Yeni Eğitim Sisteminde Hayat Boyu Öğrenme

Yeni Eğitim Sisteminde Hayat Boyu Öğrenme

İçinde bulunduğumuz yüzyılda örgün eğitim kurumlarını ve bu kurumlarda geçirilen zamanın da yetmediği bir öğrenme talebi doğmaktadır.  Hayat boyu öğrenmenin bir kavram, yapı ve süreç olarak yeniden yapılandırılması gerekmektedir.  Hayat boyu öğrenmenin toplumsal yaygınlığı arttırılması oldukça önemli bir hal almıştır. Bu doğrultu da 21. yüzyıl becerileri için toplumsal sorun alanlarıyla birlikte bireysel ve mesleki gelişime yönelik farkındalık ve yetkinlik kazanması için çalışmalar düzenlenecektir.

Yapılacaklar Nelerdir?

  • Hayat boyu öğrenme alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların verilerinin yer aldığı bir sitem olan Ulusal Hayat Boyu Öğrenme İzleme Sistemi kurulacaktır.
  • Yaş itibariyle örgün eğitim kapsamı dışında kalan vatandaşlara uygulanan müfredat sadeleştirilecektir.
  • 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan okuryazarlığa ilişkin farkındalık ve beceri eğitimleri yeniden düzenlenecektir.
  • Hayat boyu öğrenme süreçlerinde farklı hedef kitlelerine ulaşmak ve öğrenmeye erişimi arttırabilmek için uzaktan eğitim teknolojilerinden yüksek bir şekilde yararlanılacaktır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen hayat boyu öğrenme ve yaygın eğitim sürecinde sertifikaların belli standartlara bağlı olup tanınırlığı artması sağlanacaktır.
  • Erken çocukluk, çocukluk ve ergenlik dönemine ilişkini anne babalara yönelik destek eğitim programları güncellenip, yaygınlaştırılacaktır.
  • İlgili bakanlık ve kurumların iş birliği ve koordinasyonu ile başta çocuk ve kadına yönelik olmak üzere şiddetle mücadele için farkındalık eğitimleri düzenlenecektir.
  • 21. yüzyıl becerileri arasında yer alan dijital, finansal, sağlık, ekoloji ve sosyal medya gibi konularda farkındalık ve beceri eğitimleri düzenlenecektir.

2023 eğitim vizyonu toplumumuzun ortak geleceği paydasında her kesimde beklenen daha iyi bir eğitim beklentisine ilişkin kaygıyı giderip yeni umutlara yol açma eğilimindedir. Sonu gelmeyecek olan sorgulanmalar ve eğitim sistemi üzerine olan eleştiriler hiç bitmeden devam edecektir.

Eğitimin her kademesinde ilerlemeyi, gelişmeyi ve yenilenmeyi amaçlayan yeni eğitim sisteminde öngörülen hedefler yakalanırsa eğitim sistemi açısında ülkemize pek çok katkı sağlayacaktır. Organize bir şekilde her kademede yapılacak olan bu iyileştirmeler sayesinde mutlu bir gelecek için bütün yapılar inşa aşamasındadır.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir