Yeni Eğitim Sisteminde Ortaöğretim

Yeni Eğitim Sisteminde Ortaöğretim

Bilimsel becerilere sahip bireylerden oluşan toplumlar, diğerlerine göre belirgin bir güce sahiptir. Ülkemizin de böylesine bir güce sahip olması, özellikle ortaöğretim düzeyinde yapacağı öğretim tasarımı ile bu hedef amaçlanmaktadır. Bu yazımızda sizlere yeni eğitim sisteminde ortaöğretimde yapılacak değişiklikler hakkında bilgi vereceğiz.

Yeni Sistemde Nasıl Değişiklikler Olacak?

21. yüzyılda gereksinimler doğrultusunda eğitim sisteminde bazı yenilikler yapılmasına karar verilmiştir. Alışıldık kalıpların dışına çıkmayı hedefleyen bu sistemde, akademik olarak başarılı öğrenciler yetiştirirken aynı zamanda yapmayı, üretmeyi, tasarlamayı seven öğrencileri her açıdan geliştirmek bu değişikliklerin temelini oluşturmaktadır.

Ortaöğretim aşamasındaki öğrencilere bireysel farklılıklara duyarlı olması, teknolojiyi doğru ve etkili kullanabilen, becerilerinin farkında olma gibi özelliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu temelle yola çıkan düzenlemeler ile öncelikle eşit şartlarda olmayan okullardan başlanarak iyileştirmeler yapılarak ülkenin dört bir yanında eşit eğitim hakkı öğrencilere verilecektir.

Neler Yapılacak?

 • Ortaöğretimde esnek ve modüler müfredat uygulanarak ders saatleri ve ders çizelgesi azaltılacak.
 • Çocukların ilgi, ihtiyaç ve mizaçlarına göre esnek seçmeli ders saatleri yapılandırılacak.
 • Ortaöğretimde öğrencilere sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlilikler kazandırılacaktır.
 • Alan seçimi 9. sınıfta yapılacaktır.
 • Pansiyon hizmetleri iyileştirecek.
 • Ortaöğretimde zorunlu ders saati azaltılacak.
 • 12. Sınıflarda pilot bölgelerden başlanarak yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon çalışmaları yapılacak.
 • Ortaöğretimdeki öğrencilere ilgi alanları ve becerilerine göre alanlar arasında geçiş imkânı sağlanacak.
 • Ortaöğretimde öğrencilerin isteği doğrultusunda seçmeli ders yapısı oluşturulacak.
 • Azalan derslerle birlikte proje ve uygulama çalışmalarında derinleşme imkânı sunulacak.
 • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelere katılması e-portfolyolarında yer alacak.
 • Tasarım-Beceri Atölyeleri ortaöğretim kademesinde de kurulacak.
 • Öğrencilere verilen proje, performans ve ödev uygulamaları yeniden düzenlenecek.
 • Pansiyon hizmetleri tüm çocuklara ücretsiz sunulacak. Pansiyonda kalan öğrencilerin yemek, yatak ve sosyal imkânları iyileştirilecek.
 • Bakanlık il, ilçe ve okul düzeyi yapılan izleme değerlendirme çalışmalarında okulların hedeflenen başarıyı gösterememesi durumunda okullardaki öğrencilerin, akademik ve sosyal gelişimleri için destek programlar uygulayacak.

Benzer Yazılar:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir