Kategori «6.Sınıf Türkçe Ders Notları»

ZAMİRLER İsim olmadıkları halde ismin yerini tutan sözcüklerdir. ÖZELLİKLERİ * Çekim sırasında kök değiştirebilir. Ben Bana Sen Sana *İsim çekim eklerini (hâl, iyelik, çoğul ekleri) -genellikle- alabilirler. *İsim soyludur. *İsimlerin yerini geçici olarak tutarlar. *Cümlede isim gibi kullanılabilirler. *Tekil ve çoğul şekilleri vardır. *Cümlede yalnız başına görev üstlenebilirler. SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER 1-Kişi Zamirleri ( Şahıs Zamirleri …

  İSİM TAMLAMALARI Bir ismin aitlik, sahiplik özelliği bakımından başka bir isimle tamamlanmasına isim tamlaması denir. İsim tamlamaları da tıpkı sıfat tamlamaları gibi tamlayan ve tamlanandan oluşur. Tamlayan ekleri (ilgi ekleri): -ın /-in /-un /-ün Tamlanan ekleri (iyelik ekleri): -ı /-i /-u /-ü BELİRTLİ İSİM TAMLAMASI Tamlayanı ilgi eki (-in); tamlananı da iyelik eki (-i) almış isim tamlamasıdır. *Baka kalırım giden geminin …

SIFATLAR İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere sıfat denir NİTELEME SIFATLARI Varlıkların durumlarını, biçimlerini, özelliklerini, renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir. İsimlere sorulan “Nasıl?” sorusunun cevabıdır. *Gökyüzünü aniden kara bulutlar kaplamıştı. *Çamurlu yollarda bata çıka ilerliyor. *Sizlerden olumlu cevaplar beklemekteyiz. *Dün akşam yaşlı adam yolumuza çıktı. *Eski günleri çok aradığını söylüyor. *Kırmızı gömlek tam da onun istediği gibiydi. *Hızlı adımlarla …

  İSİMLER (ADLAR) Canlı cansız bütün varlıkları, kavramları, tanımaya, birbirinden ayırmaya yarayan kelimelere isim (ad) denir. Varlıkları ve kavramları karşılayan sözcüklere isim denir. *Ağaç, su, deniz, Hasan, Anadolu, çiçek, vazo, hüzün, sevinç A-Varlıklara Verilişlerine Göre Adlar Tür (Cins) İsmi Aynı türden varlıkları karşılayan sözcüklere denir. Aynı cinsten olan varlıkların ortak isimleridir. *Şehir, ülke, dil, nehir, kitap, insan, taş, yol, …

6.Sınıf Türkçe Edat-Bağlaç-Ünlem ders notu EDATLAR (İLGEÇLER) Farklı tür ve görevdeki sözcükler ve kavramlar arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat denir. Edatların tek başlarına anlamları olmadığı gibi, tek başlarına görevleri de yoktur. Ancak diğer sözcüklerle birlikte cümle içinde görev kazanırlar. Tek başına bir anlamı olmadığı halde, cümle içinde sözcükler veya söz öbekleri arasında çeşitli …