Bağımsız denetim (muhasebe denetimi) standartları

BAĞIMSIZ DENETİM (MUHASEBE DENETİMİ) STANDARTLARI

 1. Denetçiye Yönelik Standartlar
 • Mesleki eğitim ve deneyim; Muhasebe, bilgisayar sayısal yöntemler ve istatistiki alanda bilgi sahibi olması,
 • Bağımsızlık; Üçüncü dereceden akrabalığa kadar çıkar ilişkisinin bulunmaması gerekir,
 • Gerekli Mesleki Özen; Yaptığı işin öneminin farkında olan ve yeterli çabayı gösteren,
 1. Çalışma Alanı ile ilgili Standartlar
 • Denetimin Planlanması ve Gözetim; İş gücü planlaması, zaman planlaması ve kaynakların verimli kullanımının planlaması yapılır.
 • İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi; Etkin bir iç kontrol sisteminin bulunması finansal raporların doğruluk ve güvenilirlik derecesini artırır.
 • Yeterli sayı ve kalitede kanıt toplamak, Yeterli sayıda ve kaliteli kanıt toplamakla yükümlüdür.
 1. Raporlama ile İlgili Standartlar
 • Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine uygunluk
 • Devamlılık (Tutarlılık)
 • Yeterli Açıklama
 • Görüş Bildirme (Olumlu, Şartlı olumlu, Olumsuz, Görüş bildirmekten kaçınma.)

BAĞIMSIZLIĞI ORTADAN KALDIRAN DURUMLAR

 • Denetlenen şirketle ve ya sahipleriyle ortak olmak,
 • Denetlenen şirketten maddi menfaat temin etmek,
 • Denetlenen şirketin dolaylı ya da dolaysız olarak hisse senedi, tahvil vb. finansman araçlarına sahip olmak,
 • Denetlenen şirketin ortak ve yöneticileri ile yakın akraba olmak,
 • Denetim ücretinin piyasa rayicinin çok altında ya da çok üstünde olması.

BAĞIMSIZ DENETİMİN YARARLARI

Denetlenen işletme açısından faydaları;

 • Mali tabloların güvenilirliğini artırır,
 • İşletme yöneticilerinin ve çalışanlarının sahtekârlık yapma eğilimlerini azaltıcı etkisi vardır,
 • Devlet tarafından yapılacak vergi denetiminin yapılma olasılığını azaltır,
 • İşletmenin muhasebe kayıtlarındaki hata ve hilelerin ortaya çıkmasını sağlar ve bu hataların düzeltilmesinde yardımcı olur.

Diğer Kişilere Faydaları;

 • İşletmeye kredi veren kurumların kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur,
 • Yatırımcıların yatırım kararlarını almalarında yardımcı olur,
 • İşletmenin satılası ya da başka bir işletme ile birleşmesi durumunda alıcı ve satıcıların objektif, güvenilir bilgilere ulaşmalarını sağlar,
 • İşletme ile ilgili taraflara müşteri ve tedarikçilere işletmenin karlılığı, verimliliği ve finansal yapısı hakkında bilgi verir.

Kamu Kuruluşları açısından Faydaları;

 • Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine olan güven artar.
 • Finansal tabloların bağımsız denetçilere denetlettirilmesi durumunda, resmi kurumların bu işletmelerde yapacakları denetimin kapsamı daraltılır.

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.