Kategori «10.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları»

BAYRAKLI ANADOLU LİSESİ 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:…………………………………………………… SINIFI VE NUMARASI:……………………………………….. 1- İnsanlarda albinoluk, (a) çekinik genlerle taşınan bir özelliktir. Buna göre; I. Aa x aa, II. Aa x Aa, III. aa x AA genotipli ailelerden hangilerinin albino çocukları olabilir? (A. Normal, a. …

10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı soruları S.1.Üreme, sentromer, kanser, haploit hücre kavramlarını açıklayınız?(8 puan) S.2. Mitoz bölünmenin 4 tane özelliğini yazınız?(8 puan) S.3 2n=4 kromozomlu bir hücrenin mayoz-I bölünmesinin evrelerini yazıp kromozomların en belirgin olduğu evreyi çizip açıklayınız?(10puan) S.4.Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız?(8 puan) a) paramesyum ……………… bölünür. b) İğ iplikleri Kromozomun ………………………. Birbirinden ayırır. …

10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınavı soruları 1.Aşağıdaki mitoz bölünme ile ilgili cümleleri,uygun kelimelerle eşleştiriniz .(10p) • 1-Kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara çekilir.( ) a-interfaz • 2-Kromozomlar kendini eşler. ( ) b-profaz • 3-Kromozomlar ekvatoral bölgede karşılıklı dizilirler. ( ) c- anafaz • 4-Kromatin iplikleri kısalır,kalınlaşır ve çekirdek zarı kaybolur. ( ) d- telofaz • 5-İğ …

2014- 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YI  10/….  BİYOLOJİ DERSİ DÖNEM 2. YAZILI SORULARI Aşağıdaki soruları DOĞRU (D) / YANLIŞ (Y) olarak işaretleyiniz? Yanlış olan soruların yanına doğru olanlarını belirtiniz? ( Her soru 1 PUAN ) Erkek üreme organı olan testislerde, mayoz bölünme ile sperm oluşturulması olayına oogenez denir. Seminifer tüpçüklerinde oluşan spermler hareket yeteneklerini epididimiste kazanırlar. …

10. Sınıflar Biyoloji Dersi I. Dönem 1. Yazılı Yoklama Sorularıdır. 1.Metabolik faaliyetlerdeki kimyasal tepkimeler, enerjiye ihtiyaç duyma veya enerjiyi açığa çıkarmalarına göre gruplandırılabilir. Buna göre ekzergonik tepkimenin tanımını ve bir örnek yazınız? (6 Puan) Enerji açığa çıkaran tepkimelere ekzergonik (enerji veren) tepkime denir. Örnek; Oksijenli ve oksijensiz solunum 2. ATP molekülünün yapısına katılan elemanlar nelerdir …

10. SINIFLAR YAZILI SORULARIDIR. Kısa Cevap /Yazılı Soruları 1.Mayozun profaz 1 evresinde meydana gelen temel olayları yazarak açıklayınız. 2.2n=4 kromozomlu bir hücrenin anafaz 1 ve anafaz 2 evrelerini çizerek açıklayın. 3. Aşağıdaki kavramları açıklayınız? Tetrat: Sinapsis: Krossing over: Homolog Kromozom: 4.Hücrelerin bölünmesi için hangi şartlat gereklidir? 5.Bitki ve hayvan hücrelerindeki mitoz bölünmedeki farklılıkları yazarak açıklayınız? …

10.SINIFLAR BİYOLOJİ  DERSİ   2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI SORULAR ADI:                                     SOYADI:                     SINIF:                            NO: Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(12P) İnterfazın …………………………………. evresinde DNA eşlenir. Sperm yapısındaki ………………………………., döllenme sırasında yumurta zarını delebilen enzim içerir. Homolog kromozom çiftlerinin yan yana gelerek oluşturduğu dörtlü kromatit gruplarına……………………………………………. denir. Erkek üreme organı olan testislerde , mayoz bölünme ile sperm hücrelerinin …

C)AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYIN(23PUAN) Türkiyede görülen iklim çeşitleri nelerdir? .( 4PUAN) 1- 2- 3- 4- Bitki ve hayvanlarda mitoz bölünmedeki farkları yazınız.( 3PUAN) 1- 2- 3- Dış ve iç döllenmeyi karşılaştırın. (8 PUAN) Dış döllenme İç döllenme             Bakterilerde ve paremesyum görülen konjugasyon arasındaki farkları yazınız. (8PUAN) Bakterilerde konjugasyonu paremesyum konjugasyonu …