Muhasebe örnek çözümlü monografi

GENEL MUHASEBE TESTİ ÇÖZ

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ

Monografimiz muhasebe sürecine göre ayrıntılı bir şekilde çözülmektedir.

Muhasebe Süreci:

1-Açılış bilançosu
2-Yevmiye kayıtları
3-Büyük defter kayıtları
4-Aylık mizan
5-Dönem sonu envanter işlemleri
6-Gelir tablosu
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılması
8-Kesin mizan
9-Dönem sonu bilançosu
10-Bilanço hesaplarının kapatılması
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması

Monografi 5: HG Ticaret İşletmesi 01.12.2008 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla kuruluyor

100 Kasa Hesabı…………………………60.000
102 Bankalar Hesabı…………………100.000
121 Alacak Senetleri Hesabı………20.000
255 Demirbaşlar Hesabı…………….60.000
300 Banka Kredileri Hesabı……….80.000
421 Borç Senetleri Hesabı……….70.000

HG Ticaret İşletmesi Aralık ayındaki dönem içi işlemleri aşağıdaki gibidir.

– 05.12.2008 tarihinde 15.000 TL tutarındaki malı peşin olarak almıştır. KDV % 18 hariç.

– 09.12.2008 tarihinde banka hesabındaki parasından 30.000 TL para çekiyor.

– 11.12.2008 tarihinde işletmede kullanılmak üzere 500 TL tutarında kırtasiye malzemesini peşin alıyor. KDV % 8 hariç

– 15.12.2008 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı satıyor. KDV % 18 hariç. İşletme kdv tutarını peşin alıyor, kalanı için çek alıyor.

– 18.12.2008 tarihinde banka kredisinin 4.000 TL tutarındaki taksidini ve 600 TL faizini peşin ödüyor.

– 20.12.2008 tarihinde elinde bulunan alacak senetlerinin yarısını peşin tahsil ediyor.

– 22.12.2008 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı alıyor. KDV % 18 hariç. Kdv sini ve yarı fiyatını peşin ödüyor, kalanı banka hesabından ödüyor.

– 28.12.2008 tarihinde 5.000 TL tutarındaki malı çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.
HG Ticaret İşletmesinin dönem sonu envanter işlemleri aşağıdaki gibidir.

– Demirbaşlar için amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir.

– Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak belirlenmiştir.

– İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır.

İstenenler: HG Ticaret İşletmesinin

1-Açılış bilançosunu düzenleyiniz
2-Yevmiye kayıtlarını yapınız
3-Büyük defter kayıtları yapınız
4-Aylık mizanını düzenleyiniz
5-Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız
6-Gelir tablosunu düzenleyiniz
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılmasını yapınız
8-Kesin mizanını düzenleyiniz
9-Dönem sonu bilançosunu düzenleyiniz
10-Bilanço hesaplarının kapatılmasını yapınız
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılmasını yapınız

Çözümler ve Cevaplar: Monografimizin çözümleri ve cevapları uzun olduğundan aşağıdaki şekilde sırayla muhasebe sürecine göre çözülmüş ve cevaplandırılmıştır. Sırayla inceleyerek çözüm aşamalarını inceleyebilirsiniz.

1-Açılış bilançosu
2-Yevmiye kayıtları
3-Büyük defter kayıtları
4-Aylık mizan
5-Dönem sonu envanter işlemleri
6-Gelir tablosu
7-Gelir-gider hesaplarının kapatılması
8-Kesin mizan
9-Dönem sonu bilançosu
10-Bilanço hesaplarının kapatılması
11-Yeni muhasebe dönemi hesaplarının açılması

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Açılış bilançosu – Açılış kaydı)

Açılış bilançosunun düzenlenerek sermayenin hesaplanması: İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır.

