Kategori «Editörün Seçimi»

Okula yeni başlayan öğrencilerin okula uyumunu nasıl sağlarsınız? İlk defa okula başlayan çocuğa okulun sıkıcı bir yer değil de sevimli bir yer olduğu mesajı verilmelidir. Bazen okulun başlaması çocukluğun ya da oyuncaklarla oynamanın sonu gibi yansıtılıyor. Bu, çocuğun okuldan soğumasına neden oluyor. Bu nedenle çocukla okul konusunda motive edici konuşulmalı, oyunu hayatından çıkarmayıp çocukluğunu yaşamasına …

Öğrenciler üniversite tercihi yaparken nelere dikkat etmelidirler? Kişi öncelikle sevdiği istediği bölümü tercih etmelidir. Başkasının istediği değil kendi istediği bölümü seçmelidir. Çünkü okuduğu bölüm kişinin yaşamı boyunca hayatının her anını etkileyecektir. Bu yüzden seçilecek bölüm kişinin sevdiği bölüm olmalıdır. İstediği bölümü tercih eden kişi mutlu, üretken bir birey olur. Böylelikle topluma yararlı olur. Öğrenciler mesleki …

Öğrencilerde Yaratıcılığı Geliştirmek İçin Neler Yapılabilir? Bunun için öncelikle hayal kuran çocuklar yetiştiririm. Çünkü insanlar sadece hayallerinde sınırsız özgür olurlar. Her zaman bu böyledir. Hayal güçlerinin gelişimi için aktivitelere yer vermeliyiz. Yine yeterli süre ve içsel güdülenme de çok önemlidir. Meraklarını ve soru sorma çabalarını desteklemeliyiz ve bunların yanı sıra sınıfımda yaratıcı düşünmeleri için özgür …

Medya okuryazarlığı nedir? Medya okuryazarlığı, izleyicinin medyayı bilinçli okumasına katkı yapmakta, kendini rahat ifade edebilmesi, toplumsal hayata daha aktif ve yapıcı rol almasını sağlanmaktadır. Medya iletilerini doğru algılayabilecek donanıma sahip olma ve zamanla iletiler üretebilme yeteneğini kazanmaktır. Medya okuryazarlığı, televizyon, internet, gazete, tiyatro, dergi gibi yazılı yazısız kanallardan gelen mesajı almak ve bunu doğru değerlendirip …

Renklerin insanlar üzerindeki etkisi nedir? Renkler; insanları olumlu olumsuz etkileyebilmektedir. Bazı renkler insana enerji verirken, bazıları stres sıkıntıya sokar ruhunu daraltır. Bu yüzden özellikle eğitim kurumlarında seçilen renklere dikkat edilir. Okul öncesi, çocukların eğitime başladığı ilk kademedir. Bu yüzden de sınıflar dikkat çekici ve rengârenktir. İlköğretim ve diğer kademelerde ise açık sarı, açık mavi gibi …

Sağlıklı Evliliğin Sırları Nelerdir? Bir evliliğin, gerçek bir evlilik olabilmesi için öncelikli şart; her iki tarafında kendi rızasının olmasıdır. Bir aile kurulduğunda ise bireyler birbirine saygıyla yaklaşmalı, olası bir olumsuzlukta dahi saygı sınırını aşmamalı, karşısındakinin sevgiyle bağlı olduğu kişi olduğunu unutmamalı ve eş olmanın birbirine köle olmak demek olmadığının farkında olmalıdır. Kişiler sorunlar karşısında öfkelerini …

Bilgisayar oyunlarının çocukların zihinsel gelişimine ne gibi etkileri vardır? Bu soruya cevap verirken öncelikle bilgisayar oyunlarının türünü kalitesini konuşmak gerekiyor. Eğer eğitici programlarla yapılmış bir bilgisayar oyunu ise çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlar. Özellikle programlı öğretimin ilkelerine (KEBAB) uygun bir yöntemle hazırlanmış bir oyunsa çocukların ciddi anlamda gelişimini destekler. Fakat gelişigüzel şekilde yapılmış amaçsız şiddet …

Eğitimde anne ve babanın etkisi nedir? Eğitim bir bütündür ve eğitim ailede başlar. Öğretmen bir öğrencinin eğitiminde ne kadar önemli bir yere sahipse aile de öyledir. Öğretmen, aile iş birliği içinde olduğu müddetçe karşılaşılabilecek tüm sıkıntılar aşılabilir. Öğretmen okulda aile evde birbirini tamamlar. Ailenin etkisi ve faydası olmadan başarı beklenemez. Eğitim ailede başlar ve bir …

Depresyondan Uzak Kalmak İçin Neler Yapılabilir? Çağımızın sorunlarından biri olan depresyondan uzak kalmak için ne gibi önlemler alınabilir? Depresyondan uzak kalmak için ailemizle sevdiklerimizle daha çok vakit geçirebiliriz. Kafamızı dağıtacak şeylerle uğraşabiliriz. Bizi daha çok strese sıkıntıya sokan işlerden, kişilerden, sorunlardan uzak durabiliriz. Hobilerimizi yapmak için daha çok fırsat yaratırız. Bizi mutlu edecek şeylere daha …

Çocuğa okumayı sevdirmek için neler yapılabilir? Çocuklara küçük yaşlardan itibaren çeşitli kitaplar verilebilir. Yaşlarına uygun daha çok resimli kitaplarla çocukların resimlere bakarak size hikâyeyi tahmin ederek anlatmaları istenebilir. Kitap fuarlarına, kitapçılara geziler düzenlenebilir. Çocuklardan sırayla her hafta birisinin kitap getirmesi istenebilir. Ve bu kitap çocuklara okunabilir. Çocuklarla beraber seçilen bir konu üzerinde ya da başlatılan …

ATATÜRK TARAFINDAN KURULAN KURUM VE KURULUŞLAR…   1920 – ANADOLU AJANSI. 1923 – TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU. 1923 – TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI. 1923 – UŞAK TERAKKİ ZİRAAT T.A.Ş. 1924 – GÖLCÜK TERSANESİ. 1924 – DEVLET DEMİRYOLLARI. 1924 – TC ZİRAAT BANKASI A.Ş(ZİRAAT BANKASI’NIN ŞİRKETLEŞMESİ) 1924 – TÜRKİYE İŞ BANKASI. 1924 – TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ. …

ABC Bağlamaca Oyunu ABC Kadar Kolay Amiral Battı Oyunu Ardışık Sudoku Bölgesel Sudoku Çadır Oyunu Çarpmaca Oyunu Dart Oyunu Farkı Komşular Oyunu Futoşiki Oyunu Hazine Avı Oyunu İşlem Karesi Oyunu Kakuro Oyunu Kapsül Oyunu Kare Karala Oyunu Kendoku Patika Oluşturmaca Patika Oyunu Sayı Bulmaca Oyunu Sihirli Piramit Sudoku Oyunu Sütun İşlem Oyunu Şifreli İşlemler Oyunu …

Zeka Oyunlarının IQ’ya Etkisi Var mıdır? Çocukların IQ sunda 13 puanlık artış Berkeley üniversitesinde çalışan nörolog Dr. Silvia Bunge, uzun süredir çocukların zekâlarının gelişimini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Birkaç yıldır da bazı beyinlerin diğerlerinden daha iyi çalışmasını sağlayan şeyin tam olarak ne olduğunu anlamak için çocukların zekalarını ölçüp beyinlerini taramaktadır. Bu çalışma ona çocukların başarabilecekleri …

YKS Çalışmaya Nasıl Başlanmalı? YGS ve LYS kaldırılarak yerine getirilen Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2018 yılı ile birlikte uygulanmaya başlanacak. Değişen sınav sistemi beraberinde ders değişikliğini de getirmiştir. Alan sınavı olarak uygulanacak olan YKS üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacaktır. 2017/2018 eğitim öğretim yılı itibariyle adaylar üniversiteye giriş için iki oturuma …

MEZHEPLER Tanım: Sözlük anlamı gitmek, izlemek, gidilen yol demektir. Terim olarak bir müctehidin, dinin ayrıntılarına ilişkin, kendine özgü kural ve yöntemlerle oluşturduğu inanç ya da hukuk sistemini dile getirir. İslâm tarihinde, mezheb kelimesi genel olarak itikadi, siyasi ve fıkhi görüşlerin hepsi için kullanılmıştır. İlk çıkan mezhepler siyası mahiyette olup bunlar dini bir kisveye bürünmüşlerdi. HADİS: …

MUHARREM AYI VE ÂŞURE GÜNÜ “Şehrullahi’l-Muharrem” olarak meşhur olan, yani “Allah’ın ayı Muharrem” olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah’ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah’ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir. Âşura Günü ise Muharrem’in …

Müslüman bir insanın dikkat etmesi gereken hususlar:   1- Allahü teâlânın bir olduğuna inanmak. 2- Helâl yimek ve içmek. 3- Abdest almak. 4- Beş vakit namaz kılmak. 5- Cünüblükten gusl etmek. 6- Rızkın Allahü teâlâdan olduğuna inanmak. 7- Helâl, temiz elbise giymek. 8- Hakka tevekkül etmek. 9- Kanaat etmek. 10- Nimetlerinin mukabilinde, Allahü teâlâya şükr …

FİNANSAL OKURYAZARLIK EĞİTİMİ Haziran 2014’te açıklanan Başbakanlık Genelgesi ile Türkiye için Ulusal Strateji oluşturulmasına dair çok önemli bir adım atılmıştır. 64. Hükümet Programında da önemli bir yer tutan ülke tasarrufları ve bu konularda farkındalığın ve bilincin artırılarak bireylerin borçlarını ve bütçelerini daha doğru yönetmeleri, diğer bir ifadeyle finansal okuryazar olmaları noktasında toplumumuza önemli bir hizmet sunmaktadır. …

CEMAAT: Toplanmak, bir araya getirmek anlamlarına gelen cemaat, insan topluluğu manasında da kullanılmıştır. Ayrıca namazı birlikte kılan topluluğu ifade etmek için kullanılır. Cemaat, Müslümanların din kardeşliği temeline dayalı olarak gerçekleştirdikleri birlik, beraberlik anlamına gelir. Dini cemaatler de dini daha iyi yaşamak için Müslümanların aralarında oluşturdukları topluluklardır. Kur’anı ve Sünneti esas alan bu topluluklar…Ehl-i Sünnet ve’l …

 Duyu bütünleme bozukluğu kişinin günlük yaşamını düzgün bir şekilde idare edebilmesi için duyuları aracılığıyla aldığı bilgiyi, gerektiği gibi kullanamamasıdır. Duyu bütünleme bozukluğu merkezi sinir  sisteminde oluşmaktadır. İşlemleme, düzensiz olduğunda beyin, kendisinin en önemli görevi olan duyusal mesajları organize etme işini yapamamaktadır. Çocuk, duyusal mesajları organize etme işini yapamamaktadır. Çocuk, duyusal verilere karşılık verip anlamlı ve …

MATEMATİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ   —A—   A ile B nin Kartezyen Çarpımı: Birinci bileşeni A dan, ikinci bileşeni B den alınarak elde edilen ikililerin kümesidir… A Kümesinden B Kümesinin Farkı: A kümesinin B kümesi ile ortak olmayan elemanlarından oluşan kümedir…   A Kümesinden B ye Fonksiyon: A nın elemanlarından herbirini, B nin elemanlarına bir ve …

HANGİ YAŞTA NE SORUMLULUK ALMALI Çocuğunuzdan hiçbir zaman sizin kadar sorumlu olmasını beklemeyin! Aşağıda yaş gruplarına göre örneklerle hangi sorumlulukları alacağı anlatılmış.Hiç bir zaman yaşından daha fazla sorumluluk yüklemeyin. İki ve Üç Yaş Çocuklarının Alabilecekleri Sorumluluklar Oyuncakları toplamak ve onları yerlerine koymak, Kitap ve dergileri gerekli yerlere koymak, Peçete, tabak ve çatal kaşıkları sofraya koymak …

“BOŞ ZAMANLARIMIZI NASIL DAHA VERİMLİ BİR ŞEKİLDE DEĞERLENDİREBİLİRİZ?” BOŞ ZAMAN NEDİR ? Günlük yaşamımızda evde (uyku, yemek vb.) okulda, dershanede, yolda ve ailevi sorumluluklarımız için kullandığımız zaman dışında kalan zamanları boş zaman olarak tanımlayabiliriz. BOŞ ZAMANLARINIZI NASIL DEĞERLENDİRDİĞİNİZİ HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? Özellikle ara tatillerde ve yaz tatillerinde, tatilin çok uzun olacağı ve hiç bitmeyeceği, her …

Hafızayı Diri Tutmanın 15 Yolu Günlük yaşamınızda sizden yaşça çok büyük insanların güçlü hafızaları sizi şaşırtıyor mu? Yaşlanınca hafızanızın da zayıflamasından mı korkuyorsunuz? Basit önlemler sayesinde uzun yıllar zihnen sağlıklı ve genç kalmak mümkün. “Beynin fonksiyonlarının zayıflamasının, beyin hücrelerinin azalması ile fazla ilgisi olmadığı, hücreler arasındaki bağlantının iyi çalışmasının önemli olduğu kabul edilmektedir. Monoton bir …

ETKİLİ DERS ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ   OKULDA ÖĞRENCİNİN BAŞARISINI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI            * Planlı ve programlı çalışma          * Zamanın iyi kullanılması ve planlanması          * Çalışma ortamının düzenlenmesi          * Not tutma          * Etkili dinleme          * Verimli okuma          * Özet çıkarma          * Güdülenme          * Derse hazırlıklı …

