Kategori «KPSS Ders Notları»

 Psikolog Seanslarında Neler Yaşanır? 1.OTURUM Danışana öncelikle terapi süreci ile ilgili kurallara dair bilgiler verilir, görüşüne sunulur ve ilk oturum başlatılır.             İlk oturumu başlatırken genellikle yapılandırılmış sorularla oturum başlatılır. Benden ne istiyorsunuz?, Size nasıl yardımcı olabilirim?, Ne bekliyorsunuz?, Ne istiyorsunuz? “Buraya geliş nedeninizi bir kelimeye indirgeyecek olursanız hangi kelimeyi seçersiniz? Bir kelime söyleyin ondan …

Sosyal Bilgiler-Ekonomi Konu Notu Talep:Belirli bir zaman diliminde, farklı fiyat düzeylerinde satın alınmak istenilen mal ve hizmet miktarıdır. Talep edilen miktar:Belirli bir zamanda belirli bir fiyatta tüketicilerin satın almaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Talep Kanunu:Diğer şeyler sabitken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olması; düşük fiyat düzeylerinde ise talep …

KPSS İktisat Hap Bilgiler HAP BİLGİ 1: Soru toplam üretim fonksiyonunu veriyor ve; Eğer ortalama ürünün maksimum olduğu durumda kullanılan emek miktarı soruluyor ise, verilen fonksiyonu değişken girdi olan L’ye bölüp ve verilen fonksiyonunun türevine eşitlenir. Eğer, marjinal ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde kullanılan emek miktarı sorulursa, verilen fonksiyonun 1. türevi 2. türevine eşitlenir. Eğer, …

Eşit Yurttaşlık Nedir ? Son yıllarda Türkiye’nin önde gelen dört partisinin de programlarına konulan eşit yurttaşlık bireyin özgürlüğünü ait olduğu etnik gruba veya mezhebe hapsetme anlamını taşımaktadır. Yani kısaca; Eşit yurttaşlık demek etnik vatandaşlıktır. Yurttaşlık sistemiyle oluşturulmuş olan toplumun çözülerek etnik grupların oluşmasını ve ayrışmasını getirir. Eşit Yurttaşlık anlayışında devlet siyaset, din ve yargıda bireylerle …

MBSTS ve DHBT Sınavları için kaynak kitap için BURAYA tıklayınız… Diyanet Sınav ve Mülakatlara Hazırlık Soruları ve DHBT Hazırlık Soruları 2019 MBSTS ve DHBT Fıkıh Bilgisi 580 Soru Cevap 580 adet Fıkıh Soru & Cevap 1) İbadetin çeşitlerini sayınız? 1:Bedenî, 2: Malî, 3: Hem bedeni hem mali ibadetler 2) Mükellef kimdir? İslam dininin emirlerini yapmak …

Sosyal Demokraside Yerinden Yönetim İlkesi   Bir ülkede siyasi ve-veya idari yetkilerin bir bölümünün merkezi yönetimin dışındaki otoritelerce kullanılmasına yerinden yönetim denmektedir. Yerinden yönetim uygulamada ikiye ayrılır. Bunlar: İdari yerinden yönetim ve siyasi yerinden yönetim olarak bilinmektedir. Ülkemizde de uygulanmakta olan İdari Yerinden Yönetim de ikiye ayrılır. Biri coğrafyaya göre yerinden yerel yönetimdir ki, bizde …

        SOSYOLOJİ   SOSYOLOJİ: Toplum ve insan etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir. Ana konusu toplumdur. Sosyolojinin genel özellikleri şunlardır: Pozitif bir bilimdir Olması gerekeni değil olanı inceler. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurar. Benzer sosyal olaylardan genelleme yapılabilir. Sosyal olayları çok yönlü ele alır. Diğer sosyal bilimlerle etkileşim içindedir. Kişiye ait problemler ile ilgilenmez. …

→GÜNCEL BİLGİLER← →İspanya’nın doğusundaki KATALONYA bağımsızlığını ilan etti. →Dünyanın en hızlı yayılan dili EMOJİ seçildi. 🙂 →Milli Judocu MİHRAÇ AKKUŞ Avrupa Judo Federasyonu tarafından ”Altın Çocuk” olarak adlandırılmıştır. →Türkiye’nin kapsamlı ve Fonksiyonel ilk Türk arama motoru: YAANİ →SUUDİ ARABİSTAN bir Robota vatandaşlık veren ilk ülke oldu →2017 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Sinema dalında …

Sınav Kazandıran Kpss Kısa Kısa Tarih Notları Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına kadar İtalya’da faaliyet gösteren, Roma Yürüyüşü ile Benito Mussolini’yi iktidara taşıyan yarı askeri faşist örgüt olan Kara Gömlekliler, 1922 yılında Napoli’den Roma’ya yürüyerek mevcut iktidarı devirmiş ve Mussolini’nin iktidara gelmesini sağlamışlardır. ABD ile SSCB arasında nükleer savaş tehlikesine yol açan …

KPSS – OSMANLI DEVLETİ SİYASİ TARİHLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER: Osmanlı Devleti’nin haçlılarla ilk savaşı Sırpsındığı Rumeli Beylerbeyliği I. Murat Savaşta şehit olan tek padişah I. Murat İlk cülus bahşişini veren Yıldırım Bayezid Osmanlının ikinci kurcusu Çelebi Mehmed İlk dini ve siyasi isyan Şeyh Bedrettin İstanbulu ilk kuşatan Yıldırım Sultanı İklimi Rum Yıldrım Anadoluda kısmen …

KPSS – OSMANLI DEVLETİ KÜLTÜRLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER: Divan kararlarının yazıldığı defterlere Mühimme Defterleri denir. Arazi kayıtlarının tutulduğu defterlere Tahrir Defterleri denir. Sadrazam orduyu yönetirse serdarı ekrem denir. Şeyhülislam makamına Babı Meşihat denir. Mahkeme kayıtlarına kadı sicilleri denir. Garimüslimlere uygulanan hukuka zımmi hukuk denir. Tımarlı sipahinin beslediği askere cebelü denir. Geliri iltizamla toplanan ve …

KPSS – İNKILAP TARİHİ İLE İLGİLİ ÇIKABİLECEK BAZI BİLGİLER   Kuzey Afrikada kaybettiğimiz son toprak parçası Trablusgarbdır. Mustafa Kemal’in emperyalizme karşı ilk savaşı Trablusgarbdır. Mustafa Kemal Trablusgarbda Derne ve Tobrukta başarılı mücadeleler vermiştir. Mustafa Kemal Trablusgarb’a Şerif Bey takma adıyla Tanin Gazetesi yazarı olarak gitmiştir. Balkan Savaşları sırasında Hamidiye Kahramanı Rauf Orbaydır. Balkan Savaşları sırasında …

Kpss – ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ HAP BİLGİLER   İki Savaş Arası Dönem (1918-1939) Milli İstiklal Ayaklanması: Yusuf Akçura ve Gaspıralı İsmail’in Kırımda Rusya’ya karşı başlattığı bağımsızlık hareketidir. Üç Tarz-ı Siyaset eseri Yusuf Akçura’ya aittir. Basmacı Hareketi: Türkistan Türklerindir sloganıyla Orta Asya Türklerinin bağımsızlık hareketidir. Enver Paşa bu hareketin liderliğini yapmıştır. NEP: Lenin’in Rusya’da uyguladığı …

2018 – 2019 Kpss Tarih Ders Notları İLK TÜRK DEVLETLERİ Türk kelimesi ilk Çin kaynaklarında, Türkiye kelimesi ilk Bizans kaynaklarında geçer. Anav: en eski, kültür bölgesi Afenesyova: Türklere ait eserler, Türklerin en eski kültür merkezi Tagar: En gelişmişidir. Nerelere göç ettik? Çin’e, Suriye’ye, Hindistan’a, Mısır’a, Anadolu’ya, Avrupa’ya Neden göç ettik?: Çin baskısı, Kuraklık, Kar fırtınaları, …

Tarih Alan Eğitimi Video Ders Notu Tarih yazımını, geçmişten günümüze doğru; Modern Öncesi Dönem Modern Dönem Post modern Dönem olarak ele almak mümkündür.   Modern Öncesi Dönem Bu dönemin temel niteliği tarihsel metinlerin hikayeci, didaktik özellikler taşımasıdır. Tarih insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla ortaya çıkan bir bilgi anlamında ilk kez Heredatas (Herodot) tarafından kullanılmıştır. …

2018 Orijinal Güncel Deneme Soru-1)Ocak 2018 tarihinde Dubai’de düzenlenen Uluslararası Arap Festivali’nde “En İyi Uluslararası Kadın Oyuncu” ödülü kime verilmiştir? a)Tuba Büyüküstün b)Beren Saat c)Elçin Sangu d)Aslı Enver e)Bergüzar Korel Soru-2)Tütkiyede ilk ATM cihazı hangi banka kapsamında kurulmuştur? a)Ziraat b)Yapı Kredi c)Vakıfbank d)İş e)Denizbank Soru-3)Türkiye’nin kredi notunu “BB+” seviyesinde teyit etti, not görünümünün “durağan” olduğunu …

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ – SINAVA DÖNÜK KONU ÖZETİ   A- TEMEL HUKUK   Sosyal hayatı düzenleyen kurallar -Din kuralları -Ahlak kuralları -Görgü kuralları -Hukuk kuralları   Yaptırım (Müeyyide) Bir kurala uyulmadığında karşılaşılan tepki (kurala uymamanın bedeli). Hukuk kurallarının yaptırımı maddi yani zorlayıcıdır. Hukuk kurallarının arkasında kamu gücü yani devlet vardır.   Hukuk kurallarının yaptırımları -Ceza   …

TÜRKİYE   MUHASEBE   STANDARTLARININ   AMACI   Benzer   işlem   ve olayların farklı ülke uygulamalarında farklı şekilde mali tablolara yansıtılması, uluslararası alanda açıklanması güç olan farklı faaliyet sonuçlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Bu noktada TMS’nin amacı;  Doğru,  güvenilir, karşılaştırılabilir, açık  ve anlaşılabilir   ihtiyaca   uygun   şeffaf   finansal   tabloların    bilgi kullanıcılarına sunulabilmesi ve karar alabilmelerine yardımcı olabilmektir.   Türkiye Muhasebe …

1. Güneş ışınlarının hiçbir zaman dik açıyla gelmemesi Gölge yönünün her zaman kuzeyi göstermesi Yukarıda verilen Türkiye’ye ait özelliklerin oluşmasında aşağıda verilenlerden hangisinin etkisi en fazladır? A) Doğu Yarımkürede yer alması B) Kuzey Yarımkürede yer alması C) Ortalama yükseltinin fazla olması D) Orta Kuşakta yer alması E) Yengeç dönencesinin kuzeyinde yer alması 2. Ülkemizde dağların …

2018 TÜRKÇE ALAN SORULARI 1.*Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturup bu bölümlerde yazacaklarınızı, tespit ettiğiniz konu ve an fikir etrafında belirleyiniz. *Yeni öğrendiğiniz kelimelerden yararlanarak günlük hayattan örnekler veriniz. *Anlatımı desteklemek için grafik, tablo vb. görsellerden yararlanınız. Bu etkinlik yönergesi aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirmeyi yöneliktir? A)Hikaye edici metin yazar. B)Formları yönergelerine …

XX. YÜZYIL BAŞLARINDA DÜNYA Konunun Kapsadığı Olaylar 1. I. Dünya Savaşı’nın genel nedenleri nelerdir?  Fransız İhtilali’nin yaydığı milliyetçilik akımı  Sanayi Devrimi’nin hızlandırdığı sömürgecilik, hammadde ve pazar yarışı. 2. I. Dünya Savaşı’nın özel sebepleri nelerdir?  Fransa’nın zengin kömür yatakları olan Alsas- Loren’i Almanya’dan geri almak istemesi,  Avusturya-Macaristan ile Çarlık Rusya’nın Balkan hakimiyeti …

ANAYASALAR 1- Anayasal gelişmenin ilk adımı Senediittifak’tır. 2- 1924 Anayasası: hükümet sistemi meclis hükümeti ile parlamenter rejim arasında karma bir sistemdir. Sert anayasa sistemini benimsemiştir. Hükümetin kolektif sorumluluğu ilkesini kabul etmiştir. Anayasanın üstünlüğü ilkesini benimsemiş ancak kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyecek bir anayasa mahkemesi kurmamıştır. 3- En yumuşak anayasamız 1921 anayasasıdır. 4- 1921 anayasasına göre seçimler …

