Yeni Eğitim Sisteminde Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Yapılacak Düzenlemeler

Yeni Eğitim Sisteminde Mesleki ve Teknik Eğitim Alanında Yapılacak Düzenlemeler

Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan mesleki ve teknik eğitim bireylerin ilgi, yetenek, beceri, tutum, tavır ve mesleki ahlakını geliştirmesi açısından son derece önemli ve stratejiktir.

Gelişen ve yenilenen iş sektörü için bilgi ve beceriyle donatılmış, sektörde başarılı olabilecek. Teknoloji ile uyumlu bir şekilde çalışabilecek kişilerin yetişmesi gerekmektedir. Mesleki ve teknik eğitimin toplumdaki algısını değiştirmek amacıyla yapılacak yeniliklere ihtiyaç duyulmuştur.

Yapılacak yeni uygulamalar ile mezunların kendi alanlarında yükseköğretime geçişlerini sağlayacak bütünleşik bir yapının kurulması 2023 hedefleriyle uyumlu bir sistem oluşturulması hedeflenmektedir.

Yapılacak Olan Değişiklikler

 • Mesleki ve teknik eğitim öğrencilerinin öğrenimleri devam ederken yapılacak düzenlemeler ile gerçek iş ortamlarında kalma süreleri arttırılıp, sektörlere göre stratejileri farklılaştırılacak.
 • Türkiye’nin rekabet gücü yüksek olan milli savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştirilecek.
 • Mesleki ve teknik eğitim okullarında yapılan başarılı projelere mikro kredi imkânı sağlanacak.
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından döner sermaye gelirlerinden alınan %15’lik hazine kesintisi %1’e düşürülecek.
 • Mesleki ve teknik eğitimde müfredatlar esnek ve modüler bir şekilde yeniden yapılandırılacak.
 • Alan eğitimleri 9. Sınıftan itibaren başlayacak.
 • Türkiye’nin dış ticaretinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak için yurt dışında mesleki ve teknik eğitim imkânları oluşturulacak.
 • Mesleki ve teknik eğitimde istihdam- üretim bağlamında iyi uygulama ve örnekler medya platformlarında görünürlüğü arttırılacak.
 • Mesleki ve teknik eğitim müfredatlarının tanıtımı, yönlendirme ve rehberlik dijital platformu oluşturulacak.
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında üretilen ürünlerin sergileneceği bir fuar düzenlenecek.
 • Mesleki ve teknik eğitim kurumlarına olan ilgiyi arttırmak için ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenecek ve başarılı olan öğrencilere mikro krediler sağlanacak.
 • Mesleki eğitim kurumlarından mezun olan öğrencilere çeşitli kaynaklardan sertifikalı eğitimler sağlanacak yeni bilgi ve becerilerle güncellemeleri sağlanacaktır.
 • Kariyer rehberliğine yönelik alan ve dal seçimi için ‘’Genel Beceri Test Seti’’ geliştirilecek.
 • Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilere özel burs imkânı arttırılacak.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir