Yeni Eğitim Sisteminde Özel Öğretim Alanında Yapılacak Değişiklikler

Yeni Eğitim Sisteminde Özel Öğretim Alanında Yapılacak Değişiklikler

Son zamanlarda oldukça güçlenen özel öğretimin sınav merkezli bir bakış açısından uzaklaşarak kalite odaklı gelişmesi büyük bir önem taşımaktadır. Özel öğretim kurumlarının sadece nicel olarak yaygınlaştırılması toplum tarafından olumsuz bir şekilde algılanmakta bu durumda öğrenci, öğretmen ve velilerin zarar görmesine neden olmaktadır.

Eğitim sisteminde ciddi bir yük üstlenen özel öğretim alanı, önümüzde üç yıllık süreçte sistemin içinde daha esnek ve amaca yönelik bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Uluslararası standartlar temel alınarak gelişen bir özel öğretim, tüm okullar için destekleyici ve geliştirici bir işlev de üstlenmiş olacaktır.

Yapılacak Değişiklikler

  • Özel öğretim kurumlarının mahalli ve merkezi kamu kurumlarıyla olan ilişkili bürokratik iş ve işlemler azaltılacak.
  • Özel öğretim kurumlarındaki teftiş- rehberlik çalışmaları öğrenmeyi geliştirme amacıyla yeniden yapılandıracak.
  • Özel öğretim kurumlarında yeni model ve uygulamalar koşullar da göz önüne alınarak pilot okullar veya programlar şeklinde yeniden yapılandırılacak.
  • Özel okullar ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ve bütünleşmenin artması için ortak proje ve platformlar oluşturulacaktır.
  • Ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebileceği milletlerarası özel öğretim kurumlarının sayıları arttırılarak nitelikleri geliştirilecektir.
  • Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının eğitim ve sınav standartları yükseltilip kaliteleri arttırılacaktır
  • Fiziksel sınırlar yok sayılarak, teknolojinin imkânlarından faydalanılarak kişilere istedikleri yerde ve zamanda daha az maliyetli sertifika alma olanağı sağlayan uzaktan eğitim veren özel öğretim kurumlarıyla ilgili düzenlemeler yapılacak.
  • Özel kişisel gelişim, meslek edindirme, mesleki gelişim ve yetenek kurslarında verilen kurs bitirme belgeleri, meslek edinme güvencesiyle kalite güvencesi sağlanacak ve belgeler Türkiye Yeterlilik Çerçevesi ile uyumlu hale getirilecek.
  • Özel öğretim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen destek eğitimlerinin kalitesi arttırılarak, etkin ve verimli bir izleme denetim mekanizması kurulacaktır.
  • Yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için özel ve resmi eğitim kurumlar arasında iş birliği desteklenecektir.

Özel eğitim kurumlarında yapılan bu düzenlemeler ile kurumlardan beklenilen verimin alınması ve niceliğinin yanında niteliğinin de artması hedeflenmektedir.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir