Kategori «Editörün Seçimi»

Akran İlişkileri ve Zorbalık Akran ilişkileri her yaş için önemli bir konudur. Doğumdan başlayıp ölüme kadar her zaman diliminde akrana ihtiyaç duyarız. Peki çocuklarda akran ilişkileri nasıldır? Akran Statüleri nelerdir? Günümüzün önemli bir sorunu olan zorbalık nasıl oluşur? Ayrıntılarıyla ele alacağız… Okul Öncesi ve Okul Çağı Akran İlişkileri: İlk akran etkileşimi doğumdan sonra bir bebeğin, …

          Kardeş İlişkileri Kıskançlık, kavga, tartışma, eşya kaçırma, oyuncak kırma… Kardeşler arasında yıllardan beri süregelen sorunlardan sadece birkaçı. Aralarındaki bağ her ne kadar kuvvetli olsa da kavga kaçınılmaz sonuç. Peki ne yapmalıyız? İki kardeş kavga ederken öylece izleyecek miyiz yoksa müdahale edecek miyiz? İki kardeşe eşit mi yaklaşacağız yoksa haklı olanın yanında mı olacağız? Öncelikle …

DUYGUSUZ NESİL TEHLİKESİ Hayatın gerçekliklerinden habersiz, duygusuz ve bencil bir nesil geliyor. Şehitler için gözyaşı döken kendi ana babalarını anlamıyorlar. Başkalarının çocukları için ağlamaya anlam veremiyorlar. Yanıbaşımızdaki savaşlar, acı çeken çocuklar, ölen onbinlerce insan onları hiç ilgilendirmiyor. Tüm acı gerçekleri çizgi film tadında izliyorlar ve yürekleri hiç acımıyor. Hayatlarının odağındaki tek şey eğlenmek. Eğlenemedikleri tüm …

Anne Babalar Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Çocuklarına Nasıl Davranmalı Çocuğunuzdan beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışın. Her anne baba kendi çocuğunun daha özel olduğunu düşünür. Oysa her insanın objektif bakıldığında belli alanlarda kuvvetli yönleri olabildiği gibi belli alanlarda da zayıf özellikleri olabilir. Beklentileriniz ile çocuğunuzun yapabilecekleri birbiriyle uyumlu olursa çocuğunuz daha az kaygı yaşayabilir. Bu zor dönemde çocuklarınıza …

Hangi Ağaç hangi ağaca aşılanır Ağac aşılamasında birbirine uyum gösteren ağac türlerini ve aşı uygulama şekillerini aşağıdaki listede ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.. Hangi ağaç hangi ağaca aşılanır Aşı ağaçların cinsini iyileştirmek, daha iyi cins meyva almak için yapılır. Çünkü, bahçemize diktiğimiz bir meyva fidanı, aşılı değilse, büyüyünce yabanileşir; iyi cins meyva vermez olur. Dikilen fidandan …

Giriş Kadınlar ve erkekler arasındaki biyolojik farklılıklar ilk çağlardan bu yana toplumda cinsiyete dayalı bir iş bölümü oluşmasına neden olmuştur. Erkeklerle kadınların yaptıkları işlerin farklı olması uzun zaman sadece bir iş bölümü konusu olmuş, ataerkinin (erkek egemen toplumsal yapı) doğuşuna kadar bu işlerden bazıları daha değerli, bazıları daha değersiz görülmemiştir. Diğer bir deyişle kadın ve …

SESSİZ GEMİ Artık demir almak günü gelmişse zamandan, Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol; Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli, Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli. Bîçâre gönüller! Ne giden son gemidir bu! Hicranlı hayatın ne de son mâtemidir …

‘’Kim olursan ol, ne yaparsan yap , bütün yüreğinle gerçekten bir şey istediğin zaman , Evrenin Ruhu’nda bu istek oluşur. Kendi Kişisel Menkıbe’sini gerçekleştirmek insanın gerçek yükümlülüğüdür. Ve bir şeyi istediğin zaman , bütün evren arzunun gerçekleşmesi için iş birliği yapar. (Coelho, P. Simyacı)‘’ Bu motivasyonla başlarız bir hedef doğrultusunda yol almaya. İnsan olarak hedeflerimiz …

ÇOCUKLARDA OKUMA BOZUKLUĞU Okumayı öğrenmek, okul yıllarının başlarında, başarılması gereken temel gelişimsel görevlerden biridir. Eğitim süreci devam ederken öğrencinin bilgi edinebilme ve özgürce öğrenme yetisini kazanabilmek için okuma gittikçe daha büyük önem kazanır. Daha sonraları iş hayatına girebilmesi, toplumun taleplerine uyum sağlaması için önemli bir araçtır. Okuma ve yazmayı öğrenme çok kolay bir süreç değildir …

OKUL VE BAŞARI Başarının Tanımı Başarı, insanın kendisi ve çevresi ile uyumlu yaşabilmesi; kendini gerçekleştirmek için belirlediği hedeflere ulaşırken gösterdiği çabalarından olumlu sonuçlar almasıdır. Öğrenim çağı boyunca başarıyı sürekli olarak çocuğun derslerde aldığı notlara göre değerlendirmek gibi bir eğitim vardır. Oysa başarı, hayattan zevk alabilmek, hoşlandığı faaliyetleri yapabilmek ve bunlarla hem kendisine, hem de çevresine yararlı …

Okul Başarısını Etkileyen Faktörler Çocuğunu okula gönderen her aile, onun okulda başarılı olmasını ister. Bazı çocuklar başarıya kolaylıkla erişebilir. Böylece hem aile mutlu olur, hem de çocuk kendi kendisinden menun olur. Ancak bazı çocuklar için okuldaki derslerde başarılı olmak hiç de kolay olmaz. Çeşitli nedenlerle bu çocuk ve gençler, başarılı olmayı bir türlü beceremezler. Peki, …

TATİL Okula başlama ile birlikte, ortaya çıkan bir başka kavram da “tatil”dir. Zira uzun bir kış dönemindeki sürekli bir okul devresinden sonra çocuklarımızın tatile gereksinme duydukları kaçınılmaz bir gerçektir. Ülkemizde ilk ve orta dereceli okullarda iki öğretim dönemi arasında 15 gün süreli yarı yıl tatili ile yaz aylarını kapsayan yaklaşık 3 aylık bir yaz tatili vardır. …

OKUL ÇAĞI ÇOCUĞUNUN BAZI PROBLEMLERİ Okul Korkusu Okula yeni başlayan çocuklarda sıkça rastlanan problemlerden biri okul korkusudur. Problem, bazen okula başlama ile birlikte, bazen de okulun açılmasını izleyen ilk haftalardan sonra değişik görüntülerle ortaya çıkar. Okul korkusu çocuktan, aileden, okul ve öğretmenden gelen nedenlerden veya bunların birkaçından birden kaynaklanabilir. Bu çocukların ortak özellikleri, aşırı duygusal …

Neden Oynuyorum? Çocuk : Annem neden sanki beni sofraya çağırıyor, daha oyunum bitmedi ki, hep de oyunumun en güzel yerinde beni çağırırlar. Anneciğim oyunumu bitireyim, geleceğim. Anne : Bu çocuk beni deli edecek, ne zaman birşey söylesem bana “ama şimdi oyun oynuyorum” diye cevap veriyor. Ne bitmez oyunmuş bu. Sokakta oyun, evde oyun, bu çocuğun …

SOKAKTAKİ ÇOCUK VE ZAYIFLAYAN AİLE BAĞLARI Sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar sorununun temelinde göç, kentleşme ve aile yapısındaki değişme yatmaktadır. İşsizlik ve yoksulluğun kuşattığı aileler çözülmekte ve sorunlarıyla başa çıkamaz duruma gelmektedir. Bu süreç çocuğu sokağa itmektedir. Gelir dağılımındaki bozukluk, çözülmüş aileler, işsizlik, sosyal hizmetlerin yetersizliği gibi pek çok etken çocuğu sokakta çalışmaya ve giderek …

SORUNLU ÇOCUKLAR AKIL VE RUH SAĞLIĞI MELEKELERİ Toplumların pek çok sorunları vardır. Bu sorunların en büyüklerinden biri de sorunlu çocuklar meselesidir. Sorunlu çocuklar denilince, konuyu üç yönde incelemek gerekir : *             Bedensel sorunlu çocuklar *             Ruhsal sorunlu çocuklar *             Sosyal sorunlu çocuklar Dünyada doğumların yüzde 85’i normal gerçekleşirken, yüzde 15’ini sorunlu çocuklar oluşturmaktadır. Başka bir …

FAYDALI GENÇ KİMDİR? Dört türlü genç vardır: Anne ve basasının sözünü tutan genç Anne ve babasının sözünü reddeden, kabul etmeyen genç Anne ve babasının sözüne ilgisiz kalan genç Kendi becerileri ile toplum imkanlarını birleştiren genç Bu tasnifin birinci sırasını işgal eden genç türü, annebabasının ve diğer aile büyüklerinin sözlerini tamamen tutan, harfiyen uygulayan bir tiptir. …

Çocuklarda Kişilik Gelişimi : Kişilik kavramını iyice ifade edebilmek için şöyle bir formül ileri sürebiliriz: KİŞİLİK = Güven duygusu+ruh sağlığı (sevgi+şefkat+kararlılık+ahenkli aile ilişkile ri)+genetik+sosyal çevrenin getirdiği davranış biçimi. İşte, kişiliği oluşturan bu faktörleri çocuğuna dengeli bir şekilde verebilen bir aile, azımsanamayacak bir yol almış demektir. Bu faktörleri sırasıyla şöyle açıklayabiliriz; Güven duygusu : Çocuğun kendisine …

Gelir Düzeyi ve Sorunlu Çocuklar Ailenin gelir düzeyinin çocuğun sorunlu olmasıyla direkt ilişkisi yoktur. Her kesimden sorunlu çocuk çıkabilmektedir. Ama sorunlar farklı olabilir. Yüksek gelirli ailenin çocukları, mesela otomobilin markası konusunda sorun çıkartmakta iken, dar gelirli ailelerde daha değişik konular sorun olabilir. Şu kadarı var ki, zengin aile çocuklarının problemleri daha vahim sonuçlar doğurabilmektedir. Kontrol …

Anne veya Babanın Ölümü Çocuğu Nasıl Etkiler? Ölüm kavramı, küçük veya yetişkin ayırmadan bütün insanları tesir altında bırakan bir olgudur. Ancak hasta ruhlu insanlar ölüm kavramını kayıtsızca karşılar. Ölüm, kişiye kendisinin sonunu da hatırlatır; daha önce ölen yakınlarını da. Yetişkinler ölümden bu kadar etkilenirken acaba çocukların durumu nedir? Şüphesiz onların etkilenmeleri daha fazladır. Çünkü bu …

Beslenme Bozuklukları ve Ruhsal Problemler İliskisi Beslenme bozukluklarının, mesela aşırı şişmanlamanın arkasında ruhsal bir problem aramak gereklidir. Konuyu bir örnekle açalım: İkinci Dünya Savaşında kocaları askere giden kadınların çok şişmanladığı görülmüştür. Bu durum, bilim adamlarının dikkatini çekmiştir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, kocalarının askerde olmasının verdiği üzüntü ve çektikleri yalnızlık hali, kadınlarda “polifaji” denilen bir rahatsızlığa …

Aşağılık Kompleksi Neden Olur, Nasıl Giderilir? Aşağılık kompleksinin asıl ismi “enferiyo rite kompleksi”dir. Enferiyorite; acizlik, demektir. Bu hastalık, yani acizlik kompleksi halk arasında zamanla aşağılık kompleksi adını almıştır. Herhangi bir durum karşısında, insanın: “Eyvah, ben bu işin altından kalkamayacağımı” demesi, işte bu kompleksin belirtisidir. Olay karşısında yenilgiye düştüğünü hissetmesi ve bu hali içine sindirmesidir. Mesela …

Çocuklarda Üstünlük Kompleksi Üstünlük kompleksi, acizlik kompleksinin tam tersidir. Kişinin, üstesinden gelemeyeceği işleri bile yapabileceğini düşünmesidir. Her insanın belli bir yeteneği ve gücü vardır. Kişinin yapabileceği işler, bu güç ve yetenekle sınırlıdır. Aksi dvaranışlar çevreyi tedirgin eder. Üstünlük kompleksi bir bakıma kişinin haddini bilmemesi anlamına gelir. Üstünlük kompleksi olan insanlar, başka bireyleri küçük görür ve …

Hırsızlık Hırsızlık, doğuştan gelen bir eğilim değildir. 0-5 yaş grubundaki çocuklar, paylaşma kavramını pek bilmezler. Herşey onlarındır. “Benim annem, benim babam, benim oyuncağım, benim yemeğim” gibi sözleri onun ağzından sık sık duymak mümkündür. Başkalarına ait şeyleri aldığı, onlara sahip çıktığı görülür. Kendisinin olmayan eşyalara, oyuncaklara sahip olma eğilimi anne-babayı endişelendirmemelidir. Bu yaş çocuklarına, mülkiyet kavramını …

Üstün Zekalı Çocuğun Problemleri Normal ve normalin altında bir zeka düzeyine sahip çocuklardan çok, üstün zekalıların yönlendirilmesi önemlidir. Üstün zekalı çocuk doğru ve yararlı bir alana kanalize edilmezse, toplumun (tabiri caizse) başına bela olur ki tarih bunun örnekleriyle doludur. Çevremizde üstün zekalı olduğunu iddia eden veya çevre tarafından üstün zekalı olarak vasıflandırılan bireyler görmek mümkündür. Halbuki …

Çocuklarda Saldırganlık Çocuklarda saldırganlık, birtakım duygusal ve ruhsal huzursuzluk ya da eksikliklerin belirtisidir. Acizlik kompleksiyle ve çevredeki insanların dikkatini çekmek için veya yeni bir kardeşin dünyaya gelmesiyle yada bedensel bazı arızalarla ilgili olarak bireyde saldırganlık görülebilir. Saldırganlık genel olarak şımartılmış veya çok ihmal edilmiş çocuklara özgüdür. Bebeklikten itibaren her isteği yerine getirilmiş çocuklar, en küçük …

Saldırgan Çocuk ve Televizyon Çocuk sosyal bir yaratıktır. Onu etkileyen faktörler, anne ve babasının yanısıra arkadaş grubu, okul çevresi, basın yayın organları ve bilhassa televizyondur. Bazı televizyon programlarının olumsuz etkisi, ailenin verdiklerini silip yokedecek güçtedir. Ama çocuğun, ailesiyle son derece güçlü bağlar içerisinde olması ve ailenin ikna gücü bu olumsuz etkiyi azaltabilir. Aile, televizyondaki her …

Cinsel Sorunlar ve Medya Cinsellik olgusunda dış uyarıcıların etkisi çok büyüktür. Bu dış uyarıcılardan birisi de kitle iletişim araçlarıdır. Özellikle psikosos yal ergenliğe, olgunluğa ermemiş, 18 yaşın altındaki bireylerde basın yayın organlarının olumsuz etkisi çok fazladır. Uyarıcı fotoğraf ve haberlerle yüklü bir gazetenin yetişkinler üzerinde dahi etkisi olduğu düşünülürse, psi kososyal gelişme sürecini henüz yaşayan …

Yatak Islatmanın Nedenleri Çocuklar ruhsal ve sosyal sağlıklarına kavuşabilmek için çeşitli zorluklar yaşarlar. Bunlara buhran dönemleri denir. İşte çocuğun altını ıslatması bu buhran dönemlerinde olur. Bundan başka çocuğun tırnağını yemesi, parmağını emmesi, saçını koparması, hayvanlara eziyet etmesi gibi çeşitli belirtiler de görülebilir. Aslında çocuk bu belirtilerle ailesine, çevresine mesaj vermekte, yardım istemektedir. Çocuk: “Ben bir …

Parmak Emme, Tırnak Yeme Halleri Nasıl Giderilir? Bu tür psikolojik belirtilerin nedenlerini yukarıda açıklamaya çalıştık. Nasıl giderileceği konusuna gelince: 1-Çocuğa, faydalı ve üstün olduğunu gösterebilmesi için anne-baba zemin hazırlamalıdır. Mesela alışverişlerde, sofranın kurulmasında, kaldırılmasında, çeşitli işlerinde çocuğa yapabileceği görevler vermek faydalı olur. Çocuk kendi kendisine: “Ben bakkaldan ekmeği almasaydım, annem babam yemek yiyemeyecekti; ben anneme …