9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları

A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ(30 puan) 1. ……………………………. Ve …………………………………….. moleküllerinin monomerleri asidik yapıya sahiptir. 2. İki aminoasit birleşirse …………………………………………. , üç aminoasit birleşirse …………………… oluşur. 3. Bileşik enzimlerin çalışmasını sağlayan kısım mineralse …………………… , vitaminse ………………… adını alır. 4. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa ………………………………………………………….. denir. 5. Bir nükleotidin yapısında ………………………………………. , ……………………………………… …

SORU 1) kütlenin korunumu kanununu açıklayınız?   SORU 2)X ve Y arasında oluşan XY bileşiğinin kütlece birleşme oranı (mx/my) 1/3’tür. buna göre  X+Y  –           XY şeklinde gerçekleşen tepkimede 12 gram XY elde etmek için kaç gram Y elementi kullanılmalıdır?   SORU 3) iyonik bağ ve kovalent bağ oluşumunu açıklayınız?   …