10.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları

İlgili Kategoriler 10.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları 10.Sınıf Coğrafya Yazılı Soruları 10.Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları 10.Sınıf Felsefe Grubu Yazılı Soruları 10.Sınıf Fizik Yazılı Soruları 10.Sınıf Kimya Yazılı Soruları 10.Sınıf Matematik Yazılı Soruları 10.Sınıf Tarih Yazılı Soruları 10.Sınıf Türk Edebiyatı Yazılı Soruları 10.Sınıf Yabancı Diller Yazılı Soruları

BAYRAKLI ANADOLU LİSESİ 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:…………………………………………………… SINIFI VE NUMARASI:……………………………………….. 1- İnsanlarda albinoluk, (a) çekinik genlerle taşınan bir özelliktir. Buna göre; I. Aa x aa, II. Aa x Aa, III. aa x AA genotipli ailelerden hangilerinin albino çocukları olabilir? (A. Normal, a. …

10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı soruları S.1.Üreme, sentromer, kanser, haploit hücre kavramlarını açıklayınız?(8 puan) S.2. Mitoz bölünmenin 4 tane özelliğini yazınız?(8 puan) S.3 2n=4 kromozomlu bir hücrenin mayoz-I bölünmesinin evrelerini yazıp kromozomların en belirgin olduğu evreyi çizip açıklayınız?(10puan) S.4.Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız?(8 puan) a) paramesyum ……………… bölünür. b) İğ iplikleri Kromozomun ………………………. Birbirinden ayırır. …

10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınavı soruları 1.Aşağıdaki mitoz bölünme ile ilgili cümleleri,uygun kelimelerle eşleştiriniz .(10p) • 1-Kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara çekilir.( ) a-interfaz • 2-Kromozomlar kendini eşler. ( ) b-profaz • 3-Kromozomlar ekvatoral bölgede karşılıklı dizilirler. ( ) c- anafaz • 4-Kromatin iplikleri kısalır,kalınlaşır ve çekirdek zarı kaybolur. ( ) d- telofaz • 5-İğ …