Açılış bilançosu ve Sermaye:

AKTİF HG TİCARET İŞLETMESİ 01.12.2008 TARİHLİ AÇILIŞ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR…………………………………………180.000
Kasa……………………….60.000
Bankalar……………….100.000
Alacak Senetleri……20.000II. DURAN VARLIKLAR………………………………………….60.000
Demirbaşlar………….60.000
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR…………..80.000
Banka Kredileri………………80.000IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR…………..70.000
Borç Senetleri………………..70.000

V. ÖZ KAYNAKLAR…………………………………………………..90.000
Sermaye………………90.000

A.TOPLAM 240.000 P.TOPLAM 240.000

Sermaye = Varlıklar – (kısa vadeli yabancı kaynaklar + uzun vadeli yabancı kaynaklar)
Sermaye = 240.000 – (80.000 + 70.000)
Sermaye = 90.000 TL

Açılış kaydının yapılması: Yevmiye defterinin ilk kaydı açılış bilançosuna göre düzenlenen açılış kaydıdır. Açılış kaydında aktifteki hesaplar borca, pasifteki hesaplar alacağa kaydedilir ve böylece açılış kaydı düzenlenmiş olur.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1 ………………………………01.12.2008………………………………..

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI

…………………………..Açılış kaydı…………………………

 

60.000
100.000
20.000
60.000

 

 

80.000
70.000
90.000

 

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Dönem içi muhasebe işlemleri)

Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
2 ………………………………05.12.2008………………………………..

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

…………………………..Peşin mal alımı………………………..

 

15.000
2.700

 

17.700

 

3 ………………………………09.12.2008………………………………..

100 KASA HESABI

102 BANKALAR HESABI

………………….Banka hesabından para çekimi…………………

 

30.000

 

30.000

 

4 ………………………………11.12.2008………………………………..

770 GENEL YÖNETİM GİDERİ HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI

……………..Peşin olarak kırtasiye malzemesi alımı……….

 

500
40

 

540

 

5 ………………………………15.12.2008………………………………..

101 ALINAN ÇEKLER HESABI
100 KASA HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

…………………KDV’si peşin çek ile mal satımı………………

 

20.000
3.600

 

20.000
3.600

 

6 ………………………………18.12.2008………………………………..

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
780 FAİZ GİDERLERİ HESABI

100 KASA HESABI

………………….Kredi ve faizin ödenmesi…………………

 

4.000
600

 

4.600

 

7 ………………………………20.12.2008………………………………..

100 KASA HESABI

121 ALACAK SENETLERİ HESABI

…………………Alacak senedi tahsili…………………

 

10.000

 

10.000

 

8 ………………………………22.12.2008………………………………..

153 TİCARİ MALLAR HESABI
191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

100 KASA HESABI
102 BANKALAR HESABI

…..KDV’si ve yarısı peşin kalanı bankadan mal alımı….

 

10.000
1.800

 

6.800
5.000

 

9 ………………………………28.12.2008………………………………..

101 ALINAN ÇEKLER HESABI

600 Y.İ.SATIŞLAR HESABI
391 HESAPLANAN KDV HESABI

……………….Çek ile mal satımı……………

 

5.900

 

5.000
900

 

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Büyük defter kayıtları)

Büyük defter kayıtları (Defteri kebir kayıtları): Büyük defterleri düzenlerken, yevmiye kayıtlarında kullandığımız tüm hesapların defterlerini açarak o hesapların kayıtlarını büyük defterlere aktarırız

BORÇ 100 KASA HESABI ALACAK
60.000
30.000
3.600
10.000
17.700
540
4.600
6.800
103.600 29.640

 

BORÇ 121 ALACAK SENETLERİ HESABI ALACAK
20.000 10.000
20.000 10.000

 

BORÇ 300 BANKA KREDİLERİ HESABI ALACAK
4.000 80.000
4.000 80.000

 

BORÇ 500 SERMAYE HESABI ALACAK
90.000
90.000

 

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
2.700
40
1.800
4.540

 

BORÇ 101 ALINAN ÇEKLER HESABI ALACAK
20.000
5.900
25.900

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
3.600
900
4.500
BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
100.000 30.000
5.000
100.000 35.000

 

BORÇ 255 DEMİRBAŞLAR HESABI ALACAK
60.000
60.000

 

BORÇ 421 BORÇ SENETLERİ HESABI ALACAK
70.000
70.000

 

BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
15.000
10.000
25.000

 

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLE ALACAK
500
500

 

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS ALACAK
20.000
5.000
25.000

 

BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ H ALACAK
600
600

 

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Genel geçici mizanı)

Aralık ayı genel geçici mizanın düzenlenmesi: Genel geçici mizan düzenlenirken büyük defter kayıtlarından faydalanılır.

