Yeni Eğitim Sisteminde İmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri Düzenlenmesi

Yeni Eğitim Sisteminde İmam Hatip Ortaokulu ve Liseleri Düzenlenmesi

Örgün eğitim sisteminde din eğitimini kurumsallaştırmak için kurulan imam hatip ortaokulları zamanla kendisinden beklenen verimi göstermiştir. Çocukların akademik eğitimin yanında temel dini eğitim alması için veliler imam hatip okullarını tercih etmektedir.  Devlet, öğrencilerin temel dini bilgileriyle tanışmasını doğru bir şekilde sağlamıştır.  Bütün öğrenciler, hangi okulda okudukları fark etmeksizin eşit haklara ve temel eğitim hakkına sahiptir

Son zamanlarda İslam’ın şiddetle bağdaştırılmasından çıkan sorunları ortadan kaldırmak için imam hatiplerin bir model olarak okulların içindeki önemini arttırmıştır.  Sağlık bir din perspektifi sunmak içim imam hatip okullarında okuyan öğrencilerin yer yönden gelişmesi şarttır.

Yapılacak Olan Yeni Düzenlemeler

 • İmam hatip okullarındaki program çeşitliliği korunacak ancak esnek ve modüler yapıya uyumlu hale getirilecek.
 • İmam hatip okullarındaki ders sayısı ve ders saati genel ortaokullardan fazla olduğundan azaltılacak.
 • Meslek dersleri ve akademik derslerin oranları üniversite okuyacak öğrencilere göre planlanacak.
 • İmam hatip okullarında okuyan öğrencilerin Arapça başta olmak üzere diğer yabancı dillerdeki niteliklerini arttırmak için yaz okulları açılacak.
 • Yabancı dil öğretmenlerinin mesleki becerilerini geliştirmeleri için programlar düzenlenecek.
 • Arapça ders kitapları dinleme, yazma, okuma ve konuşma becerilerinin hepsini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenecek.
 • Arapça öğretimi daha etkili kaynaklarla desteklenecek.
 • İmam hatip okullarındaki örnek olan başarılar yaygınlaştırılacak.
 • Toplumsal sorumluluk ve gönüllülük programları model uygulamalarla imam hatip okulları tarafından uygulanacak.
 • Okulların mevcut alt yapılarının düzenlenmesi için gerekli analizler yapılacak.
 • İlahiyat fakülteleriyle iş birliği içinde başta alan dersleri olmak üzere öğrencilerin mesleki gelişimlerine yönelik akademik koçluk sistemi yaygınlaştırılacak.
 • Öğrencilerin başta ilahiyat fakülteleri olmak üzere yükseköğretim kurumlarında düzenlenen bilimsel etkinliklere katılmaları sağlanacak.

İmam hatip ortaokulları ve liselerinde yapılacak olan bu düzenlemeler ve iyileştirmeler sayesinde bu okullarda eğitim gören öğrenciler akademik açıdan daha da başarılı hale gelecektir. Ayrıca verilen din eğitimin kalitesinin artması daha bilinçli öğrencilerin yetişmesini sağlayacağı için yükseköğretim kademesinde daha nitelikli öğrencilerin olmasına da katkı sağlayacaktır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir