Kategori «4.Sınıf İnsan Hakları Ders Notları»

İNSAN: Toplum halinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan gelişmiş insandır.              İNSAN OLMANIN NİTELİKLERİ: KARAKTER: Bir bireyin kendine özgü yapısı ve onu başkalarından ayıran davranış biçimlerini belirleyen ana özelliklerdir. İyi karakter sahibi bir insanın başlıca özellikleri şunlardır: Dürüstlük Kararlılık Yardımseverlik Merhamet Çalışkanlık Saygılı olmak Sorumluluk Disiplin İrade Bütünü görmek Bu özellikler …

  HAK, ÖZGÜRLÜK VE SORUMLULUK ARASINDAKİ İLİŞKİ Hak: Bireyin, diğer bireylerin hayatlarını sürdürmelerine karışmadan, kendi yaşamına yön verme özgürlüğüdür. Hukuk düzeninin kişilere tanımış olduğu yetkilerdir. Ancak; bu yetkilerin belirli bir sınırı vardır. Hak kullanılırken başkalarının hakları çiğnenmemelidir. Özgürlük: Bireyin engellenmeden ya da sınırlandırılmadan istediğini seçebilmesi, yapabilmesi, hareket edebilmesi durumudur. Kişinin diğer bireylerin haklarına saygı duyduğu …

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK ve DEMOKRASI DERS NOTLARI 1-İnsan nedir? İnsan düşünme özelliği olan ,iletişim kurabilen,aklını kullanabilen sosyal bir varlıktır. 2-İnsana ait özellikler nelerdir?Kısaca bu özellikleri açıklayınız. *Düşünme:Düşünme sayesinde soru sorar,karar verir,merak eder. *Konuşabilme:Sosyal bir varlık olduğu için insanlarla iletişim kurmak zorundadır. *Aklını kullanma:Aklını kullanarak alet yapar,kullanır. *Eğitilebilme-eğitme:Bu sayede bilgi ve beceriler elde eder. *Toplumsal olma:Yaşamak …