Yeni Eğitim Sistemi İçerik ve Uygulama

Yeni Eğitim Sistemi İçerik ve Uygulama

Yeni Eğitim Sistemi’nde alışılmışın dışında pek çok değişiklik olduğunu söylemek oldukça doğru olacaktır. Yeni Eğitim Sistemi’ndeki bu değişiklikleri içerik ve uygulama olarak sizler için açıklayacağım.

Yeni Eğitim Sistemi’ndeki Değişiklikler Neler Olacak?

Tüm okullarda çocukların mizaç, ilgi, istek ve ihtiyaçlarına göre ‘’Tasarım ve Beceri Atölyeleri’’ kurulacak. Bu atölyelerde çocuklara bilim, sanat, spor ve kültürel açıdan eğitimler verilecek. İlköğretimden başlanarak bütün kademelerde bu atölyeler kurulacak. Özellikle elini kullanmayla ilgili olan mesleklerin öğretilmesinde işlevsel olarak büyük bir rol oynayacak. Ayrıca bu atölyelerde çocuklar, eleştirel becerilerini geliştirirken aynı zamanda iş birliği içinde çalışmayı öğrenip sorgulamayı bilen bireyler olma konusunda temelden adımlar atılmış olacak.  Ayrıca bu atölyeler bilmekten çok tasarlamanın ve bir şeyler üretmenin tadına varacak çocuklar.

Pilot örnekleri, 2019-2020 yılında devreye girecek olan bu atölyeler, öğrencilerin düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği bir ortaya çıkarma sürecini yaşayacağı yerler olması hedeflenmektedir. Böylece öğrenilen, ölçülen ve pratik arasındaki uyum artacaktır. Bu atölyelerde ilgili branştan istekli öğretmenler, yan dal eğitimi veya sertifika eğitimi alarak ücreti karşılığı görev alacaklardır.

Temel becerilere ilişkin derslere karışılmadan zorunlu ders sayısı azaltılacak ve öğrencinin kişisel ve ahlaki gelişiminin artması için çalışmalar yoğunlaşacak.  Böylelikle öğrenciler temel derslerde derinlemesine bilgi öğrenirken aynı zamanda öğrendiklerini içselleştirme, derinleştirme becerisini kazanacaklar. Ayrıca öğrenciler uygulama yapma açısından da daha fazla zamana sahip olacakları için uygulama etkinlikleri için gerekli zamanda bulunmuş olacak. Yani eğitim sadece derste öğrenilenden ibaret olmayıp çocukların uygulamaya geçerek daha iyi öğrenmesine vesile olacak.

Müfredatlarda bütün kademeler için esnek bir yapıda olacak ve bütüncül olarak değişiklikler yapılacak. Müfredatların değiştirilmesindeki temel amaç öğrencilerin kazanılanların içselleştirilip, yaşam biçimine dönüştürülmesini sağlamaktır. Böylelikle bireylere müfredatlardaki konularla çocuğun bilişsel ve bütünsel gelişimine katkı sağlamak üzerine bir yapılandırma gerçekleşecek. Çocuklar sadece soru çözme ve konu anlatımı anlayışından, üretmeyi, yapmayı, etkileşime girmeyi ve soru sormayı öğrenen bireylere dönüşülmesi hedeflenmektedir.

Kısacası, her açıda insanı ele alan bu yeni eğitim sisteminde eski alışkanlıklar ve bilinenler terk edilip daha modern, sorgulayıcı, yenilikçi, üretken ve çalışkan bireylerin yetişmesi sağlanacaktır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir