Kategori «11.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları»

Edebi Bilgiler, Düzyazı Türleri, İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, Halk Edebiyatı, Divan Edebiyatı, Edebi Akımlar, Batı Edebiyatı, Tanzimat Edebiyatı, Milli Edebiyat Soru Ve Cevapları

AD-SOYAD: SINIF-NO: EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.  SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR 1.Aşağıdaki boşlukları doldurdunuz.(10p) a. Edebiyatımızdaki ilk telif oyun olan Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” ……………………………. gazetesinde yayınlamış bir ……………..komedisidir. b. Türk seyircisi Batılı anlamdaki tiyatro eserlerini …………………….. dönemiyle tanımaya başlamıştır. c. Meddah, Karagöz, orta oyunu ve köy seyirlik oyunları ………………………………………………………… örneklerindendir. d. Tanzimat dönemi …