LİSELERE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SÖZEL SORULARI LİSELERE GİRİŞ SINAVI ÖRNEK SAYISAL SORULARI 8. sınıf sonunda liselere (Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Lisesi ve Proje Temelli Liseler) geçiş için yapılacak sınav, Haziran 2018 de gerçekleştirilecektir. “Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile iki oturumda gerçekleştirilecek bu …

Facebook Paylaşım Gruplarından Alıntıdır! Kendi öğrencilerimde ve okulumdaki diğer öğrencilerde gözlemlediğim genel bir tablo var. Sizlerde durum nasıl merak ediyorum. Bu sebeple kendi öğretmenliğimi sorgular oldum. 1) Öğrencilerin dünya yansa umrunda değil. Ne bir ödül ne bir ceza, ne yazılıdan düşük not almak hiç bir şey onları harekete geçiremiyor. 2) Yazılı sonuçlarını okuduğumda aldığı düşük …

“Rising Star” Ödülleri Miray DANER, Melisa ŞENOLSUN VE Hazal Filiz KÜÇÜKKÖSE‘nin oldu.Genç yıldızlar ödüllerini Neslihan Atagül Doğulu’nun elinden aldı.  En İyi Senarist ödülü Kanal D’de yayınlanan ‘Vatanım Sensin‘ dizisi ile Nuran Everen Şit‘in oldu. Nuran Everen Şit’e ödülünü ünlü yönetmen Osman Sınav verdi. En İyi Spor Programı: Stadyum – Ersin Düzen, Mustafa Denizli – Ali Gültiken …

OKUL FOBİSİ Çocuğunuz artık okul çağına girdi. Bunun için kendisine en uygun bir anasınıfı ya da ilkokula kayıtlarını yaptırdınız. Öğretmeni belli olduktan sonraki en büyük problem çocuğun ilk defa ayrılacağı VE ebeveynlerinden bağımsız bir sosyal ortamda yaşamını devam ettirebilmesidir. Bu kısmi zamanlı ayrılıklarda bazı çocuklarımız sıkıntı yaşamaktadır. Çocuğun, okula gelmek istememesi ya da okuldan sürekli …

Türkiye’nin ilk 500 web sitesi 1 Google.com.tr 2 Youtube.com 3 Google.com 4 Facebook.com 5 Sbh.com.tr 6 Haber7.com 7 Ensonhaber.com 8 Sahibinden.com 9 Onedio.com 10 Hurriyet.com.tr 11 Instagram.com 12 Live.com 13 Milliyet.com.tr 14 Kizlarsoruyor.com 15 N11.com 16 Eksisozluk.com 17 Hepsiburada.com 18 Yandex.com.tr 19 Yenisafak.com 20 Twitter.com 21 Mynet.com 22 Gittigidiyor.com 23 Meb.gov.tr 24 Sporx.com 25 Blogspot.com.tr …

Türkiye’nin 2023 hedefleri nelerdir? 1. Dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek. 2. Yıllık GSYH’yı 2 trilyon dolara çıkarmak. 3. Kişi başına düşen milli geliri 20 bin doların üzerine çıkarmak. 4. 500 milyar dolarlık ihracat yapmak. 5. İhracatta ileri ve yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 20’lere çıkarmak. 6. İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar dolarla dünyada …

Türkiye, 16 Nisan tarihinde anayasa değişikliği referandumu için sandığa gidecek. Reforma destek verenler yeni anayasanın ülkeye daha fazla istikrar getireceğini ve geliştireceğini savunurken, muhalefet ‘tek adam’ modeli olarak gördükleri yeni sistemin demokratik olmayacağı görüşünde. Referandumda seçmene “anayasa değişikliklerini” kabul edip etmedikleri sorulacak. Sonucun “evet” çıkması durumunda Türkiye’de neler değişecek: Devletin başı olan Cumhurbaşkanı aynı zamanda …

İDARE HUKUKU 2016 YENİLİKLERİ İdare Hukukunda 2016’nın başından itibaren temel değişiklik şöyle sıralanabilir: Sayıştay Ocak 2016 itibariyle artık iştirakleri de denetlemeye başlamıştır. (6085 sayılı Sayıştay Kanununun 4. Maddesinin ilgili fıkrası) (BKNZ: BİLGİ NOTU 1) 2016 Nisanında 10. bir BİO olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulmuştur. (6698 sayılı Kanun). (BKNZ: BİLGİ NOTU 2) Nisan 2016 yılında …