YKS-TYT-AYT Biyoloji Ders Notları

UNUTMA NOTLARI-2 1) Işığa bağlı tepkimelerde ATP ve NADPH molekülleri stroma sıvısında; oksijen molekülü ise tilakoit boşlukta üretilir. 2) Klorofil; Prokaryot hücrelerde ; hücre zarı kıvrımında , Ökaryot hücrelerde ; kloroplast organelinin tilakoit zarında bulunur. 3) Fotosentez sadece görünür ışıkta gerçekleşir. X ışınları, UV ve kızılötesi gibi ışınlarda fotosentez gerçekleşmez. 4) Kloroplast; Odunsu gövdelerde ve …

Ekosistem, Madde Döngüsü ve Enerji Akışı Canlılarla (hayvanlar,bitkiler,mikroorganizmalar) içinde bulundukları maddi ortamı birleştiren fonksiyonel (işlevsel) bütün Yeryüzünde canlı yaratıkların tümü, biyosfer denilen ince bir kabukta yaşar. Biyosferin belirgin özelliği onu oluşturan hayvan ve bitki türlerinin çok çeşitliliği ve yapısındaki düzensizliktir. Bu düzensizlik, canlı yaratıklarla fizik ortam öğelerinin eşitsizlik eşitsiz dağılımında açıkça görülür Ama bu çeşitliliğe …

2000 li Yılların Bilimi Biyoloji Bilim, bir konuyla ilgili olarak tarafsiz deney ve gözlemlerle elde edilen bilgilerin bütünüdür. Bilim günlük hayattakarşilaşilan ve gözlenebilen olaylari betimleme, olaylar arasindaki ilişkileri açiklayabilme ve genel ilkelere varma sürecidir. Bilim işlerimizi kolaylaştiran, çevremizi daha iyi tanimamizi sağlayan bir bilgi birikimidir. Bilimsel bilginin artmasi hem bilim insaninin bilincinin zenginleşmesini hem de toplumun bilinç düzeyini arttirarak kültürlü bir toplumun oluşturulmasini sağlamiş olur. Bilim gerçektir, sadece gerçeğe …