Türkçe Ders Notları

İlgili Kategoriler 6.Sınıf Türkçe Ders Notları 7.Sınıf Türkçe Ders Notları 8.Sınıf Türkçe Ders Notları Türkçe Ders Notları YKS-TYT Türkçe Ders Notları

2018 TÜRKÇE ALAN SORULARI 1.*Giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşan bir metin taslağı oluşturup bu bölümlerde yazacaklarınızı, tespit ettiğiniz konu ve an fikir etrafında belirleyiniz. *Yeni öğrendiğiniz kelimelerden yararlanarak günlük hayattan örnekler veriniz. *Anlatımı desteklemek için grafik, tablo vb. görsellerden yararlanınız. Bu etkinlik yönergesi aşağıdaki kazanımlardan hangisini gerçekleştirmeyi yöneliktir? A)Hikaye edici metin yazar. B)Formları yönergelerine …

Etmek, eylemek, olmak, yardımcı fiilleriyle kurulan birleşik fiiller, ilk kelimesinde herhangi bir ses düşmesi veya türemesine uğramazsa ayrı yazılır: alt etmek, arz etmek, azat etmek, dans etmek, el etmek, göç etmek, ilan etmek, kabul etmek, kul etmek, kul olmak, not etmek, oyun etmek, söz etmek, terk etmek, var olmak, yok etmek, yok olmak vb. Birleşme …

Sözcüğün türü, görevi, işlevi, çeşidi sorulursa sözcüğün isim mi, zarf mı, sıfat mı, zamir mi ,edat mı olduğuna bakılacağını Sıfatların isimleri, zarfların genellikle fiilleri nitelediğini (güzel kız: sıfat; güzel konuş: zarf ) Sıfatların mutlaka ilgili olduğu isimden önce gelmesi gerektiğini (kötü insan: sıfat) -in tamlayan ekinin yerine bazen -den ekinin de kullanılabileceğini (aşağıdakilerden ) Takısız …

Okuma, okumak işi demektir, iş ismidir. Okumak, Türkçe Sözlük’te şöyle tanımlanmıştır: “1.Yazıya geçirilmiş bir metne bakarak bunu, sessizce çözümleyip anlamak veya aynı zamanda seslere çevirmek: Ben sizin yazınızı kolaylıkla okurum. Eski yazıyı bilenler gittikçe azalıyor. 2.Bu biçimde yazılmış olan bir metnin iletmek istediği şeyleri öğrenmek: Yazılardan bıkmışım tek satır öğrenmeyeyim. 3.Bir konuyu öğrenmek için okulda, …

Cümlede Anlam 1.EŞANLAMLI YA DA YAKIN ANLAMLI CÜMLE Farklı sözcüklerle kurulan fakat aynı düşünceyi anlatan cümlelerdir. —-Sevgi sadakatle taçlaşmadıkça ömrü kızgın çöllerdeki bir damla yaş kadardır. —-Sadakatin olmadığı bir sevgi uzun ömürlü olamaz. —-Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keşfedemez.(Andre Gide) —-Hayatında riskleri göze alamayan insan başarılı olamaz. —-Eğer bir insan hangi limana …

                  PARAGRAF TÜRLERİ     a)Olay Paragrafı:  Bu tür paragraflarda bir olay anlatılır.Bu olay,yazarın savunduğu düşünceyi açıklamak ve onu inandırmak için bir araçtır.Eğer olayda bir bütünlük varsa yani olayın başı,sonu belliyse,ana düşünceyi buldurmaya yönelik sorular için kullanılır.     b)Durum Paragrafı:  Bu tür paragraflarda bir doğanın,şehrin ya da bir insanın betimlemesi yapılır.Bu tür paragraflar genellikle anlatım biçimleri …

PARAGRAF SORULARINDA ÇOK ÖNEMLİ HUSUSLAR 1.Paragraf sorularının çözümüne mutlaka so­ruyu okuyarak başlayın. İşe doğrudan paragraf oku­narak başlanırsa paragrafta ne arandığı,paragrafın niçin okunduğu bilinmediğinden,paragraf,boş yere okunmuş olur. Bu durumda paragrafı iki defa okumak zorunda kalırız ki bu da bizim için büyük zaman kaybı olur. 2.Paragraf  sorularında“soru kökü” çok dikkatli okunmalıdır.Değinilmemiştir, vurgulanmamaktadır, çıkarılamaz tarzındaki soruları” değinilmiştir, vurgulanmaktadır, …

PARAGRAF NEDİR        Paragraf, herhangi bir yazının bir satırbaşından öteki satırbaşına kadar olan bölümüne denir.Daha geniş bir ifadeyle paragraf “bir duyguyu,bir düşünceyi bir isteği,bir durumu,bir öneriyi,olayın bir yönünü,yalnızca bir yönüyle anlatım tekniklerin­den ve düşünceyi geliştirme yollarından yararlanarak anlatan yazı türüdür.Kelimeler cümleleri,cümleler paragrafları,paragraflar da yazıları oluşturur.Paragraf bir yazının küçültülmüş bir örneğidir.Bu yönüyle yapı bakımından bir yazıya …

GERÇEK (TEMEL) ANLAM: Bir sözcüğün ilk ve asıl anlamına denir. Yani bir sözcüğün söylendiği anda zihnimizde uyandırdığı ilk çağrışım gerçek anlamdır. İlgili Kategoriler Türkçe Ders Notları YKS-TYT Türkçe Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları

YAN ANLAM: Bir sözcüğün gerçek anlamı yanında kullanımına bağlı olarak yeni anlamdır. İlgili Kategoriler Türkçe Ders Notları YKS-TYT Türkçe Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları

MECAZ ANLAM:  Bir sözcüğün gerçek anlamı dışında yepyeni bir anlamda kullanılmasıdır. * Adamın tarladaki bütün ekinleri yandı. ( gerçek) * Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. ( yan) * Bu sınavı kazanamazsan yandın (mecaz) * Balkona astığım çamaşırlar kurumamış.(gerçek) * Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi.(yan) * Senin aşkın da beni kuruttu be güzelim. (mecaz) * Caminin …

TERİMSEL ANLAM (TERİM): Bilim sanat, spor, ya da çeşitli meslek dallarıyla ilgili özel kavramları karşılayan sözcüklerdir. * Nota müziğin anahtarı gibidir. * Rakip takım birazdan penaltı atışı yapacak. * Marmara fay hattı tehlikeli sinyaller veriyor. * Güreşçimiz, finalde rakibini tuşla yendi. * Matematik öğretmenimiz tahtaya bir doğru çizmemizi istedi. * Şiirde aynı eklerin ya da …

YANSIMA SÖZCÜKLER:  Doğadaki seslerin insanlar tarafından taklit edilmesine denir. * Bu köpek neden havlıyor? * Bir patlama sesiyle irkilmiştik. * Bu aylarda kediler çokça miyavlar. * Bu sözlerim üzerine sınıfta homurtular başladı. * Köyde sabahleyin koyunların meleyişleriyle uyandık. İlgili Kategoriler Türkçe Ders Notları YKS-TYT Türkçe Ders Notları YKS-TYT-AYT Notları

EŞ ANLAMLI ( ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER:  Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan sözcüklere denir. *  siyah —- kara  ,   *  beyaz—– ak,   * zengin—-varlıklı, *  zengin— varlıklı,  * fakir—-yoksul , * rüzgar—- yel, * üzüntü—–keder,   *  öykü—hikaye,  * eser— yapıt, * edebiyat— yazın,  * cümle—- tümce * kelime— sözcük İlgili Kategoriler Türkçe Ders Notları YKS-TYT Türkçe …

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER: Anlam bakımından birbirinin tersi olan sözcüklerdir. * Sana çirkin dediler düşmanı oldum güzelin. * Ağlarım harta geldikçe gülüştüklerimiz. * Kışın soğuğunu yaşadıkça yazın sıcağını arar oldum. * Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. * Yaşlı insanları görünce gençliğimin kıymetini anlıyorum. NOT:  Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır. * Tanzimat romanında iyiler …

SESTEŞ ( EŞSESLİ) SÖZCÜKLER:  Yazılışları ve okunuşları aynı ancak anlamları farklı olan sözcüklere denir. * Yılanı gören at birden şaha kalktı. *  Mutfaktaki pislikleri çöpe at. *  Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al. * Gül: “Gül.” dedi, bülbüle. * Kalem böyle çalınmıştır yazıma    Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma * Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır …

SOMUT VE SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER: Varlığını beş duyu beş duyu organıyla algılayabildiğimiz  kavramlar somut; beş duyu organımızdan  hiçbiriyle algılayamadığımız, varlığını sadece akıl ve mantık  yürütme  yoluyla  kabul  ettiğimiz  kavramlar   soyuttur. * çiçek, ağaç, ses, koku, hava, göl, ev, rüzgar, ışık(somut) * ruh, akıl, vicdan, akıl, acıma, üzüntü, aşk, inanç( soyut ) ÖZELLİK 1:  Somut anlamlı …