Kategori «8.Sınıf İnkılap Tarihi Ders Notları»

Aşar(Öşür) vergisi: Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için 1/10 oranında alınan vergi. “öşür” sözcüğü, Arapça anlamı “onda bir” demektir. Ateşemiliter: Bir devletin yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. Beyanname: Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, bildiri Cemiyet: Dernek Cephe: Savaşta orduların karşılaştığı hat ya da büyük savaşın …