Kategori «KPSS Ders Notları»

15 Mart 2018 İtibariyle İcra ve İflas Hukukunda Yapılan Değişiklikler Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak paraya çevrilir. (Hem icra hem iflas hukukunda satış bölümüne eklenen yeni bir maddedir.) İflasın ertelenmesi kurumu tümüyle kaldırılmıştır. Hacizde ve …

HÜMANİZM:(İnsancılık) Bütün insanlar kardeş,din,dil,ırk farkı gözetilmez.Edebiyatta hümanizm “yeniden doğuş” anlamına gelir. Klise ve devlet baskısına karşı özgür düşüncenin tepkisi olarak çıkmıştır.Eski Yunan ve Latin edebiyatından yola çıkar.Önce İtalya,sonra İspanya,Portekiz,Fransa,İngiltere ve Almanya’da görüldü. Üslûp ve biçime çok önem vermişlerdir. Dante:Destan(İlahi Komedya),terze-rima biçiminde yazılmış.Aristo’ya bağlı. Petrarca:Şiir(türküler).Sone,balad,terze-rima. Boccacio:öykü(Dekameron)küçük hikaye türünün kurucudur. Montaigne:Deneme   KLASİSİZM:(Kuralcılık)   17.yy.Fransa’da çıktı.”1660 ekolü”.Ortaya …

DÖNEMLERİNE GÖRE EDEBİYATIMIZIN ÜNLÜ ROMANLARI A) Tanzimat Dönemi Romanları   Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat: Şemsettin Sami’nin eseridir. İlk yerli romandır. Romantik bir romandır. Konusu bir evlilik dramıdır.   İntibah: Namık Kemal’in eseridir. İlk edebî roman olarak kabul edilir. Ali Bey, Mahpeyker’e âşık olur. Bu kötü kadından Dilaşup ismindeki cariye sayesinde uzaklaşır. Bunun üzerine Mahpeyker Ali …

 Psikolog Seanslarında Neler Yaşanır? 1.OTURUM Danışana öncelikle terapi süreci ile ilgili kurallara dair bilgiler verilir, görüşüne sunulur ve ilk oturum başlatılır.             İlk oturumu başlatırken genellikle yapılandırılmış sorularla oturum başlatılır. Benden ne istiyorsunuz?, Size nasıl yardımcı olabilirim?, Ne bekliyorsunuz?, Ne istiyorsunuz? “Buraya geliş nedeninizi bir kelimeye indirgeyecek olursanız hangi kelimeyi seçersiniz? Bir kelime söyleyin ondan …

Sosyal Bilgiler-Ekonomi Konu Notu Talep:Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde satın alınmak istenilen mal ve hizmet miktarıdır. Talep edilen miktar:Belirli bir zamanda belirli bir fiyatta tüketicilerin satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Talep Kanunu:Diğer şeyler sabitken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olması; düşük fiyat düzeylerinde ise talep …

KPSS İktisat Hap Bilgiler HAP BİLGİ 1: Soru toplam üretim fonksiyonunu veriyor ve; Eğer ortalama ürünün maksimum olduğu durumda kullanılan emek miktarı soruluyor ise, verilen fonksiyonu değişken girdi olan L’ye bölüp ve verilen fonksiyonunun türevine eşitlenir. Eğer, marjinal ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde kullanılan emek miktarı sorulursa, verilen fonksiyonun 1. türevi 2. türevine eşitlenir. Eğer, …

Eşit Yurttaşlık Nedir ? Son yıllarda Türkiye’nin önde gelen dört partisinin de programlarına konulan eşit yurttaşlık bireyin özgürlüğünü ait olduğu etnik gruba veya mezhebe hapsetme anlamını taşımaktadır. Yani kısaca; Eşit yurttaşlık demek etnik vatandaşlıktır. Yurttaşlık sistemiyle oluşturulmuş olan toplumun çözülerek etnik grupların oluşmasını ve ayrışmasını getirir. Eşit Yurttaşlık anlayışında devlet siyaset, din ve yargıda bireylerle …

MBSTS ve DHBT Sınavları için kaynak kitap için BURAYA tıklayınız… Diyanet Sınav ve Mülakatlara Hazırlık Soruları ve DHBT Hazırlık Soruları 2019 MBSTS ve DHBT Fıkıh Bilgisi 580 Soru Cevap 580 adet Fıkıh Soru & Cevap 1) İbadetin çeşitlerini sayınız? 1:Bedenî, 2: Malî, 3: Hem bedeni hem mali ibadetler 2) Mükellef kimdir? İslam dininin emirlerini yapmak …

Sosyal Demokraside Yerinden Yönetim İlkesi   Bir ülkede siyasi ve-veya idari yetkilerin bir bölümünün merkezi yönetimin dışındaki otoritelerce kullanılmasına yerinden yönetim denmektedir. Yerinden yönetim uygulamada ikiye ayrılır. Bunlar: İdari yerinden yönetim ve siyasi yerinden yönetim olarak bilinmektedir. Ülkemizde de uygulanmakta olan İdari Yerinden Yönetim de ikiye ayrılır. Biri coğrafyaya göre yerinden yerel yönetimdir ki, bizde …

