkinci cephenin Fransa’da Normandiya kıyılarında açılmasına karar verilmiş ve bunun hazırlanması sorumluluğu da Amerikalılara bırakılmıştır. Almanya’nın bombalanmasına devam edilmesi …

1943 Moskova Konferansı Bu konferansta Türkiye gündeme gelmiştir. Ancak, müttefikler arasında Türkiye konusunda bir görüş birliği yoktu. Sovyet Hükümetine göre Sovyet ilerlemesini kolaylaştırmak için Türkiye mutlaka savaşa girmeli ve Türkiye’nin savaşa girmesinin istenmesiyse “telkin” değil “emir” biçiminde olmalıydı. Türkiye’nin savaşa girmesiyle Almanya 15 tümenini Sovyet Cephesi’nden çekmek zorunda kalacaktı ve savaş sonrası barış konferansına katılabilmesi …

1943 Kahire Konferansı 2. Dünya Savaşı sonra Uzak Doğu’daki gelişmeleri değerlendirmek amacıyla Roosevelt, Churchill ve Çan Kaym Şek arasında; 22-26 Kasım 1943 tarihleri arasında Kahire’de yapılan toplantıdır. Bu konferansta Türkiye’nin üslerini İngiltere’ye açarak savaşa girme durumu da görüşüldü ancak Numan Menemencioğlu’nun Türkiye’nin henüz bir savaşa giremeyecek olmasını gerekçe göstermesinden ötürü sonuç alınamamıştır. İlgili Kategoriler Toplu …

1943 Casablanca Konferansı İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD başkanı Franklin D. Roosevelt, Birleşik Krallık başbakanı Winston Churchill ve Combined Chiefs o f Staff (CCS) arasında gerçekleşen gizli Hitler karşıtı bir zirvedir. Zirve 13 Ocak 1943’den 26 Ocak1943’e kadar Fas’ın Kazablanka şehrinde düzenlendi. İlk defa Müttefik Devletler savaşı Avrupa’da istedikleri yere taşıyabilecek konumda olduklarını hissetiler ve …

1941-1942 Arkadya Konferansı Arkadya Konferansı, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletler delegasyonları arasında 22 Aralık 1941 – 14 Şubat 1942 tarihleri arasında Washington’da düzenlenen, taraflar arasında Avrupa’daki savaşla ilgili stratejilerin belirlendiği görüşmelerdir. Konferansa, her iki ülkenin devlet başkanları sıfatıyla Winston Churchill ve Franklin D. Roosevelt başkanlık etmiştir. Konferans sonucunda savaş planı değişmiştir. Fransa üzerinden Almanya’ya yapılacak …

1941 Atlantik Bildirisi Atlantik Bildirisi, 9 Ağustos 1941’de Müttefikler, 11. Dünya Savaşı sırasında, savaşın yürütülmesini sağlamak ve zafere ulaşabilmek için alınacak önlemleri saptamak maksadıyla, çeşitli toplantılar yapmış olup, bu toplantılardan ilki, Başkan Franklin D. Roosevelt ile Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill arasında olmuştur. 8 Ağustos 1941’de yapılan toplantı sonucunda; iki devlet topraklarını genişletmek istemediklerini, bütün …

8 Temmuz 1937-Sadabat Paktı Türkiye, İran, Irak ve Afganistan İtalya’nın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’ya yönelik politikası yanında Habeşistan’a saldırması Türkiye gibi Orta Doğu ülkelerini de endişelendirdi. 4 devlet bir araya gelerek paktı kurdu. Suriye (Türkiye ile yaşadığı Hatay sorunu ve Irak ile yaşadığı sınır sorunu nedeniyle) İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

20 Temmuz 1936- Montrö Boğazlar Sözleşmesi İsviçre’nin Montreux (Montrö) kentinde Türkiye, İngiltere, Fransa, SSCB, Japonya, Yunanistan, Yugoslavya’nın katılımıyla Montrö, Boğazlar Sözleşmesi imzalanır. Sözleşmeye göre; Boğazlar Komisyonu kaldırılacak, bütün yetkileri Türkiye’ye bırakılacak Lozan Antlaşması’nda Boğazların iki yakasında asker bulundurmaması maddesi kaldırılacak, Türkiye buralarda asker bulundurabilecek. Ticaret gemileri serbestçe geçebilecek fakat savaş gemilerinin geçişi zaman ve yük …

9 Şubat 1934- Balkan Antantı Türk- Yunan- Yugoslav-Romanya 1933’ten sonra Almanya’nın Doğu Avrupa’yı, İtalya’nın Balkanları tehdit etmesi üzerine Türkiye- Yunanistan Yugoslavya- Romanya arasında imzalanır. Amaç saldırgan emperyalist devletlerin tehditlere karşı birlikte hareket etmektir. Arnavutluk, İtalya’nın baskısından dolayı, Bulgaristan’da Yugoslavya ve Yunanistan’la Makedonya sorunu yaşadığı için antanta katılmaz. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

27 Ağustos 1928- Kellog Paktı ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Polonya, Çekoslovakya, ve Belçika arasında Paris’te imzalanır. Amaç barışı korumaktır, fakat bu pakt sorunlara kalıcı çözümler getirememiştir. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1 Aralık 1925- Locarno Ant. Fransa’nın Almanya’ya güvensizliğinin sonucu olarak Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Belçika, Polonya ve Çekoslovakya arasında imzalanır. Anlaşmazlıklar Milletler Cemiyeti’nin karalarına uygun olarak çözülecektir. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

4 Haziran 1926-Ankara Ant. Türkiye- İngiltere Lozan Antlaşması’nda çözüme kavuşturulamayan tek konu Irak sınırıdır. Lozan ‘a göre dokuz ay sonra İngiltere ve Türkiye arasında ikili görüşmelerle sorun çözülecektir. Fakat konuyu görüşmek için toplanan Haliç Konferansı’ndan da bir sonuç çıkmayınca konu Milletler Cemiyetine götürülür. Bu esnada Türkiye Musul ve Kerkük’e girmek istese de Şeyh Sait İsyanı’nın …

24 Temmuz 1923- Lozan Ant. Türkiye- İtilaf Devletleri Mudanya Antlaşmasındaki başarısından dolayı konferansa İsmet Paşa gönderilir. (Lozan’a Rauf Paşa’nın gönderilmesi gündeme gelmiş fakat Mondros Mütarekesi’ni imzalamasından dolayı gönderilmemiştir.)Lozan Konferansı’nda İtilaf devletlerinin katı bir tutum göstermeleri üzerine 4 Şubat 1923’te görüşmeler kesilir. Türk heyeti Ankara’ya döner. Savaş çıkması ihtimali üzerine hazırlıklar yapılır.İtilaf devletlerinin isteği üzerine 23 …

10 Ekim 1922- Mudanya Ateşkes Ant. (Türkiye-İng-Fr-İtalya) Görüşmelere, İngiliz temsilci General Harrington, Fransız General Carpy, İtalyan General Monheili ve Türkiye adına İsmet paşa katılmıştır. Mudanya’daki görüşmelere Yunanistan’ında katılmasını isteyen İngiltere’ye İsmet Paşa “Biz onlarla konuşacaklarımızı savaş meydanında konuştuk” diyerek tepki gösterir. İmzalanan antlaşmaya göre; a 14 – 15 Ekim gecesinden itibaren çatışmalar duracaktır. Yunanlılar, Doğu …

22 Mart 1922- Paris Mukarreratı (TBMM- İng) İtalya’nın Anadolu’yu boşaltması ve Fransa’nın Ankara Antlaşması ile savaştan çekilmesi ve Misak-ı Milli’yi tanıması İngiltere ve Yunanistan’ı Anadolu’da yalnız bırakmıştır.İtilaf devletleri, Yunanistan ve Türkiye’ye barış önerilerinde bulunurlar Bu öneriye göre; Üç ay süreyle ateşkes ilan edilecek Türk ve Yunan cepheleri arasında askerden arındırılmış bölge oluşturulacak a Her iki …

20 Ekim 1921- Ankara Ant. Türkiye- Fransa Il.İnönü Savaşı sonrasında Ankara’ya anlaşma için bir elçi gönderen Fransa, Kütahya-Eskişehir Yenilgisi sonrasında anlaşma yapmaktan vazgeçmiştir. Sakarya Savaşı’nın kazanılması sonrasında antlaşma yapmayı kesin olarak kabul etmiştir. Sakarya Savaşı’nın en önemli sonucu Ankara Antlaşması’dır. Türkiye’yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa’dır. Bu anlaşmaya göre; Fransa, Türkiye arasındaki savaş sona erer. …