DEVLET ŞEKİLLERİ-HÜKÜMET SİSTEMLERİ 1- Halkın devlet yönetimine katışması esasına dayanan devlet sistemi Demokratik devlettir. 2- Laik devlet unsurları: resmi bir devlet dininin olmaması, din ve mezhep ayrımının yapılmaması, din kurumları ile devlet kurumlarının birbirinden ayrılmış olması. 3- Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel niteliklerinden bazıları:insan haklarına saygılı devlet, Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet, demokratik devlet ve sosyal devlet. …

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER 1- Yerleşme hürriyeti: kamu mallarını korumak, sosyal ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek, suç işlenmesini önlemek adına sınırlandırılabilinir. 2- Suç ve cezalara ilişkin esaslar: kanuna aykırı olarak elde edilmiş deliller delil olarak kabul edilemez. Uluslar arası ceza divanına taraf olmanın getirdiği yükümlülükler hariç vatandaş suç sebebiyle yabancı ülkeye verilemez. …

TEMEL HUKUK KAVRAMLARI 1- Butlan bir hükümsüzlük türüdür. 2- Yürürlükte bulunan yazılı ve yazısız hukuk kurallarına Pozitif Hukuk denir. 3- Hakim, olaya uygulayacak yazılı ve yazısız hukuk kurallarında hüküm bulamazsa vicdani kanaatine göre hukuk oluşturur 4- Ali evini birine satmış ama satışına ilişkin hukuki işlem kanunun aradığı şekilde değilse bunun yaptırımı hükümsüzlüktür 5- Örf ve …

KPSS TARİH KODLAMALAR…   Tarih Müthiş Kısa Kodlamalarla Öğreneceksiniz SADABAT PAKTI na katılan ülkeler 1937 …………………A.İ.I.T(Atatürk ilke inkılap tarihi) AFGANİSTAN İRAN IRAK TÜRKİYE Balkan Antantı 1934………………… TaYYaR Türkiye Yunanistan Yugoslavya Romanya TERAKKİ PERVER CUMHURIYET FIRKASI KURUCULARI …………..KARaR Kazım Karabekir Ali Fuat Cebesoy Rauf Orbay Refet Bele HALK PARTİSİ…………………. (27 CeMiL 31 HaDİ) 27 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Laiklik 31 YILINDA PARTİ PROGRAMINA Halkçılık Devletçilik İnkılapçılık Misakı milli        kararlar……………….. KABSAR Kapitülasyonlar Azınlıklar Boğazlar Sınırlar Araplar Refarandum Not: MISAK-I MILLI de ulusal egemenlık yoktur.Ulusal …

OSMANLI DEVLETİ (KURULUŞ DÖNEMİ) 1- Osmanlı Devleti Rumeli’ye geçtikten sonra hakimiyet altındaki topraklara Anadolu’nun çeşitli yerlerinden önemli miktarda nüfus nakli gerçekleştirmiştir bunun sebepler: Osmanlının Rumeli ve Balkanlarda etkinliğini arttırması, toplumsal ve kültürel kaynaşmanın yaşanması, fethedilen yeni bölgeleri elde tutmanın kolaylaşması ve Türkmenlerin zamanla yerleşik hayatı benimsemesidir. 2- Osmanlı Devleti’nin Orhan Bey döneminde Rumeli’ye geçişinde ve …

OSMANLI DEVLETİ ( YÜKSELME DÖNEMİ) 1- Osmanlı devleti Belgrat’ın fethi ile orta Avrupa’nın kalbini ele geçirmiş ve sonucunda Avrupa fetihleri için bir askeri üs elde etmiştir. 2- Kanuni Sultan Süleyman döneminde Hindistan’ı işgal ederek bölgedeki Müslümanlara zarar veren ve Baharat Yolu ticaretini engelleyen Avrupa devleti Portekiz’dir. 3- Sokullu Mehmet Paşa döneminde geliştirilen Süveyş Kanalı Projesi …