Kategori «8.Sınıf İngilizce Ders Notları»

8th Grades – UNIT 1 – FRIENDSHIP Henry is a relaxed boy.                                                  : Henry rahat bir çocuktur. We trust him.                                                                    : Biz ona güveniriz. My friends support me                                                  : Arkadaşlarım beni destekler. Jack is my best friend.                                                   : Jack benim en iyi arkadaşımdır. Jack is my close friend.                                                  : …