        SOSYOLOJİ   SOSYOLOJİ: Toplum ve insan etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir. Ana konusu toplumdur. Sosyolojinin genel özellikleri şunlardır: Pozitif bir bilimdir Olması gerekeni değil olanı inceler. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar. Benzer sosyal olaylardan genelleme yapılabilir. Sosyal olayları çok yönlü ele alır. Diğer sosyal bilimlerle etkileşim içindedir. Kişiye ait problemler ile ilgilenmez. …

→GÜNCEL BİLGİLER← →İspanya’nın doğusundaki KATALONYA bağımsızlığını ilan etti. →Dünyanın en hızlı yayılan dili EMOJİ seçildi. 🙂 →Milli Judocu MİHRAÇ AKKUŞ Avrupa Judo Federasyonu tarafından ”Altın Çocuk” olarak adlandırılmıştır. →Türkiye’nin kapsamlı ve Fonksiyonel ilk Türk arama motoru: YAANİ →SUUDİ ARABİSTAN bir Robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu →2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sinema dalında …

Sınav Kazandıran Kpss Kısa Kısa Tarih Notları Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar İtalya’da faaliyet gösteren, Roma Yürüyüşü ile Benito Mussolini’yi iktidara taşıyan yarı askeri faşist örgüt olan Kara Gömlekliler, 1922 yılında Napoli’den Roma’ya yürüyerek mevcut iktidarı devirmiş ve Mussolini’nin iktidara gelmesini sağlamışlardır. ABD ile SSCB arasında nükleer savaş tehlikesine yol açan …

KPSS – OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER: Osmanlı Devleti’nin haçlılarla ilk savaşı Sırpsındığı Rumeli Beylerbeyliği I. Murat Savaşta şehit olan tek padişah I. Murat İlk cülus bahşişini veren Yıldırım Bayezid Osmanlının ikinci kurcusu Çelebi Mehmed İlk dini ve siyasi isyan Şeyh Bedrettin İstanbulu ilk kuşatan Yıldırım Sultanı İklimi Rum Yıldrım Anadoluda kısmen …

KPSS – OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜRLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER: Divan kararlarının yazıldığı defterlere Mühimme Defterleri denir. Arazi kayıtlarının tutulduğu defterlere Tahrir Defterleri denir. Sadrazam orduyu yönetirse serdarı ekrem denir. Şeyhülislam makamına Babı Meşihat denir. Mahkeme kayıtlarına kadı sicilleri denir. Garimüslimlere uygulanan hukuka zımmi hukuk denir. Tımarlı sipahinin beslediği askere cebelü denir. Geliri iltizamla toplanan ve …

KPSS – İNKILAP TARİHİ İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER   Kuzey Afrikada kaybettiğimiz son toprak parçası Trablusgarbdır. Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk savaşı Trablusgarbdır. Mustafa Kemal Trablusgarbda Derne ve Tobrukta başarılı mücadeleler vermiştir. Mustafa Kemal Trablusgarb’a Şerif Bey takma adıyla Tanin Gazetesi yazarı olarak gitmiştir. Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kahramanı Rauf Orbaydır. Balkan Savaşları sırasında …

Kpss – ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ HAP BİLGİLER   İki Savaş Arası Dönem (1918-1939) Milli İstiklal Ayaklanması: Yusuf Akçura ve Gaspıralı İsmail’in Kırımda Rusya’ya karşı başlattığı bağımsızlık hareketidir. Üç Tarz-ı Siyaset eseri Yusuf Akçura’ya aittir. Basmacı Hareketi: Türkistan Türklerindir sloganıyla Orta Asya Türklerinin bağımsızlık hareketidir. Enver Paşa bu hareketin liderliğini yapmıştır. NEP: Lenin’in Rusya’da uyguladığı …

2018 – 2019 Kpss Tarih Ders Notları İLK TÜRK DEVLETLERİ Türk kelimesi ilk Çin kaynaklarında, Türkiye kelimesi ilk Bizans kaynaklarında geçer. Anav: en eski, kültür bölgesi Afenesyova: Türklere ait eserler, Türklerin en eski kültür merkezi Tagar: En gelişmişidir. Nerelere göç ettik? Çin’e, Suriye’ye, Hindistan’a, Mısır’a, Anadolu’ya, Avrupa’ya Neden göç ettik?: Çin baskısı, Kuraklık, Kar fırtınaları, …

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu Tarih yazımını, geçmişten günümüze doğru; Modern Öncesi Dönem Modern Dönem Post modern Dönem olarak ele almak mümkündür.   Modern Öncesi Dönem Bu dönemin temel niteliği tarihsel metinlerin hikayeci, didaktik özellikler taşımasıdır. Tarih insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Heredatas (Herodot) tarafından kullanılmıştır. …

2018 Orijinal Güncel Deneme Soru-1)Ocak 2018 tarihinde Dubai’de düzenlenen Uluslararası Arap Festivali’nde “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” ödülü kime verilmiştir? a)Tuba Büyüküstün b)Beren Saat c)Elçin Sangu d)Aslı Enver e)Bergüzar Korel Soru-2)Tütkiyede ilk ATM cihazı hangi banka kapsamında kurulmuştur? a)Ziraat b)Yapı Kredi c)Vakıfbank d)İş e)Denizbank Soru-3)Türkiye’nin kredi notunu “BB+” seviyesinde teyit etti, not görünümünün “durağan” olduğunu …