10.Sınıf Biyoloji Yazılı Soruları

BAYRAKLI ANADOLU LİSESİ 2019/2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARIDIR ÖĞRENCİNİN ADI VE SOYADI:…………………………………………………… SINIFI VE NUMARASI:……………………………………….. 1- İnsanlarda albinoluk, (a) çekinik genlerle taşınan bir özelliktir. Buna göre; I. Aa x aa, II. Aa x Aa, III. aa x AA genotipli ailelerden hangilerinin albino çocukları olabilir? (A. Normal, a. …

10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı soruları S.1.Üreme, sentromer, kanser, haploit hücre kavramlarını açıklayınız?(8 puan) S.2. Mitoz bölünmenin 4 tane özelliğini yazınız?(8 puan) S.3 2n=4 kromozomlu bir hücrenin mayoz-I bölünmesinin evrelerini yazıp kromozomların en belirgin olduğu evreyi çizip açıklayınız?(10puan) S.4.Aşağıdaki boşluklara uygun kavramları yazınız?(8 puan) a) paramesyum ……………… bölünür. b) İğ iplikleri Kromozomun ………………………. Birbirinden ayırır. …

10.sınıf biyoloji dersi 1.dönem 1.yazılı sınavı soruları 1.Aşağıdaki mitoz bölünme ile ilgili cümleleri,uygun kelimelerle eşleştiriniz .(10p) • 1-Kardeş kromatitler karşılıklı kutuplara çekilir.( ) a-interfaz • 2-Kromozomlar kendini eşler. ( ) b-profaz • 3-Kromozomlar ekvatoral bölgede karşılıklı dizilirler. ( ) c- anafaz • 4-Kromatin iplikleri kısalır,kalınlaşır ve çekirdek zarı kaybolur. ( ) d- telofaz • 5-İğ …