Psikoloji Ders notları

 Psikolog Seanslarında Neler Yaşanır? 1.OTURUM Danışana öncelikle terapi süreci ile ilgili kurallara dair bilgiler verilir, görüşüne sunulur ve ilk oturum başlatılır.             İlk oturumu başlatırken genellikle yapılandırılmış sorularla oturum başlatılır. Benden ne istiyorsunuz?, Size nasıl yardımcı olabilirim?, Ne bekliyorsunuz?, Ne istiyorsunuz? “Buraya geliş nedeninizi bir kelimeye indirgeyecek olursanız hangi kelimeyi seçersiniz? Bir kelime söyleyin ondan …

PSİKOLOJİNİN ALANI   PSİKOLOJİNİN TANIMI:   Kelime anlamı, Latince ruh (psyche) ve bilim anlamına gelen logos kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Psikoloji ruh anlamına gelmez.   PSİKOLOJİ: İnsan ve hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bir bilimdir.   Pozitif Olmak Ne Demektir? :   Bir bilimin pozitif bir bilim olabilmesi için ele aldığı konuları gözlemleyebilmesi, ölçebilmesi ve deney yapabilmesi gerekir. Pozitif …

İLGİLENENLER İÇİN PDR DERGİSİNİN DERLEDİĞİ 130 PSİKOLOJİK FİLM 1- Yağmur Adam (Otizm) 2- Benim Adım Sam (Zeka geriliği olan bir baba ve kızı) 3- Sol ayağım (Fiziksel engeli olan bir adam) 4- Guguk Kuşu (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar) 5- Aklım Karıştı (Psikiyatri kliniğinde geçen olaylar) 6- Akıl Oyunları (Şizofreni) 7- Wilber Ölmek istiyor (İntihar ve …

  Psikoloji bilimi nedir? Psikoloji insan davranışını ve zihinsel süreçlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Ölçülebilen her dav¬ranış ve motivasyon, düşünme, anlama gibi içsel olgular psikoloji biliminin çalışma konusudur. İnsanı anlamaya çalışmak sadece psikologlara özgü bir çaba değildir. Ancak psikoloji bir bilim dalıdır. İnsan davranışını anlamaya çalışırken fi¬zik, biyoloji gibi doğa bilimleri tarafından da kul¬lanılan bilimsel …

AHLAKİ GELİŞİM VE PROFESYONELLİK    Kimileri etik duyarlığı kişisel bir özellik olarak görür. Buna sahipsindir ya da değilsindir; doğru şeyin ne olduğunu aile yaşantısında ya da okulda öğrenirsin veyahut hiç kimse, hiçbir toplumsal kurum sana ahlaki olarak doğru şeyin olduğunu gösteren bir yeterlik kazandırmaz. Bu bakış açısına göre, iyi insanlar ve kötü insanlar diye ikili …

Mantık Ders Notları MANTIK DERS NOTLARI   KLASİK MANTIK DERS NOTLARI I. Ünite: KLASİK MANTIKA. MANTIĞIN ALANI ve İLKELERİ 1- Mantığın Tanımı Düşünmeye dayalı olan her alanın doğruluğu düşünme eyleminin doğru yapılmasına bağlıdır. Çok uzun zamanlardan beri kullanılan mantık, bizlere doğru düşünmenin yollarını gösteren bir bilimdir. Mantığın temel amacı (bilimsel dilden günlük dile kadar tüm …

Psikolojinin Temel Yaklaşımları Psikolojinin temel yaklaşımları konusuna geçmeden önce psikoloji nedir önce ona bakalım. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların temelinde yatan nedenleri araştıran bir bilim dalıdır. Ancak Kpss bazında baktığımızda bizi en çok ilgilendiren taraf psikolojinin çevre,insan ve davranışlar üçgeni üzerinde durması olacaktır. Psikoloji, insanın kendi davranışlarını daha iyi anlamasına , eğer davranışlarında …

Psikolojinin Alt Dalları Psikolojinin alt dalları 4 bölümden oluşmaktadır. Bunlar Deneysel Psikoloji, Sosyal Psikoloji, Psikometrik Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji alanlarıdır. Kpss A grubu ve Kpss Gelişim Psikolojisi konularına soruları yaydığımızda bu alandan çok fazla soru çıkmamıştır bugüne kadar. Ancak bu çıkmayacağı anlamına da gelmez. Her konuyu teker teker incelemeliyiz ki çeldirici şıkları bile ortadan kaldıralım. …

Psikolojide Araştırma Yöntemleri Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi içinde yer alan psikolojide araştırma yöntemleri betimsel, deneysel ve istatistiksel (korelasyonel) yöntemler olarak karşımıza çıkmaktadır. 1) Betimsel Yöntemler: Belli bir davranışın tanımlanması, sınıflanması ve diğer davranışlarla olan ilişkilerin belirlenmesine yönelik oluşturulan yöntemlerdir. Betimsel yöntemler de kendi içinde birçok alt başlığı barındırmaktadır. a) Doğal Gözlem:Bir davranışı doğal ortamda hiçbir etki …

