Kategori «7.Sınıf İngilizce Ders Notları»

UNIT 1 Appearance (Görünüm) – Personality (Kişilik) Mert is selfish                  : Mert bencildir. He’s cute            : O sevimlidir, şirindir. He is plump                       : O tombuldur. He is attractive : O çekicidir. I’m generous                    : Ben cömertim He’s punctual   : O dakiktir. She is shy                            : O çekingendir. He’s easygoing : O uysaldır, iyi geçimlidir. Arda …

                             Dikey – 1.ünite kelimeler Appearance dış görünüş personality kişilik tall uzun plump balık etli noisy gürültücü,yaygaracı funny komik serious ciddi , ağırbaşlı angry sinirli lazy tembel cute şirin clever zeki fair hair kumral saçlı red hair kızıl saçlı dark hair koyu saçlı silly sersem , aptal easygoing uysal attractive çekici polite nazik, kibar calm …

7 th Class Unit-1- MEB alone:yalnız appearance:görünüm attractive:çekici because:çünkü change:değiştirmek cheerful:neşeli classmate:sınıf arkadaşı common:ortak creative:üretken cute:şirin different:farklı easygoing:uyumlu free time:boş zaman generous:cömert get on well with:iyi geçinmek glasses:gözlük hardworking:çalışkan headscarf:baş örtüsü helpful:yardımsever honest:dürüst important:önemli junk food:abur cubur lucky:şanslı make joke:şaka yapmak medium weight:orta kilolu nervous:gergin outgoing:dışa dönük personality:kişilik plump:balık etli presents:hediye punctual:dakik relationship:ilişki selfish:bencil share:paylaşmak …