Kategori «-8.Sınıf Ders Notları»

8.Sınıf LGS Türkçe Konu Anlatımı ve Çıkmış Sorular Anlamsal Anlatım Bozuklukları-Lgs Türkçe Ders Notları Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları-Lgs Türkçe Ders Notları Anlatım Biçimleri-Lgs Türkçe Ders Notları Anlatım Bozuklukları-Lgs Türkçe Ders Notları Anlatım Özellikleri-Lgs Türkçe Ders Notları Atasözleri-Lgs Türkçe Ders Notları Betimleme-Lgs Türkçe Ders Notları Büyük Ünlü Uyumu-Lgs Türkçe Ders Notları Cümlede Anlam Sunusu-Lgs …

SÖZCÜKTE ANLAM (KELİMEDE ANLAM) 1.Gerçek( Temel Anlam) 2.Yan Anlam 3. Terim Anlam 4. Somut Anlam 5. Soyut Anlam 6.Çok Anlamlılık 7. Soyutlaştırma 8.Somutlaştırma 1.Gerçek Anlam (Temel Anlam) *Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamıdır.(Sözlüğü açtığında karşına çıkan ilk anlamdır.) Küçük parçalı oyuncaklar çocuğun boğazına kaçabilir. Yaptığı heykel kırılınca oldukça üzüldü. Tarladaki taşları toplamak oldukça güçtü. Bütün …

NOKTALAMA İŞARETLERİ 1NOKTA (.) 2.VİRGÜL (,) 3.NOKTALI VİRGÜL (;) 4.İKİ NOKTA (:) 5.SORU İŞARETİ (?) 6.ÜNLEM (!) 7.ÜÇ NOKTA (…) 8.TIRNAK İŞARETİ (“) 9.KESME İŞARETİ (‘) 10.KISA ÇİZGİ (-) 11.UZUN ÇİZGİ (KONUŞMA ÇİZGİSİ) 12.YAY AYRAÇ ( ) 13.EĞİK ÇİZGİ (/) 14.KÖŞELİ AYRAÇ ( )   1.NOKTA (.) “Dokuz” tane kullanım yeri vardır. 1) Tamamlanmış cümlenin …

Cümlenin ögelerine geçmeden önce söz öbeklerini bilmende fayda var. Çünkü cümlenin ögeleriyle ilgili sorular genellikle cümleyi ögelerine doğru ayırıp ayıramadığını ölçmek ile ilgili sorulur. Cümle ögelerine ayrılırken söz öbekleri asla bölünemez. SÖZ ÖBEKLERİ (KELİME GRUPLARI) *Söz öbeği, aynı soruya grup halinde cevap veren birden fazla kelime demektir. Yani tek kelimeyle söz öbeği kuramayız. *İsim tamlamaları, …

CÜMLEDE ANLAM(TÜMCEDE ANLAM) 1) Öznel Cümleler 2) Nesnel Cümleler 3) Doğrudan Anlatım 4) Dolaylı Anlatım 5) Sebep- Sonuç Cümleleri(Neden-Sonuç Cümleleri) 6) Amaç- Sonuç Cümleleri 7) Koşul-Sonuç Cümleleri 8) Duygu Cümleleri 9) Benzetme Cümleleri 10) Karşılaştırma Cümleleri 11) Örtülü Anlam 12) Cümle Oluşturma 13) Cümle Tamamlama 14) Yakın Anlamlı Cümleler 15) Anlamca Çelişen Cümleler 16) Atasözleri …

Aşar(Öşür) vergisi: Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için 1/10 oranında alınan vergi. “öşür” sözcüğü, Arapça anlamı “onda bir” demektir. Ateşemiliter: Bir devletin yabancı ülkelerdeki elçiliklerinde görevli askerî uzman. Beyanname: Bir kimsenin resmi bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge, bildiri Cemiyet: Dernek Cephe: Savaşta orduların karşılaştığı hat ya da büyük savaşın …

GERÇEK ANLAM Bir sözcüğün temel anlamıdır; sözcüğün akla ilk gelen anlamı ya da sözlükteki ilk anlamı da denir. *Soğuk su içmek sağlığa zararlıdır. *Valizindeki eşyaları dolaptaki boş raflara yerleştirdi. *Islak elbiselerini sobanın üzerinde kuruttu. *Yeni aldığı vazoyu kedi kırmış. *Yarışmada hile yapıldığını öğrenince çok öfkelendi. MECAZ ANLAM Sözcüğün, gerçek anlamının dışında kazandığı yeni anlama mecaz anlam denir. * Temiz bir …

SÖZ SANATLARI ABARTMA (MÜBALAĞA) Bir şeyin niteliklerini veya bir olayı olduğundan fazla büyüterek veya küçülterek anlatmaya abartma denir. *Çantayı taşımaktan kolum koptu. *Arabamız yerden yedi kat gökyüzüne zıpladı. *Kardeşim oyuncak alınmadığı için kıyameti kopardı. *Sinemada gülmekten öldük. *Dünyalar kadar işim var yarın gelebilirim. * Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı. *Elim değse ateş tutuşur. BEZETME(TEŞBİH) Anlatımı …

8. SINIF LGS CÜMLEYE HÂKİM OLAN DUYGU KONU ÖZETİ VE ETKİNLİK YAKINMA (ŞİKÂYET) Bir durumdan duyulan rahatsızlığın açıkça ifade edilmesi duygusunu veren cümlelerdir. Her yaz kesilen sular, tüm sakinler gibi bizi de bıktırdı. SİTEM Bir durumdan rahatsızlığın kırmadan, tatlılıkla ifade edildiği duygusunu veren cümlelerdir. Son kitabını herkese yollamış ama beni unutmuşsun. KANIKSAMA Bir durumdan etkilenmemeyi …

TANITIM VE PAZARLAMA Tanıtım ve Pazarlama Teknikleri Kurumsal Kimlik Tasarımı: Bir şirketin kendisi hakkında görsel bir açıklama yapmak ve iş felsefesini iletmek için kullandığı renk şemaları, tasarımlar, kelimeler vb. her şeydir. Bir şirketin kendini nasıl gördüğü, başkaları tarafından nasıl görülmesini istediği ve başkalarının bunu nasıl tanıdığı ve hatırladığı gibi kalıcı bir semboldür. Bir ürün tanıtılırken …