KRİTİK BİLGİLER Öğrenilmiş çaresizlik klasik koşullanma, kendini gerçekleştiren kehanet edimsel koşullanma ilkesidir. Kaçma koşullanması klasik koşullanma yoluyla, kaçınma koşullanması edimsel koşullanma yoluyla öğrenilir. Dersin hedeflerini açıklama (hedeften haberdar etme) ve konu başlıklarını açıklama öncelikle güdülemeyi sağlar. Bir öğremende bulunması gereken yeterliklerin en fazla olanından en aza doğru sıralanışı; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel yetenek …

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ AKIMLARI Yapısalcılık: W.Wunt Davranışçılık: Watson, Pavlov, Skinner Psiko-Analitik Yaklaşım: a)Psiko-Analiz Kuram: Freud b)Psiko-Sosyal Kuram: Erikson Bilişsel Yaklaşım: Gestalt Ekolü(Wertheimer,Koffka,Köhler,Levin),Piaget,Brune r,Ausebel İnsancıl Yaklaşım: Maslow(ihtiyaçlar hiyerarşisi),Rogers(benlik kuramı),Kholberg(Evrensel ahlak İlkeleri) Nöro-Biyolojik Yaklaşım: James. Hebb BİLİŞSEL GELİŞİM TEMSİLCİLERİ Piaget,Bruner.Vygotsky DİL GELİŞİM YAKLAŞIMLARI Davranışçı Yaklaşım: Skinner, Thorndike, Watson, Pavlov Sosyal Öğrenme Kuramı: Bandura Biyolojik Kuram: a)Dil kazanma mekanizmasi …

Gelişim Görevleri Kpss gelişim psikolojisi içindeki gelişim görevleri 7 bölüme ayrılmıştır.Gelişim görevini (ödevini) bireyin yaşamındaki belli bir dönemde ortaya çıkan, başarı elde edildiğinde bir sonraki görevlerde de başarı ve mutluluğa yol açan, başarılmadığında ise mutsuzluğa, toplumun hoş görmemesine ve daha sonraki görevlerde zorluklara yol açan görev olarak açıklamıştır. Havighurst yaptığı bu tanımla açık bir şekilde, bireyin …

Gelişimin Temel İlkeleri 1) Gelişim yordanabilir bir sıra izler. Bu sıra evrenseldir. Baştan ayağa. İçten dışa. İlk gelişen organ kalptir. Genelden özele. Kpss sorularında kaslardan bahsediyorsa cevap genelden özeledir. Basitten karmaşığa. Kpss eğitim bilimleri gelişim psikolojisi sorularında kaslarla birlikte başka durumlardan bahsediyorsa ki bu durumlar genellikle ahlak ve zihinsel gelişimdir, cevap basitten karmaşığadır. Gelişimin evrensel bir sıra izlediğini ilk …

Gelişimi Etkileyen Faktörler Gelişimi etkileyen faktörler kpss gelişim psikolojisi konuları içinde yer alan temel bilgilerden oluşmaktadır. Bir kişinin gelişimi, kalıtım ve çevre etkileşimi dahilinde gerçekleşmektedir. Burada bahsi geçen etkileşim de sürekli ve kalıcı özelliklerine sahiptir. Kalıtım, çevre ve zaman başlıklarını içine alan gelişimi etkileyen faktörler konusunu inceleyelim. Gelişimi Etkileyen Faktörler 1) Kalıtım: Anne ve babadan bireye …

GELİŞİM ve ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ GİRİŞ Psikoloji  Genel olarak insan ve hayvan davranışlarını ve bu davranışların kökenlerini inceleyen bilim dalıdır. Psikolojinin Alt Alanları A. Akademik Psikoloji: Genel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi (Çocuk, Ergen Ve Yetişkin Psikolojisi), Deneysel Psikoloji, Karşılaştırmalı Psikoloji, Fizyolojik Psikolojisi, genetik Psikoloji, Öğrenme Psikolojisi. Uygulamalı Psikoloji: Eğitim Psikolojisi, Danışmanlık Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Endüstriyel Psikoloji, Askerlik …

REHBERLİK DERS NOTLARI Okul: Bir plan ve program dahilinde, bireyin ve toplumun ihtiyaçlarını göz önüne alarak öğretim ve yönetim faaliyetlerini sürdüren örgün eğitim kurumudur.Çağdaş eğitimin üç boyutu vardır. Bireyin gelişimi için eğitim ve yönetim faaliyetlerinin yeterli olmadığı belirlenmiş ve “öğrenci kişilik hizmetleri” ortaya çıkmıştır. Öğretim: Okullardaki, öğrenci ile öğretmen arasındaki bilgi, beceri ve kültür aktarımına …