Büyük defterleri düzenledikten sonra ilk olarak büyük defterlerin toplamları alınır. Daha sonra büyük defterlerin borç toplamları mizanın tutar kısmının borç tarafına, büyük defterlerin alacak toplamları tutar kısmının alacak tarafına yazılır. Mizanın kalan kısmına ise borç ve alacak toplamlarının kalanları kalan veren kısma kaydedilir.

HG Ticaret İşletmesi Aralık Ayı Mizanı:

Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri Hs
101 Alınan Çekler Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı
103.600
100.000
20.000
60.000
4.000


25.000
4.540
500
25.900


600
29.640
35.000
10.000

80.000
70.000
90.000
25.000
4.500
73.960
65.000
10.000
60.00025.000
4.540
500
25.900


600
76.000
70.000
90.000
25.000
4.500
TOPLAM 344.140 344.140 265.500 265.500

 

Mizanın tutar bölümündeki borç toplamı ile alacak toplamı eşit olmalıdır, aynı zamanda kalan bölümündeki borç toplamı ve alacak toplamı da birbiriyle eşit olmak zorundadır.

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Dönem sonu envanter işlemleri)

Dönem sonu envanter işlemlerinin yapılması: Genel geçici mizanda yer alan hesaplar ile ilgili yapılan değerlendirme ve doğrulama işlemlerinin geneline envanter işlemleri denir. (Envanter bilgileri monografinin başında verilmiştir)

Aralık ayı KDV tahakkuku: 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.

10 ………………………………31.12.2008………………………………..

391 HESAPLANAN KDV HESABI
190 DEVREDEN KDV HESABI

191 İNDİRİLECEK KDV HESABI

…………………………..KDV tahakkuk kaydı………………………..

 

4.500
40

 

4.540

 

Demirbaşlar için amortisman oranı %20 olarak belirlenmiştir. İşletmenin demirbaşı 1 aylık olduğundan yıllık amortisman tutarının 1 aylık kısmını kullanacağız.
Buna göre: 60.000 x %20 = 12.000 TL yıllık amortisman, 12.000 / 12 = 1.000 TL bir aylık amortisman

11 ………………………………31.12.2008………………………………..

770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS

257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS(-)

………………Demirbaş için bir aylık amortisman…………….

 

1.000

 

1.000

Yapılan envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak belirlenmiştir. İşletme aralıklı envanter yöntemini kullandığını varsayarsak sadece döenm sonlarında satılan malın maliyetleri hesaplanır.

Buna göre: 153 ticari mallar hesabının kalanı 25.000 TL dir. Envanter sonucu 6.000 TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili envantere yani 6.000 TL’ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına 25.000 – 6.000 = 19.000 TL yazmamız gerekecek.

12 ………………………………31.12.2008………………………………..

621 SATILAN MALLARIN MALİYETİ HS

153 TİCARİ MALLAR HESABI

……………..Satılan malların maliyeti……….

 

19.000

 

19.000

İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 4.000 TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 4.00

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Gelir tablosu)

Gelir tablosunun düzenlenmesi: Dönem sonu envanter işlemleri tamamlandıktan sonra gelir ve gider hesaplarına (6 ile başlayan hesaplar) göre gelir tablosu düzenlenir. Böylece işletmenin karı veya zararı belli olur.

HG Ticaret İşletmesi Gelir Tablosu:

 

HG TİCARET İŞLETMESİ 01.12.2008-31.12.2008 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurt içi Satışlar
2-Yurt dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)
1-Satıştan İadeler(-)
2-Satış İskontoları(-)
3-Diğer İndirimler(-)
C-NET SATIŞLAR
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)
4-Diğer Satışların Maliyeti(-)
BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI
E-FAALİYET GİDERLERİ(-)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)
3-Genel Yönetim Giderleri(-)
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
1-İştiraklerdan Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
6-Menkul Kıymet Satış Kârı
7-Kambiyo Kârları
8-Reeskont Faiz Gelirleri
9-Diğer Olağan Gelir ve Kârlar
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Komisyon Giderleri(-)
2-Karşılık Giderleri(-)
3-Menkul Kıymet Satış Zararı(-)
4-Kambiyo Zararları(-)
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)
OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Kârlar
J-OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI(-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
25.000
19.0001.5004.000


600
25.000

(-)

25.000
(19.000)

6.000
(1.500)

4.000

(-)

(600)

7.900

(-)

7.900
(-)
7.900

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Gelir-gider hesaplarının kapatılması)

Gelir ve gider hesaplarının kapatılması: Gelir tablosunun düzenlenmesinden sonra gelir ve gider hesapları 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına devredilerek kapatılır.

16 ………………………………31.12.2008………………………………..

600 YURT İÇİ SATIŞLAR HESABI
642 FAİZ GELİRLERİ HESABI

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

…………………..Gelir hesaplarının kapatılması…………….

 

25.000
4.000

 

29.000

 

17 ………………………………31.12.2008………………………………..

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

621 SATILAN MALIN MALİYETİ HS
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HS
660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDER HS

…………………..Gider hesaplarının kapatılması…………….

 

21.100

 

19.000
1.500
600

 

18 ………………………………31.12.2008………………………………..

690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HS

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

………………..Dönem karının bilançoya aktarılması……….

 

7.900

 

7.900

 

19 ………………………………31.12.2008………………………………..

692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HS

590 DÖNEM NET KARI HS

………………..Dönem karının bilançoya aktarılması……….

 

7.900

 

7.900


Kesin mizanın düzenlenmesi: . Kesin mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz. Bu nedenle envanter kayıtlarından sonra ve gelir-gider hesaplarının kapatılmasından sonra büyük defter hesaplarında değişme olan hesaplardaki değişiklikler yapılır ve yeni açılması gereken hesapların da büyük defterleri açılır.

BORÇ 102 BANKALAR HESABI ALACAK
100.000 30.000
5.000
100.000 35.000
4.000
104.000 35.000

 

BORÇ 191 İNDİRİLECEK KDV HESABI ALACAK
2.700
40
1.800
4.540
4.540
4.540 4.540

 

BORÇ 391 HESAPLANAN KDV HESABI ALACAK
3.600
900
4.500
4.500
4.500 4.500

 

BORÇ 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HS ALACAK
1.500 1.500
1.500 1.500

 

BORÇ 190 DEVREDEN KDV HESABI ALACAK
40
40

 

BORÇ 600 YURT İÇİ SATIŞLAR HS ALACAK
20.000
5.000
25.000
25.000
25.000 25.000

 

BORÇ 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
21.100
7.900
29.000
29.000 29.000

 

BORÇ 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABI ALACAK
1.500
1.500
1.500
1.500 1.500

 

BORÇ 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI HESABI ALACAK
7.900 7.900
7.900 7.900
BORÇ 153 TİCARİ MALLAR HESABI ALACAK
15.000
10.000
25.000
19.000
25.000 19.000

 

BORÇ 770 GENEL YÖNETİM GİDERLE ALACAK
500
500
1.000 1.500
1.500 1.500

 

BORÇ 780 FİNANSMAN GİDERLERİ H ALACAK
600
600
600
600 600

 

BORÇ 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HS ALACAK
600 600
600 600

 

BORÇ 257 BİRİKMİŞ AMORTSİMANLAR HS (-) ALACAK
1.000
1.000

 

BORÇ 642 FAİZ GELİRLERİ HESABI ALACAK
4.000
4.000
4.000
4.000 4.000

 

BORÇ 621 SATILAN MALLARIN MALİYETİ HESABI ALACAK
19.000
19.000
19.000
19.000 19.000

 

BORÇ 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ HESABI ALACAK
600
600
600
600 600

 

BORÇ 590 DÖNEM NET KARI HESABI ALACAK
7.900
7.900

 

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Kesin mizan-Kapanış bilançosu)

Kesin mizanın düzenlenmesi: Yapılan tüm yevmiye kayıtlarının büyük defterlere aktarılmasından sonra hesapların son durumlarını gösteren kesin mizan düzenlenir. Kesin mizanı büyük defterlerin en son durumuna göre düzenleriz.