13 Ekim 1921- Kars Ant. Türkiye- SSCB Ülkeleri Sovyetler Birliği, denetimi altına aldığı Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan ile Türkiye’nin Sakarya savaşı sonrası yaptığı antlaşmadır. Moskova Antlaşması’nın tekrarı olan bu antlaşma ile Doğu sınırı kesin olarak çizilmiştir. a Nahçıvan’a özerklik verilmesi kararlaştırılmıştır. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

16 Mart 1921- Moskova Ant. Türkiye- Sovyet Rusya Sovyet Rusya, TBMM’nin içindeki olayları yakından takip eder. Ermenileri yenilgiye uğratması I. İnönü Savaşı’nı kazanması Londra Konferansı’na çağırılması gibi olaylar sonrasında TBMM ile bir antlaşma imzalar.Buna göre; İki taraftan birinin tanımadığı antlaşmayı diğeri de tanımayacaktır (Uluslar arası politikada birliktelik amaçlanır.) Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında imzalanan …

1 Mart 1921- Afganistan’la Dostluk Antlaşması Moskova Antlaşması için Moskova’da bulunan Türk heyeti aynı amaçla burada bulanan Afgan heyetiyle bir dostluk antlaşması imzalar. Bu antlaşma ile her iki tarafta birbirine resmen tanır. (Afganistan, Türkiye’yi tanıyan ilk Müslüman devlettir.) Antlaşmaya göre Türkiye, Afganistan’a subay ve öğretmen göndermeyi kabul eder. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

3 Aralık 1920- Gümrü Ant. Türkiye- Ermenistan Ermenilere karşı TBMM’nin aldığı ilk askeri başarı sonrasında 3 Aralık 1920’de İmzalanır. Antlaşmaya göre; Kars, Ardahan, Iğdır, Türk Devleti’ne bırakılacak. a Aras Nehri iki ülke arasında sınır olacak Ermenistan, Sevr Antlaşması’nı tanımayacak. (Türkiye’yi tanıyan ilk devlet Ermenistan olmuştur.) a Ermenistan Türkiye’ye karşı düşmanca faaliyetlerde bulunmayacak. Türklere karşı saldırgan …

10 Ağustos 1920- Sevr Ant. Osmanlı- İtilaflar İtilaf devletleri, I. Dünya Savaşı sonrasında en geç Osmanlı Devleti’yle barış antlaşması imzalanmıştır. Toprakların paylaşılmasında sorunların çıkması antlaşmanın kesinleşmesini de uzatmıştır.Barış görüşmeleri esnasında Yunan ordusu Doğu Trakya’yı işgal eder. (20 Temmuz 1920)İtalya’nın San Remo kentinde barış görüşmeleri başlar. Antlaşma, Fransa’nın Sevr kasabasında imzalanmıştır. Mebusan Meclisi kapalı olduğu için …

4 Haziran 1919-Trianon Ant. (Macaristan – İtilaflar) 1.Dünya Savaşı sonrasında yeni kurulan Macaristan’ın İtilaflarla imzaladığı barış antlaşmasıdır. Antlaşamaya göre; Macaristan, topraklarının bir kısmını Yugoslavya ve Romanya’ya bırakır. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

27 Kasım 1919-Nöyyi Ant. (Bulgaristan – İtilaflar) 1.Dünya Savaşı sonrasında Bulgaristan’ın İtilaflarla imzaladığı barış antlaşmasıdır. Antlaşamaya göre; a Bulgaristan topraklarının bir bölümünü Yunanistan ve Yugoslavya’ya bırakır. Bulgaristan’ın Ege Denizi’yle bağlantısı kesilir. Bulgaristan’a askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulanır. Avusturya ordusunun sayısı azaltılarak kısıtlamalar getirilir. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

10 Eylül 1919- Sen Jermen Ant. (Avusturya- İtilaflar) I. Dünya Savaşı sonrasında Avusturya’nın İtilaflarla imzaladığı barış antlaşmasıdır. Antlaşamaya göre; a Avusturya, imparatorluk özelliğini yitirir. Polonya, Macaristan ve Çekoslovakya’nın bağımsızlığını tanır. Avusturya’ya askeri ve ekonomik yaptırımlar uygulanır. Avusturya ordusunun sayısı azaltılarak kısıtlamalar getirilir. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

