Kategori «11.Sınıf Edebiyat Yazılı Soruları»

AD-SOYAD: SINIF-NO: EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.  SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARIDIR 1.Aşağıdaki boşlukları doldurdunuz.(10p) a. Edebiyatımızdaki ilk telif oyun olan Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” ……………………………. gazetesinde yayınlamış bir ……………..komedisidir. b. Türk seyircisi Batılı anlamdaki tiyatro eserlerini …………………….. dönemiyle tanımaya başlamıştır. c. Meddah, Karagöz, orta oyunu ve köy seyirlik oyunları ………………………………………………………… örneklerindendir. d. Tanzimat dönemi …