HG Ticaret İşletmesi Kesin Mizanı:

 

 

HG TİCARET İŞLETMESİ 2008 YILI KESİN MİZANI

Sıra
No
HESAP İSMİ TUTAR KALAN
BORÇ ALACAK BORÇ ALACAK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
100 Kasa Hesabı
102 Bankalar Hesabı
121 Alacak Senetleri Hesabı
255 Demirbaşlar Hesabı
300 Banka Kredileri Hesabı
421 Borç Senetleri Hesabı
500 Sermaye Hesabı
153 Ticari Mallar Hesabı
191 İndirilecek KDV Hesabı
770 Genel Yönetim Giderleri Hs
101 Alınan Çekler Hesabı
600 Yurt İçi Satışlar Hesabı
391 Hesaplanan KDV Hesabı
780 Finansman Giderleri Hesabı
771 Genel Yönetim Giderleri Yans
781 Finansman Giderleri Yansıtma
190 Devreden KDV Hesabı
257 Birikmiş Amortismanlar H(-)
642 Faiz Gelirleri Hs
690 Dönem Karı/Zararı Hesabı 621 Satılan Malın Maliyeti Hs
632 Genel Yöentim Giderleri Hs
660 Kısa Vadeli Borçlanma Gider
692 Dönem Net Karı veya Zararı
590 Dönem Net Karı
103.600
104.000
20.000
60.000
4.000


25.000
4.540
1.500
25.900
25.000
4.500
600
1.500
600
40

4.000
29.000
19.000
1.500
600
7.900
29.640
35.000
10.000

80.000
70.000
90.000
19.000
4.540
1.500

25.000
4.500
600
1.500
600

1.000
4.000
29.000
19.000
1.500
600
7.900
7.900
73.960
69.000
10.000
60.0006.000


25.900

4076.000
70.000
90.000


1.000


7.900
TOPLAM 442.780 442.780 244.900 244.900

 

Kapanış bilançosunun düzenlenmesi: Kesin mizandan sonra kalan veren hesaplar bilançoya aktarılarak dönem sonu kapanış bilançosu düzenlenir.

AKTİF HG TİCARET İŞLETMESİ 31.12.2008 TARİHLİ KAPANIŞ BİLANÇOSU PASİF
I. DÖNEN VARLIKLAR…………………………………………184.900
Kasa……………………….73.960
Alınan Çekler…………25.900
Bankalar………………..69.000
Alacak Senetleri……10.000
Ticari Mallar…………..6.000
Devreden KDV………………40II. DURAN VARLIKLAR………………………………………….59.000
Demirbaşlar……………60.000
Birikmiş Amortis……(1.000)
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR……………76.000
Banka Kredileri………………76.000IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR……………70.000
Borç Senetleri………………..70.000

V. ÖZ KAYNAKLAR…………………………………………………..97.900
Sermaye………………………….90.000
Dönem Net Karı……….7.900

A.TOPLAM 243.900 P.TOPLAM 243.900

 

AYRINTILI MONOGRAFİ ve ÇÖZÜMÜ (Bilanço hesaplarının kapatılması-Yeni hesapların açılması)

Bilanço hesaplarının kapatılması: Kapanış bilançosu düzenlendikten sonra bilanço hesaplarının tamammı ters kayıt yapılarak kapatılır.

19 ………………………………31.12.2008………………………………..

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI
590 DÖNEM NET KARI HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS(-)

100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
190 DEVREDEN KDV HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

………………..Bilanço hesaplarının kapatılması……….

 

76.000
70.000
90.000
7.900
1.000

 

 
73.960
25.900
69.000
10.000
6.000
40
60.000

 

Yeni dönem hesaplarının açılması: Önceki dönem kapanış kaydının tersi yapılarak yeni dönemin açılış kaydı yapılır. Aynı zamanda kapanış bilançosu yeni dönemin açılış bilançosudur.

Mad. No AÇIKLAMA BORÇ ALACAK
1 ………………………………01.01.2009………………………………..

100 KASA HESABI
101 ALINAN ÇEKLER HESABI
102 BANKALAR HESABI
121 ALACAK SENETLERİ HESABI
153 TİCARİ MALLAR HESABI
190 DEVREDEN KDV HESABI
255 DEMİRBAŞLAR HESABI

300 BANKA KREDİLERİ HESABI
421 BORÇ SENETLERİ HESABI
500 SERMAYE HESABI
590 DÖNEM NET KARI HESABI
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HS(-)

…………………………..2009 Açılış kaydı…………………………

 

73.960
25.900
69.000
10.000
6.000
40
60.000

 

 

 

 

76.000
70.000
90.000
7.900
1.000

 

 

İlgili Kategoriler

Muhasebe Ders Notları


Yorumlar 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.