Kategori «Editörün Seçimi»

Hırsızlık Hırsızlık, doğuştan gelen bir eğilim değildir. 0-5 yaş grubundaki çocuklar, paylaşma kavramını pek bilmezler. Herşey onlarındır. “Benim annem, benim babam, benim oyuncağım, benim yemeğim” gibi sözleri onun ağzından sık sık duymak mümkündür. Başkalarına ait şeyleri aldığı, onlara sahip çıktığı görülür. Kendisinin olmayan eşyalara, oyuncaklara sahip olma eğilimi anne-babayı endişelendirmemelidir. Bu yaş çocuklarına, mülkiyet kavramını …

Üstün Zekalı Çocuğun Problemleri Normal ve normalin altında bir zeka düzeyine sahip çocuklardan çok, üstün zekalıların yönlendirilmesi önemlidir. Üstün zekalı çocuk doğru ve yararlı bir alana kanalize edilmezse, toplumun (tabiri caizse) başına bela olur ki tarih bunun örnekleriyle doludur. Çevremizde üstün zekalı olduğunu iddia eden veya çevre tarafından üstün zekalı olarak vasıflandırılan bireyler görmek mümkündür. Halbuki …

Çocuklarda Saldırganlık Çocuklarda saldırganlık, birtakım duygusal ve ruhsal huzursuzluk ya da eksikliklerin belirtisidir. Acizlik kompleksiyle ve çevredeki insanların dikkatini çekmek için veya yeni bir kardeşin dünyaya gelmesiyle yada bedensel bazı arızalarla ilgili olarak bireyde saldırganlık görülebilir. Saldırganlık genel olarak şımartılmış veya çok ihmal edilmiş çocuklara özgüdür. Bebeklikten itibaren her isteği yerine getirilmiş çocuklar, en küçük …

Saldırgan Çocuk ve Televizyon Çocuk sosyal bir yaratıktır. Onu etkileyen faktörler, anne ve babasının yanısıra arkadaş grubu, okul çevresi, basın yayın organları ve bilhassa televizyondur. Bazı televizyon programlarının olumsuz etkisi, ailenin verdiklerini silip yokedecek güçtedir. Ama çocuğun, ailesiyle son derece güçlü bağlar içerisinde olması ve ailenin ikna gücü bu olumsuz etkiyi azaltabilir. Aile, televizyondaki her …

Cinsel Sorunlar ve Medya Cinsellik olgusunda dış uyarıcıların etkisi çok büyüktür. Bu dış uyarıcılardan birisi de kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle psikosos yal ergenliğe, olgunluğa ermemiş, 18 yaşın altındaki bireylerde basın yayın organlarının olumsuz etkisi çok fazladır. Uyarıcı fotoğraf ve haberlerle yüklü bir gazetenin yetişkinler üzerinde dahi etkisi olduğu düşünülürse, psi kososyal gelişme sürecini henüz yaşayan …

Yatak Islatmanın Nedenleri Çocuklar ruhsal ve sosyal sağlıklarına kavuşabilmek için çeşitli zorluklar yaşarlar. Bunlara buhran dönemleri denir. İşte çocuğun altını ıslatması bu buhran dönemlerinde olur. Bundan başka çocuğun tırnağını yemesi, parmağını emmesi, saçını koparması, hayvanlara eziyet etmesi gibi çeşitli belirtiler de görülebilir. Aslında çocuk bu belirtilerle ailesine, çevresine mesaj vermekte, yardım istemektedir. Çocuk: “Ben bir …

Parmak Emme, Tırnak Yeme Halleri Nasıl Giderilir? Bu tür psikolojik belirtilerin nedenlerini yukarıda açıklamaya çalıştık. Nasıl giderileceği konusuna gelince: 1-Çocuğa, faydalı ve üstün olduğunu gösterebilmesi için anne-baba zemin hazırlamalıdır. Mesela alışverişlerde, sofranın kurulmasında, kaldırılmasında, çeşitli işlerinde çocuğa yapabileceği görevler vermek faydalı olur. Çocuk kendi kendisine: “Ben bakkaldan ekmeği almasaydım, annem babam yemek yiyemeyecekti; ben anneme …

Sınav Korkusu Bir yüksek okula veya koleje girememe korkusu nasıl giderilebilir? Tabii ki, korkuyu yenerek… Çünkü korku, insanda panik duygusunu doğurur. Korku, normal değildir. Bu normal olmayan duygunun giderilmesi esastır. Diyelim ki, onlarca ameliyata girmiş, artık bu konuda belli bir tecrübe kazanmış olan bir operatör, kendi çocuğunun ameliyatını yapamaz. Korkar; eli titrer. Tıpkı bunun gibi, …

Karanlıktan ve Yalnız Yatmaktan Korkan Çocuklar: Sadece çocuklar değil, bazı yetişkinler de karanlıktan, yalnız yatmaktan korkar. Bunun birinci sebebi, yanlış eğitimdir. İkinci sebep, çocuğun kendisine güven duymaması olabilir. Çocuk karanlıkta karşılaşacağını düşündüğü tehlikeler karşısında kendisini aciz hisseder. Bu korku, çocuğun buhran dönemlerinde daha fazladır. Bu sıkıntıların saplantıların erken yaşlarda giderilmesi şarttır. Saplantının yer etmesi, yetişkinlik …

İrade Zaafları İnsanda sekiz akıl ve ruh sağlığı melekesi olduğunu, bunlardan birisinin de irade olduğunu biliyoruz. İrade zaaflarının birinci nedeni, irade melekesinin bozuk olmasıdır. İkinci neden ise, irade melekesi bozuk değildir ama, yanlış eğitim nedeniyle randıman verememektedir. İrade melekesi bozuk ise, psikopatlık denilen bir hastalık oluşur. Psikopatlarda üç türlü belirti görülür. İmpulsyonlar, obsesyonlar, fobiler. İmpulsyonda …

Çocuğu Cezalandırmada Dayağın Yeri Nedir? Suç olan yerde ceza vardır, ama cezaların arasında dayağın yeri yoktur… Gerçi tarih boyunca dayağın bir eğitim aracı olarak kullanıldığını biliyoruz. Günümüzde daha değişik birçok eğitim metodu geliştirilmiştir. Bugün çocuğu cezalandırmada başka yöntemler kullanılmalıdır. Dövmek, insanı küçültücü bir olaydır. Bunun yerine daha iyi bir yöntem kullanılması uygun olur. Zaten döven …

Hayal Kurma İçinde yaşanılan dünya ve hayat şartlarının zorluğu, gerçeğin olduğu gibi kabul edilmesini güçleştirmektedir. Hayat, sadece iyi ve güzel olaylardan ibaret değildir. Her insan zaman zaman çok istediği halde bir türlü elde edemediği şeylerin hayalini kurar. Hayal kurarken alınan zevk, çok kere nesnenin elde edilmesinden duyulan zevkten daha fazladır. Bir kısım genç/çocuk ancak hayal …

Çocuğun Boşanma Oranlarına Etkisi Ailede çocuğun varlığı, boşanma oranlarının düşmesini sağlar. Çocuk aile bağlarını kuvvetlendirir. Fakat sadece çocuğun istikbali için sürdürülen bir evliliğin, ne derece sağlıklı olduğu ayrı bir problemdir. Boşanmanın esas nedeni eşlerin şahsi psikososyal uyumsuzluklarıdır. Çocuğun varlığı, bu uyumsuzlukların askıya alınmasını sağlar. Çocuk yokken had safhada uyumsuzlukların yaşandığı bir ailede, çocuk doğduktan sonra, …

BOŞANMIŞ AİLELERİN ÇOCUKLARININ SORUNLARI Boşanmanın bireylere verdiği zararları çocuk açısından ele alacak olursak; genel olarak çocuklar anababalarının boşanmasının kendileri yüzünden gerçekleştiğini, iyi davranırlarsa anababalarının yeniden bir araya geleceğini düşünebilirler. Anababasının ayrılmasını tam olarak algılayamayan çocuklarda tüm yaşam boyu terk edilme korkusu gelişebilmektedir. Bunun yanısıra altını ıslatma, parmak emme, kabus görme, içe kapanma veya hiperaktivite, saldırgan …

Çocuğumuza nasıl davranmamız gerekir? >İlgilerini göz önünde tutarak onun yeteneklerini geliştirecek ortamı çocuk için hazırlamalıyız. >Duygulanmızı net ve açık olarak ifade etmeliyiz. >Aile içinde güven ve şeffaflık içinde olmalıyız. >Problemlerle nasıl baş edeceğimizi birlikte araştırmalıyız. >Yol göstermeli, ama alacağı kararlarda serbest bırakılmalıyız. >Aile içinde şiddet ve duygusal yaptırım yerine ikna etme düşüncesi hâkimiyetini sağlamalıyız. >Sözlerle …

NASREDDİN HOCA FIKRALARI   Sözün Özü Nükte tavzih için, meseleleri iyice açıklamak maksadına matuf olarak yapılır. Sadece muhatapları güldürmek bahanesiyle “Bakın, size bir nükte anlatayım.. bir tane daha..” demek gevezelik ve münasebetsizlik olur. Bazen, mesela, Nasreddin Hocadan bir nükte anlatırsınız. Ama o nükte, temel mantığınızda, fikrinizdeki ve konuşmanızdaki bir boşluğu doldurmak için olmalıdır. Yoksa nükte …

İSLAM DÜNYASINDA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDE YETİŞMİŞ ÖNEMLİ BİLİM ADAMLARI 1.Cabir Bin Hayyan: Kimyacı ve Matematikçi Doğumu:721  Ölümü:776 Fen bilimlerinden kimyayla uğraşmıştır ve Matematikçidir.Irak’ta Kufe şehrinde doğdu.Bazı eski kitaplarda Şanlıurfa/Harranlı olduğu da iddia edilmiştir. Çok sayıda kitap yazmıştır.Kimyayı geliştirmiş ve zamanında en ünlü kimyacı olmuştur.Deri boyama yöntemleri gibi bazı icatları vardır.   2.İbrahim El Fezari: …

ERGENEKON DESTANI’NDAN UYARLAMA 21 MART NEVRUZ İÇİN SKEÇ   DIŞ SES: Çook eski çağlardan bir gün Türk illerinde Türk oku ötmeyen, Türk kolu yetmeyen ,Türk’e  boyun eğmeyen bir yer yoktu. Bu durum yabancı kavimleri kıskandırdı. Bunlar bir olup Türk iline saldırdılar.10 gün çarpıştılar. Türkleri yenemeyince bir hile yapıp geri çekilir gibi yaptılar. ”Bunların gücü tükendi …

  “Hoşça kal” dedi tilki. “Vereceğim sır çok basit: İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görünmez.” KÜÇÜK PRENS- SAİNT EXUPERİ           “Çıkarları için fırsat oluşturmaya çalışanlar sonunda mutlaka hırpalanırlardı.” AEDEN- AZRA KOHEN             “O güzel insanlar, o güzel atlara binip gittiler…” YAŞAR KEMAL- DEMİRCİLER …

  YAŞAMIN İÇİNDEN ETKİNLİKLERLE SOSYAL BİLİMLER TEMELLİ DERSLERİN ÖĞRETİMİ: ALMANYA, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ VE  JAPONYA ÖRNEKLERİ Yapılandırmacı Sosyal Bilgiler eğitimi, gerçek yaşam deneyimleri odaklı etkinlikleri gerektirmektedir. Ancak Türkiye’de mevcut Sosyal Bilgiler eğitiminin, ders kitapları ve müfredatta yer alan teorik bilgilerin aktarılmasından öteye gidemediği görülmektedir. Sınıf içi ve dışında yapılması planlanan ancak çeşitli nedenlerle gerçekleştirilemeyen etkinlikler, …

ALIŞTIRMA: DİLİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI Asagidaki alistirmalari dilinizi yöneten agiz içi kaslarinizi iyice yoracak kadar uzun süre ve abartili olarak tekrar ediniz. -Dilinizi agzinizda sakiz çigner gibi hizla çigneyiniz. -Dilinizi agzinizin içinde çenelerinizin disindan dudaklarinizin altindan dairesel hareketlerle hizla dolastiriniz. -Dil ucunu ön alt dislere dayandirarak agiz içinde köklerden ileri geri hareket ettiriniz. -Dilinizi iyice disari …

Bir öğretmenin 1.sınıf öğrenci velisine mektubu!!! 1.SAKIN NE YAPSIN CANI ÇOK SIKILIYOR DEME! Bırak sıkılsın. Sıkılan çocuk fikir üretir. Bu fikirler onu yaratıcı yapar. Televizyon ve tablet karşısında üretemediği fikirler, canı sıkıldığı anda çıkıverir ortaya.   2.GÜNLÜK HAYAT KOŞTURMACASINDA KALİTELİ ZAMAN GEÇİREMİYORUM DEME! Nedir bu kaliteli zaman? Aslında hayatı yaşamak ve yaşatmaktır. Birlikte pazara çık …

Bilim Tarihi Sohbetleri – Fuat SEZGİN Prof. Dr. Fuat SEZGİN  (24 Ekim 1924 – 30 Haziran 2018)       Bitlis’te 24 Ekim 1924’te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum’da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943’te İstanbul’a geldi.       İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter’in öğrencisi olan Sezgin, Ritter’in tavsiyesi üzerine İslam …

  Sınav Kaygısıyla İlgili Ailelere Öneriler   Ailelerimize çocuklarıyla ilgili bazı önerilerde bulunmak gerekirse; 1.Çocuk başkalarının yanında kesinlikle eleştirilmemelidir. (Abisi ve kardeşi de dahil) 2.Kardeşi ve başkaları ile kıyaslanmamalıdır. 3.Anne ve baba aile ortamında çocuğa sevgi gösterisinde bulunmalı, açık onay ve açık ilgi göstermeli,fiziksel temastan kaçınmamalıdır. 4.Çocuğun gösterdiği her olumlu davranış ve yaklaşım ödüllendirilmeli (Sözel …

Diyelim ki ilk kez girdiğin bir apartmandasın ve merdiven otomatiği birden kesildi. Yolu bulabilmek için attığın adımların hızı ile kendi apartmanında attığın adımların hızı aynı mı? Hayır tabii ki nerde daha hızlısın bildiğin yerde… Hız bilmekle alakalıdır. İlk kez üslü sayılarla ilgili soru çözdüğündeki hızınla şimdiki hızın aynı mı? Ve zaman, bu zamanla kazanılır acele …

PARAGRFAF ÇÖZME TAKTİKLERİ: BÖLÜM 1:CÜMLEDE ANLAM A.CÜMLEDE ANLAM ÖZELLİKLERİ 1.HAYALİ CÜMLELER:Bir olayın,bir durumun,bir varlığın olduğundan farklı anlatıldığı cümlelere denir.Hayali cümlelerde geçen varlığın,gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayıp tamamen hayal ürünüdür.Kolay anlaşılması için çoğunlukla insanlara ait özellikleriyle anlatılır. Örnek:Tablodaki ağaç,sessiz sokaklara fısıldaşıyordu.(İnsana ait bir özellik olan fısıldaşma,ağacın özelliğiymiş gibi gösterilmiş.) Binanın tarihi duvarları, söğüdün gölgesinde dinleniyordu.(İnsan ve …