28 Haziran 1919- Versay Ant. (Almanya-İtilaflar) I. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile imzalanan barış antlaşmasıdır. Antlaşmayla; a Almanya’ya askeri, s,yasa, ekonomik kısıtlamalar getirilir. (Almanya’nın yeniden güçlenmesini engelleme) Silahlanması yasaklanır. Almanya’da zorunlu askerlik kaldırılır. a Almanya tüm sömürgelerini kaybeder. Alsas- Loren’i Fransa’ya bırakır. Bu antlaşmada Almanya’ya ağır yaptırımların uygulanması, Alman halkının tepkisine ve II. Dünya Savaşı’nın başlamasına …

1918-Mondros Mütarekesi Osmanlı- İtilaflar 30 Ekim 1918’de imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan çekildiği antlaşmadır. Osmanlı Devletinin fiilen sona erdiğini gösterir. Limni Adası’nın Mondros Limanı’nda Rauf Paşa ile İngiltere adına Amiral Carlthope arasında imzalanır. Sınırların korunması ve iç güvenliğin sağlanması için gerekli görülecek askeri kuvvetin dışındaki bütün Osmanlı ordusu hemen terhis edilecektir.Ordunun taşıt, araç …

1918-I. Dünya Savaşı’nı Bitiren Ateşkesler İtilaflar- Bulgaristan: Selanik Ateşkesi (29 Eylül 1918) İtilaflar- Osmanlı: Mondros Ateşkesi (30 Ekim 1918) İtilaflar- Avusturya: Villa Gusti Ateşkesi (3 Kasım 1918) İtilaflar- Almanya: Rethandes Ateşkesi (11 Kasım 1918) İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1917-Saint-Jean De Maurienne Ant. (İngiltere- Fransa- İtalya) Dünya Savaşı devam ederken İngiltere, Fransa, İtalya arasında imzalanan g iz li antlaşmadır. Sykes­Picot Antlaşması’nın İngiltere- Fransa arasında imzalanmasına İtalya’nın tepki göstermesi üzerine imzalanır. Bu antlaşmayla; Antalya, Konya, İzmir,Aydın İtalyanlara bırakılır. Antlaşmanın kesinleşmesi görüşmelere katılmayan Rusya’nın onaylamasına bağlanır.Rusya kendi içindeki karışıklıkları bahane ederek antlaşmayı onaylamaz, bundan dolayı İtalya’nın …

1916-McMahon Antlaşması Araplar- İtilaflar I. Dünya Savaşı devam ederken İngilizlerin Mısır valisi McMahon ile Hicaz Emiri Şerif Hüseyin arasında imzalanan gizli antlaşmadır. İngilizler, Araplara savaş sonrasında bağımsız devlet vaadinde bulunarak yanlarına çekerler. Arapların Osmanlı’ya karşı İngilizlerle işbirliği yapması Ümmetçilik (İslamcılık) politikasının etkisini yitirdiğini gösterir. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1916- Sykes-Picot Ant. İngiltere- Fransa 1.Dünya Savaşı devam ederken İngiltere ve Fransa arasında imzalanır. İlk g izli antlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlı’nın Arap topraklarını paylaşılmıştır. Adana, Antakya, Suriye, Lübnan Fransızlara, Irak İngilizlere bırakılacak Suriye, Musul ve Ürdün’de Arap Krallığı kurulacak ve koruyuculuğu İngiltere ve Fransa’ya bırakılacaktır. Filistin’de uluslar arası bir yönetim kurulacak İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1916- Petrograd Sözleşmesi İngiltere-Fransa-Rusya Dünya Savaşı devam ederken Rusya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan gizli antlaşmadır. Bu antlaşmayla Boğazların yanında Trabzon’a kadar Karadeniz kıyıları, Erzurum, Van, Bitlis Ruslara bırakılır. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1915-Londra Antlaşması İngiltere-Fransa -Rusya-İtalya 1.Dünya Savaşı devam ederken Rusya, İngiltere,Fransa ve İtalya arasında imzalanan gizli antlaşmadır. Bu antlaşma ile Oniki Ada, Antalya ve çevresi İtalya’ya bırakılı Bu antlaşmayla İtalya, İtilafların yanında savaşa katılmıştır. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1915-Boğazlar Antlaşması İngiltere-Fransa-Rusya Dünya Savaşı devam ederken Rusya, İngiltere ve Fransa arasında imzalanan gizli antlaşmadır. Antlaşmaya göre Boğazlar ve İstanbul Ruslara bırakılır. Rusya’da diğer Osmanlı topraklarının İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmasını kabul eder.   İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1914-İstanbul Antlaşması Osmanlı- Sırbistan Osmanlı Devleti ile Sırbistan arasında sınır olmadığı halde bu antlaşma imzalanır. Sırbistan’da kalan Türklerin ve Müslümanların hakları ve taşınmaz mallarının durumu karara bağlanmıştır. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1913-Atina  Antlaşması Osmanlı- Yunanistan Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı- Yunanistan arasında imzalanır. Antlaşmaya göre: Yunanların Balkan savaşlarında ele geçirdiği topraklar ve Girit Yunanistan’a bırakılacak. Yunanistan’da kalan Türkler Yunanlılarla eşit olacak, Türklere mülkiyet , Türkçe eğitim, kendi müftülerini seçme hakkı verilecek.(Yunanistan’daki Türkleri azınlık konumuna düşer.) Ege Adalarının geleceği büyük devletlere bırakılacak (Büyük devletler kararlarını bir notayla 14 …

