Kategori «KPSS Ders Notları»

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu Tarih yazımını, geçmişten günümüze doğru; Modern Öncesi Dönem Modern Dönem Post modern Dönem olarak ele almak mümkündür.   Modern Öncesi Dönem Bu dönemin temel niteliği tarihsel metinlerin hikayeci, didaktik özellikler taşımasıdır. Tarih insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Heredatas (Herodot) tarafından kullanılmıştır. …

2019 KPSS Güncel Bilgiler Deneme Soruları

2018 Orijinal Güncel Deneme Soru-1)Ocak 2018 tarihinde Dubai’de düzenlenen Uluslararası Arap Festivali’nde “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” ödülü kime verilmiştir? a)Tuba Büyüküstün b)Beren Saat c)Elçin Sangu d)Aslı Enver e)Bergüzar Korel Soru-2)Tütkiyede ilk ATM cihazı hangi banka kapsamında kurulmuştur? a)Ziraat b)Yapı Kredi c)Vakıfbank d)İş e)Denizbank Soru-3)Türkiye’nin kredi notunu “BB+” seviyesinde teyit etti, not görünümünün “durağan” olduğunu …

Temel Yurttaşlık Bilgisi 2019 Özet

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ – SINAVA DÖNÜK KONU ÖZETİ   A- TEMEL HUKUK   Sosyal hayatı düzenleyen kurallar -Din kuralları -Ahlak kuralları -Görgü kuralları -Hukuk kuralları   Yaptırım (Müeyyide) Bir kurala uyulmadığında karşılaşılan tepki (kurala uymamanın bedeli). Hukuk kurallarının yaptırımı maddi yani zorlayıcıdır. Hukuk kurallarının arkasında kamu gücü yani devlet vardır.   Hukuk kurallarının yaptırımları -Ceza   …

Türkiye Muhasebe Standartları Ders Notu

TÜRKİYE   MUHASEBE   STANDARTLARININ   AMACI   Benzer   işlem   ve olayların farklı ülke uygulamalarında farklı şekilde mali tablolara yansıtılması, uluslararası alanda açıklanması güç olan farklı faaliyet sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu noktada TMS’nin amacı;  Doğru,  güvenilir, karşılaştırılabilir, açık  ve anlaşılabilir   ihtiyaca   uygun   şeffaf   finansal   tabloların    bilgi kullanıcılarına sunulabilmesi ve karar alabilmelerine yardımcı olabilmektir.   Türkiye Muhasebe …

KPSS Coğrafya Deneme Sınavı ve Cevap Anahtarı

1. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi Gölge yönünün her zaman kuzeyi göstermesi Yukarıda verilen Türkiye’ye ait özelliklerin oluşmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi en fazladır? A) Doğu Yarımkürede yer alması B) Kuzey Yarımkürede yer alması C) Ortalama yükseltinin fazla olması D) Orta Kuşakta yer alması E) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması 2. Ülkemizde dağların …

2018 KPSS Türkçe Alan Soruları

2018 TÜRKÇE ALAN SORULARI 1.*Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturup bu bölümlerde yazacaklarınızı, tespit ettiğiniz konu ve an fikir etrafında belirleyiniz. *Yeni öğrendiğiniz kelimelerden yararlanarak günlük hayattan örnekler veriniz. *Anlatımı desteklemek için grafik, tablo vb. görsellerden yararlanınız. Bu etkinlik yönergesi aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirmeyi yöneliktir? A)Hikaye edici metin yazar. B)Formları yönergelerine …

KPSS Çağdaş Türk ve dünya tarihi soru cevap çalışması

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA Konunun Kapsadığı Olaylar 1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir?  Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı  Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı. 2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir?  Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi,  Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti …

KPSS Türk anayasaları ders notu

ANAYASALAR 1- Anayasal gelişmenin ilk adımı Senediittifak’tır. 2- 1924 Anayasası: hükümet sistemi meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistemdir. Sert anayasa sistemini benimsemiştir. Hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini kabul etmiştir. Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş ancak kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir anayasa mahkemesi kurmamıştır. 3- En yumuşak anayasamız 1921 anayasasıdır. 4- 1921 anayasasına göre seçimler …

KPSS Devlet şekilleri-Hükümet sistemleri ders notu

DEVLET ŞEKİLLERİ-HÜKÜMET SİSTEMLERİ 1- Halkın devlet yönetimine katışması esasına dayanan devlet sistemi Demokratik devlettir. 2- Laik devlet unsurları: resmi bir devlet dininin olmaması, din ve mezhep ayrımının yapılmaması, din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması. 3- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden bazıları:insan haklarına saygılı devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet ve sosyal devlet. …