9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları

İlgili Kategoriler 9.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları 9.Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları 9.Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları 9.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 9.Sınıf Kimya Yazılı Soruları 9.Sınıf Matematik Yazılı Soruları 9.Sınıf Tarih Yazılı Soruları 9.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları

A) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN KELİMELERLE DOLDURUNUZ(30 puan) 1. ……………………………. Ve …………………………………….. moleküllerinin monomerleri asidik yapıya sahiptir. 2. İki aminoasit birleşirse …………………………………………. , üç aminoasit birleşirse …………………… oluşur. 3. Bileşik enzimlerin çalışmasını sağlayan kısım mineralse …………………… , vitaminse ………………… adını alır. 4. Enzimlerin en iyi çalıştığı sıcaklığa ………………………………………………………….. denir. 5. Bir nükleotidin yapısında ………………………………………. , ……………………………………… …

SORU 1) kütlenin korunumu kanununu açıklayınız?   SORU 2)X ve Y arasında oluşan XY bileşiğinin kütlece birleşme oranı (mx/my) 1/3’tür. buna göre  X+Y  –           XY şeklinde gerçekleşen tepkimede 12 gram XY elde etmek için kaç gram Y elementi kullanılmalıdır?   SORU 3) iyonik bağ ve kovalent bağ oluşumunu açıklayınız?   …