1913-İstanbul Antlaşması Osmanlı- Bulgaristan 1.Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı- Bulgaristan arasında imzalanır. Antlaşmaya göre: Meriç nehri iki ülke arasında sınır olacak Edirne, Kırklareli, Dimetoka Osmanlılara bırakılacak Bulgaristan’da kalan Türkler isterlerse dört yıl içinde Osmanlı topraklarına göç edebilecek Bulgaristan’da kalan Türkler Bulgarlarla eşit olacak, Türklere mülkiyet , Türkçe eğitim, kendi müftülerini seçme hakkı verilecek.(Türklerin azınlık konumuna düşüp …

1913 BÜKREŞ ANTLAŞMASI (Bulgaristan-Romanya-Karadağ-Sırbistan-Yunanistan) (I.Balkan Savaşları sonrasında Londra Antlaşmasıyla Osmanlıdan alınan toprakları Balkan ulusları paylaşamazlar. Bulgaristan’ın daha fazla toprak aldığı gerekçesiyle Yunanistan,Sırbistan,Karadağ ve ilk savaşta olmayan Romanya Bulgaristan’a savaş ilan eder. II.Balkan savaşı çıkar. Bu esnada Osmanlı Devleti Doğu Trakya’yı( Edirne,Kırklareli) ele geçirir. Balkan ülkeleri kendi aralarında bu antlaşmayı imzalar.) Bulgaristan’ın Makedonya ve Dobruca toprakların …

1913 LONDRA ANTLAŞMASI (Osmanlı-Balkan Ülkeleri) (I.Balkan Savaşında Osmanlı Devleti Balkan ülkelerine Bulgaristan,Yunanistan,Sırbistan,Karadağ. yenilmesi sonrasında İngiltere’nin arabuluculuğuyla imzalanır. Midye-Enez çizgisinin batısındaki bütün topraklar Balkan ülkelerine bırakılacak. Arnavutluk Bağımsız olacak. Adaların geleceği büyük devletlere bırakılacak. Selanik,Güney Makedonya Girit bütün Trakya,Kavala,Dedeağaç Yunanistan’a bırakılacak. Orta ve Kuzey Makedonya sırbistan’a bırakılacak. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1911 UŞİ ANTLAŞMASI (Osmanlı-İtalya) (Trablusgarp Savaşında Osmanlı devletin’nin yenilmesi ve Balkan Savaşlarının çıkması üzerine İtalyayla imzalanır. ) Trablusgarp Bingazi İtalya’ya bırakılır.(Osmanlı Devletinin Kuzey Afrika hakimiyeti sona erer.) Balkan Savaşları esnasında koruma sıkıntısı nedeniyle geçici olarak Oniki Ada,İtalya’ya bırakılır. Trablusgarp halkı dini yönden Osmanlıya bağlı olacaktır. Trablusgarp ‘ın Duyun-u Umumiye olan borçlarını İtalya ödeyecektir. On iki …