SRC4 2018 Sınav Sorularına BURADAN bakabilirsiniz. SRC4 – Yurtiçi Yük-Eşya-Kargo Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Eğitimi Ticari araç sürücüleri için SRC zorunlu belgedir. SRC Nedir? Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şirketinize kayıtlı otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, çekici tescilli araçlarınızı kullanan sürücülerin alması gereken belge türüdür. Sürücülerin araç türüne uygun SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 ya da SRC5 belgelerini …

Ramazanda nasıl ders çalışılır? Oruçluyken ders çalışmak… Ramazan ayının 3.gününü geride bıraktık. Önümüzdeki süreç içerisinde KPSS, LGS, TYT,YKS ve daha birçok sınav var. Malum sınavlar ülkesiyiz. Peki oruçlu iken sınava nasıl çalışılır, ramazan ayında sınavlara nasıl çalışmalıyız? Herşeyden önce eğer bir de nikotin bağımlılığınız varsa çok daha farklı bir çalışma metodu seçmelisiniz. Ayrıntılarını aşağıda açıklayacağım. …

Hızlı ve Sağlıklı Kilo Nasıl Verilir: 3 Basit Adım, Tamamı Bilime Dayalı Çok hızlı kilo vermenin birçok yolu vardır. Ancak, çoğu diyetler ve yöntemler sizi aç ve dirençsiz yapar. Demir iradeniz yoksa, o zaman açlık bu yaptığınız diyetlerden hızlı bir şekilde vazgeçmenize neden olur. Burada özetlenen program: İştahınızı önemli ölçüde azaltın. Aç kalmadan çabuk kilo …

İSLAM DÜNYASINDA VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGEMİZDE YETİŞMİŞ ÖNEMLİ BİLİM ADAMLARI 1.Cabir Bin Hayyan: Kimyacı ve Matematikçi Doğumu:721  Ölümü:776 Fen bilimlerinden kimyayla uğraşmıştır ve Matematikçidir. Irak’ta Kufe şehrinde doğdu.Bazı eski kitaplarda Şanlıurfa/Harranlı olduğu da iddia edilmiştir. Çok sayıda kitap yazmıştır.Kimyayı geliştirmiş ve zamanında en ünlü kimyacı olmuştur.Deri boyama yöntemleri gibi bazı icatları vardır. 2.İbrahim El Fezari: …

5. SINIF KİTAP TAVSİYELERİ 1. Neşeli Tarih Dizisi 1 – Taş Çağlarında Anadolu 2. Neşeli Tarih Dizisi 2 – Anadolu’nun Uygarlıkları 3. Neşeli Tarih Dizisi 3 – Tılsımlı Köy Çatalhöyük 4. Neşeli Tarih Dizisi 4 – Gizemli Kent Hattuşa 5. Neşeli Tarih Dizisi 5 – Troia Macerası 6. Neşeli Tarih Dizisi 6 – Altın Kent …

Türkiye’nin Maarif Davası Özet * Nurettin TOPÇU* Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Bu bölümlerdeki konu başlıkları: BİRİNCİ BÖLÜM Beklenen Gençlik Millet Maarifi Türk Maarifi İKİNCİ BÖLÜM Mektep Muallim Muallimin Mesuliyetleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Maarif Davamız İlk Öğretim İlkokullarda Ahlak Eğitimi Orta Öğretim Lise Dersleri Liselerde Din Dersleri Okullarımızda Din Ve Ahlak Eğitimi Üniversite Üniversite Olayları Milli Eğitim …

EN İYİ FİLMLER İKİ DİL BİR BAVUL İki Dil Bir Bavul, Şanlıurfa’nın Demirci köyündeki ilkokula atanan bir öğretmenin, hiç Türkçe bilmeyen Kürt öğrencileri ile geçirdiği bir yılını anlatan belgesel tarzında bir film. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Orhan Eskiköy ve Özgür Doğan’ın üstlendiği film, 2009’da vizyona girdi. Orijinal adı Okul Yolunda, sonradan İki Dil Bir Bavul olarak …

Etkili Konuşmanın Başarı Üzerindeki Etkisi Nedir? İnsanlarla ilk karşılaşmamızda dikkatimizi çeken özelliklerden biri konuşmaları ve kendilerini ifade ediş biçimleridir. Bunlar başarının anahtarlarıdır. Hayatımızın her alanında konuşmalarımız bizi temsil eder. İnsanlar üzerinde etki bırakmak, kendimizi önemsetmek, sesimizi duyurmak vb. istiyorsak kendimizi doğru ve etkili ifade etmemiz gerekiyor. Hele ki öğretmenlik gibi neredeyse tamamen hitabete yönelik bir …

Beyin Göçü Nedir? Beyin Göçünü Engellemek İçin Neler Yapılabilir? Beyin göçünü engellemek için ülkedeki bilim insanları için çalışma koşullarını, imkânlarını iyileştirmek lazım. Onların maddi manevi rahat bir şekilde çalışma ortamı hazırlamak lazım. Hak ettikleri değeri göstermek lazım Bilim insanı, yazar ve sanatçı topluluklarının kendi fikir ve düşüncelerini açıklamak, sanatlarını icra etmeleri için uygun koşullar sağlanmalı, …

Bencillik ile kendini sevmek arasındaki fark nedir? Bencil olan canlılar kendisinden başka hiç kimsenin çıkarlarını, duygularını, düşüncelerini gözetmezler ve sadece kendini önemserler. Kendini seven canlılar ise kendisi ve çevresindekiler ile barışık olmakla beraber diğer insanların da farkındadırlar. Bencillik, sadece kendini, kendi çıkarlarını düşünmektedir. Bencil insanlar hep “ben” derler. Karşıdaki insanı düşünmezler. Oysa kendini seven insan …

Akıllı tahtaların olumlu olumsuz yönleri nelerdir? Akıllı tahtalar görsel olarak bilgiyi daha kalıcı hale getirebiliyor gerek resimler gerek videolar yardımıyla konu daha çok örneklendirilebiliyor. Daha dikkat çekici ve eğlenceli olmasına ayrı bir avantajıdır. Eski tahtalar sadece yazı amaçlı kullanılabiliyor ve bu yetersiz kalabiliyor. Olumsuz yönü her teknolojik alet gibi elektriğe ihtiyaç duyulması ve kullanım için …

Açık Uçlu Soruların Eğitim/Öğretim sistemindeki önemi nedir? Açık uçlu sorular yoruma daha açık sorulardır. Açık uçlu sorularla beyin fırtınası yaptırılabilir. Bu yöntem farklı görüşlerin ortaya çıkmasına olanak sağlar. Hesaplama yönünde düşünürsek geçerlilik ve güvenirlik düşecektir. Çünkü açık uçlu soruların tek doğru yanıtı yoktur. Açık uçlu soru demek istenilen bilginin belleğimizdeki ön bilgilerle ilişkilendirilip zihin süzgecinden …

Hizmet içi eğitimin önemi nedir? Hizmet içi eğitim iş başında iş gerçekleştirirken yapılan eğitimdir. Bireylerin bilgi, becerilerini, verimliliğini, üretkenliği artırır. Böylece kişiler kendilerini daha çok geliştirir ve ülke, toplum adına yeni başarılar için gelişme kaydeder. Örneğin bir okul öncesi öğretmeni mesleğini yaparken aynı zamanda seminerlere gidiyorsa mesleki alanda daha başarılı olacaktır. Hizmet içi eğitimde temel …

Günümüzde boşanma oranlarının artmasının nedenleri neler olabilir? Geçmiş yıllara oranla 1990’lı yıllar sonrasında boşanma oranında büyük bir artış görülmeye başlamıştır. Bunun nedenlerini söyleyecek olursak; kadının iş hayatına girmesi, ekonomik özgürlüğünü elde etmesi, ebeveynlerin her ikisi de çalıştığı için günün getirmiş olduğu stres, sıkıntı, yorgunluk, eşler arasında iletişim sorunları oluşturabilir. Bunun getirdiği bir başka sonuç ise …

Obezite neden daha çok büyük şehirlerde görülmektedir? Çağımızın sorunu olan obezite ile ilgili neler yapılabilir? Bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasına obezite denir. Obezitenin ortaya çıkmasının nedenlerinden büyük bir çoğunluğu aşırı yemek ve hareketsizliktir. Büyük çoğunluğunu oluşturan hareketsizlik büyük şehirlerde daha çok …

Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu nasıl sağlarsınız? İlk defa okula başlayan çocuğa okulun sıkıcı bir yer değil de sevimli bir yer olduğu mesajı verilmelidir. Bazen okulun başlaması çocukluğun ya da oyuncaklarla oynamanın sonu gibi yansıtılıyor. Bu, çocuğun okuldan soğumasına neden oluyor. Bu nedenle çocukla okul konusunda motive edici konuşulmalı, oyunu hayatından çıkarmayıp çocukluğunu yaşamasına …

Öğrenciler üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmelidirler? Kişi öncelikle sevdiği istediği bölümü tercih etmelidir. Başkasının istediği değil kendi istediği bölümü seçmelidir. Çünkü okuduğu bölüm kişinin yaşamı boyunca hayatının her anını etkileyecektir. Bu yüzden seçilecek bölüm kişinin sevdiği bölüm olmalıdır. İstediği bölümü tercih eden kişi mutlu, üretken bir birey olur. Böylelikle topluma yararlı olur. Öğrenciler mesleki …

Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir? Bunun için öncelikle hayal kuran çocuklar yetiştiririm. Çünkü insanlar sadece hayallerinde sınırsız özgür olurlar. Her zaman bu böyledir. Hayal güçlerinin gelişimi için aktivitelere yer vermeliyiz. Yine yeterli süre ve içsel güdülenme de çok önemlidir. Meraklarını ve soru sorma çabalarını desteklemeliyiz ve bunların yanı sıra sınıfımda yaratıcı düşünmeleri için özgür …

Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığı, izleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakta, kendini rahat ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı rol almasını sağlanmaktadır. Medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olma ve zamanla iletiler üretebilme yeteneğini kazanmaktır. Medya okuryazarlığı, televizyon, internet, gazete, tiyatro, dergi gibi yazılı yazısız kanallardan gelen mesajı almak ve bunu doğru değerlendirip …

Renklerin insanlar üzerindeki etkisi nedir? Renkler; insanları olumlu olumsuz etkileyebilmektedir. Bazı renkler insana enerji verirken, bazıları stres sıkıntıya sokar ruhunu daraltır. Bu yüzden özellikle eğitim kurumlarında seçilen renklere dikkat edilir. Okul öncesi, çocukların eğitime başladığı ilk kademedir. Bu yüzden de sınıflar dikkat çekici ve rengârenktir. İlköğretim ve diğer kademelerde ise açık sarı, açık mavi gibi …

Sağlıklı Evliliğin Sırları Nelerdir? Bir evliliğin, gerçek bir evlilik olabilmesi için öncelikli şart; her iki tarafında kendi rızasının olmasıdır. Bir aile kurulduğunda ise bireyler birbirine saygıyla yaklaşmalı, olası bir olumsuzlukta dahi saygı sınırını aşmamalı, karşısındakinin sevgiyle bağlı olduğu kişi olduğunu unutmamalı ve eş olmanın birbirine köle olmak demek olmadığının farkında olmalıdır. Kişiler sorunlar karşısında öfkelerini …