Kategori «KPSS Ders Notları»

2018 KPSS Coğrafya Ders Notu

COĞRAFİ KONUM Bir yerin Dünyadaki konumu ikiye ayrılır. 1.Mutlak  Konum       K 40 derece Kuzey Paraleli 20 derece Doğu meridyeni Türkiyenin konumu 36 derece 42 derece kuzey paraleli 26 derece 45 derece doğu meridyenidir. Paralellerin Özellikleri 1.Birbirine paralel çizim tam çemberdir. 2.En büyük paralel ekvatordur. 3.90 tanesi Kuzey yarımkürede 90 tanesi güney yarımkürede …

2018 KPSS Gelişim Psikolojisi Ders Notu

GELİŞİM  PSİKOLOJİSİ Psikoloji:İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen  bilimdir. Amacı insan davranışlarını tanımlamak,açıklamak,öngörmek sonradan kontrol etmektir. YAPISALCILIK:Wundt 1879 da Almanyada Labaratuvarlarında incelemeler yaparak psikolojiyi felsefeden ayırarak bir bilim haline getirildi. Yöntemi içe bakış yöntemidir. Amacı Zihin nedir?Öğeleri nelerdir?sorusunun cevabını araştırır. Atomcu bir anlayış vardır. Duygu,düşünce,algı,duyum vb. zihin öğeleri yapı taşlarıdır. Bireye bir uyaran verilir.Ne hissettin diye …

2018 KPSS Öğrenme Ders Notu

ÖĞRENME AKTARMA VE KET VURMA 1.Olumlu bilişsel süreç:Öğrenirken yaşanır. 2.Olumsuz Alışkanlık Çatışması:Hatırlarken yaşanır. Psikomotor Beceri 1.İleriye Ket Vurma:Önceki öğrendiğin bilgi sonraki öğrendiğin bilgiyi etkilemesidir. 2.Geriye Ket Vurma:Sonraki öğrendiğimi< önceki öğrendiğimizi bilgiyi etkilemesidir. Not:Unutulma varsa geriye ket vurmadır. 1.Aktarma öğrenme için biraz olumlu biraz olumsuzdur. Ket vurma için tümüyle olumsuzdur. 2.Aktarma başlangıçta öğrenirken karşımıza çıkarken ket …

2018 KPSS Öğretim Teknolojileri Ders Notu

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ARAÇ VE GEREÇ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN  FAKTÖRLER 1.Hedeflere uygun olmalıdırı(Kazanım-Amaç-Öğrenciye  Kazandırılacak Davranış) 2.Öğrenci  özelliklerine uygun olmalıdır.(Yaş düzeyi-cinsiyet) 3.Sınıfın fiziksel özelliklerine uygun olmalıdır. 4.Araç-gerecin taşıdığı  özellikler(Dayanıklılık,Ekonomiklik,Kullanışlılık) 5.Araç gerecin elinde varlığı 6.Konunun özellikleri araç gereç seçimini etkiler. ARAÇ GEREÇ KULLANMANIN YARARLARI 1.Öğretim daha etkili ve verimli olur. 2.Somutluk artar. 3.Duyu organları sayısı artar. 4.Kalıcılık artara. 5.Öğretimin …

2018 KPSS Ölçme Ders Notu

ÖLÇME Ölçme:Bir özelliğin gözlemlenip gözlem sonuçlarının sayı,sıfat ya da sembollerle ifade edilmesidir. Örn:Tufan sınavdan 70 aldı-Ölçme Tufan sınavdan 70 aldı ve geçti-Değerlendirme ÖZELLİK:Gözleme dayalıdır.Sayı,sıfatlarla ifade edilmesi ölçmedir.Bunun ne işe yaradığını söylemek değerlendirmedir. Örn:Sınıfta 30 öğrenci vardır. Örn:Fatma yazılıdan 35 aldı.35 alması özellik yazılı kağıdı ölçme aracı ne işe yaradığını söyleme değerlendirmedir. Örn:Hava sıcaklığı 20 dir. …

2018 KPSS ÖYT Ders Notu

ÖYT Açıklık Somutluk Etkin Katılım:İş ilkesi aktivite yaparak yaşayarak öğrenme ilkesidir. Bilgi ve Becerinin Güvence Altına Alınması:Konuyu önemseyip içeriğe odaklanır.Öğrenilen bilginin tekrarla kazanılıp kalıcı hale getirilmesidir. Tekrar,Pekiştirme,Özet,Ezber,Konunun Özümsenmesi Sosyallik Sosyal Otoriteye İtaat ve Özgürlük:Kendi seçimini yapabilen kararını kendi verirken toplum kurallarına uymaktır.Oy için sandığa gitmek.İşbirliği içinde çalışmak buna örnek oluşturur. Güncellik:Zamana en yakın olanı seçilerek …

2018 KPSS Program Ders Notu

PROGRAM GRAFİKLERİ TEMEL KAVRAMLAR EĞİTİM:Bir kültürleme sürecidir. Kültürleme:Kültürel değerlerin aktarıldığı süreçtir. Kültür:Toplumun oluşturduğu maddi ve manevi değerleri kapsar. KÜLTÜRLEME SÜREÇLERİ ZORAKİ KÜLTÜRLEME:Öğreticinin kendi çıkarlarını düşünerek bir davranışı gizlice aktardığı süreçlerdir.Örn:Reklam,filmler,politikacı görüşleridir. Gelişigüzel Kültürleme:Plansız ve programsız  olarak kültürel değerlerin kendiliğinden gerçekleştiği süreçlere denir. Kültürel Şok:Alışılmış kültürün tam zıddı bir kültürle karşı karşıya gelerek kültürel bir değerin …

2018 KPSS Rehberlik Ders Notu

REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ 1.GELENEKSEL EĞİTİM(2005 ÖNCESİ) 2.ÇAĞDAŞ EĞİTİM (2005 SONRASI) Belli dönemlerle sınırlıdır.                      Yaşam boyudur. Konu aktarmak önemlidir.                      Nasıl öğretelim amaçtır. Ne öğretelim asıl amaçtır.                       Bireysel farklılık gözetilir. Öğretmen otaritedir.                               Öğrenci aktiftir. Öğretmen önemlidir.                               Pragmatizm felsefesi etkilidir. Tüm öğrenciler aynıdır.(Homojen)         İlerlemecik önemlidir. Öğrenci pasiftir.                                   Yapılandırılmış ve bilişsel ekol vb. Realizm Felsefesi  …

2018 KPSS Sınıf Yönetimi Ders Notu

SINIF YÖNETİMİ Öğretim ortamlarının düzenlenmesine sınıf yönetimi sınıf yönetimi denir. Öğretimin daha etkili ve verimli olması için yapılır. MODELİN ÇEŞİTLERİ 1.Tepkisel Model-Geleneksel Öğrencinin her  davranışına öğretmenin tepki vermesidir. İstendik:Öğrenciye pekiştireç verilir.Davranışın sıklığını artırmak için verilir. İstenmedik:Ceza davranışın sonrasında verilir. Önlemsel Geleneksel İstenmeyen davranışlar ortaya çıkmadan önce gerekli tedbirlerin alınması gerekli uyarıların yapılamasına dayalıdır. Gelişimsel Çağdaş …

2018 KPSS Vatandaşlık Ders Notu

VATANDAŞLIK Yaptırım:1.Ceza Maddi yaptırımları vardır.Devlet gücüne dayanır. 2.Tazminat Yaptırımı 3.Cebr-i İcra 4.İptal:İdarenin hukuk yaptığı işlemleri idare mahkemesine iptal davası açmaktır. 4 tür kural vardır: Emredici Kurall:Doğrudan emir verilmesidir.Aksi olamaz. Tamamlayıcı Kural:Kişinin iradesinin olmadığı durumlarda çıkar. Tanımlayıcı Kural Yorumlayıcı Kural HÜKÜMSÜZLÜK-YOKLUK:Bir hukuki unsur yoksa onun hiç olmamasıdır. BUTLAN:Emredici hukukta aykırı diye bir durumun iptal edilmesidir. Mutlak …