1897 İSTANBUL ANTLAŞMASI (Osmanlı-Yunanistan) (1897 Osmanlı-Yunan (Dömeke) Savaşında Osmanlının Yunanistan’ı yenilgiye uğratması üzerine Avrupalıların arabuluculuğuyla imzalanır.) Girit osmanlı devletine bağlı kalacak fakat başına Yunan Kral sülalesinden biri geçecektir. (Girit’in Yunanistan’a bağlanması yolunda önemli bir adım) İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1878 BERLİN ANTLAŞMASI (Osmanlı-Rusya) (1877-1878 Osmanlı Rus harbinde Osmanlı Devletinin yenilmesi sonrasında imzalanan yürürlüğe girmeyen 1878 Ayestefanos(Yeşilköy) Antlaşmasında Rusya,Osmanlı Devletine istediği şartları kabul ettirerek Balkanlar üzerinden sıcak denizlere inmek istemesine Almanya,Avusturya tepki gösterir.bundan dolayı Ayestefanos yürürlüğe girmez. yerine Berlin Antlaşması imzalanır.) Bulgaristan osmanlı Devletine bağlı prenslik haline gelecek.(Rusların Balkanlarda etkin olmasını engellemek.) Sırbistan,Romanya,Karadağ bağımsız olacak, …

1856 PARİS ANTLAŞMASI (Osmanlı-Rusya-İngiltere-Fransa-Prusya) (Kırım savaşından sonra savaşan taraflar Paris’te toplanır.Taraf olmamasına rağmen Prusya’da toplantıya katılır.Osmanlı Devleti,Paris Antlaşması öncesinde iyi koşullar elde edebilmek,azınlıklarla ilgili bir maddenin gündeme gelmesini engellemek,Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasını engellemek için Islahat Fermanı’nı ilan etmiştir.) Osmanlı Devleti,Avrupalı bir devlet sayılacak ve Osmanlı Devleti,Avrupa hukukundan yararlanacaktır.Osmanlı Devletinin toprak bütünlüğünün koruyucusu Avrupalı Devletler …

1841’de Londra Boğazlar Sözleşmesi Rusya ile imzalanan Hünkar İskelesi Antlaşması’nın hükümleri ve Rusların Boğazlardaki etkinliği resmen sona erer. Boğazlar ilk kez denetimimizden çıkar. Boğazlar uluslararası Statü kazanır İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1829- Edirne Antlaşması Osmanlı- Rusya Yunanistan’a bağımsızlık verilir (Avrupalı devletler bölgede güçlü bir Osmanlı ve Kavalalı’dan ziyade küçük bir Yunanistan isterler.) Milliyetçilik hareketlerinden etkileneceği için Avusturya- Macaristan antlaşma maddelerine karşı çıkar. Sırbistan’a özerklik verilecektir. Osmanlı Devletinde ilk isyan eden topluluk Sırplar, ilk bağımsızlığa ulaşanlar Yunanlılardır.   İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1840- Londra Antlaşması Osmanlı- İngiltere- Kavalalı 1.Mahmut, Kütahya Antlaşması’ndan memnun kalmamıştır. Bundan dolayı da Mısır’a saldırmıştır.Kavalalı, Osmanlı ordusunu Nizip Ovasında yenince İngiltere müdahale eder. İngiltere ‘nin baskısıyla Londra Antlaşması imzalanır. Buna göre:Cidde, Suriye ve Adana’nın yönetimi Osmanlılara geçer. Mısır’ın da Osmanlı Devleti’ne ait olduğu kabul edilir. Fakat yönetimi Kavalalı sülalesine bırakılır.   İlgili Kategoriler Toplu …

1838-Balta Limanı Ant. Osmanlı- İngiltere İngiltere bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nden her türlü ticari ayrıcalığı alarak Osmanlı ülkesini açık pazar hale getirmiştir. Lonca teşkilatının çökerek Osmanlı ekonomisinin Avrupa’ya bağımlı hale gelmesine neden olur. Bu antlaşmaya göre İngiliz tüccarlara daha düşük gümrük vergisi uygulanacaktır. İlgili Kategoriler Toplu Antlaşmalar

1833- Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı- Kavalalı Kavalalı Mehmet Ali Paşa ‘nın isyan ederek Kütahya ‘ya kadar gelmesi ve Avrupalı devletlerin tarafsız kalması üzerine II.Mahmut “Denize düşen yılana sarılır ” sözünden yola çıkarak Rusya ‘dan Kavalalı ‘ya karşı yardım ister. Antlaşmaya göre; Osmanlı Devleti bir saldırıya uğrarsa Rusya yardım gönderecek ancak masraflarını Osmanlı karşılayacaktır. Osmanlı devleti …