Kategori «Tarih Ders Notları»

Tanzimat dönemi eserleri

DERGİ VE GAZETELER BEDİR: Ahmet Mithat Efendi; gazete; 1870 yılında çıkarılan kısa süreli bir gazetedir…   CERİDE-İ HAVADİS: 1840 yılında çıkarılan ilk yarı resmi gazetedir…   DEVİR: Ahmet Mithat Efendi; gazete; 1872 yılında çıkarılan kısa süreli bir gazetedir…   DİYOJEN: Teodar Kasap; dergi; ilk mizah dergidir…   HÜRRİYET: 1867 yılında Ziya Paşa ile Namık Kemal …

İcat ve keşifler kronolojik sıra

iki Savaş Arası Döneme Ait İcat ve Keşifler 1920 – ABD’de ilk radyo yayının yapılması – ABD 1921 – Verem aşısının geliştirilmesi – Fransa 1923-Elektrikli trafik ışıklarının geliştirilmesi-ABD 1924 – Dondurulmuş yiyeceklerin üretilmesi –ABD 1925 – Elektrikli ses kayıt aygıtlarının geliştirilmesi – ABD 1926 – İlk başarılı roket denemesi – ABD 1927 – İlk sesli …

AB Türkiye İlişkileri Ders Notu

1-) Türkiye 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvuru yapmıştır. 2-) Ankara Anlaşması 12 Eylül 1963’te Ankara’da imzalanmış ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girmiştir. 3-) Anlaşmanın temelini Gümrük Birliği oluşturmaktadır. 4-) Türkiye Yunanistan’ın ardından topluluk ile ortaklık kuran ikinci ülke olmuştur. 5-) Ankara Anlaşması içerik olarak AET-Yunanistan Ortaklık Anlaşması örnek alınarak hazırlanmıştır. 6-) Ankara Anlaşması’nın …

Orta doğuda barış süreci

ORTA DOĞU’DA BARIŞ SÜRECİ Süveyş Savaşı’nın çıkmasının temel sebebi; ABD ve İngiltere’nin Nasır yönetiminin oldukça önem verdiği Asvtan Barajı projesinin finansmanından çekilmesidir. 1950’li yılların ardından bölgedeki Arap devletlerini milliyetçi söylemler ile etkilemeye çalışan ve Batı Blok’u ülkeleri ile iyi ilişkilerde bulunan Orta Doğu’lu devletleri baskı altına alan devlet Mısır’dır. İkinci Arap- İsrail savaşı; Altı gün …

Kültür tarihi kronoloji ve eser yazar karşılaştırmaları

KÜLTÜR TARİHİ AYRINTILAR  İSKENDERNAME → ŞAİR AHMET MENAZİL-İ SEFER-İ IRAKEYN → MATRAKÇI NASUH III. MURAT  ZAMANINDAKİ SURNAME→ SEYYİD LOKMAN EVSAF-I İSTANBUL→ LATİFİ CİHANNÜMA→ KATİP ÇELEBİ FRANSA SEFARETNAMESİ → YİRMİSEKİZ MEHMET ÇELEBİ YİNE BİR GÜL NİHAL→ DEDE EFENDİ FRANSA’DA RASYONALİZMİN BABASI → DESCARTES MODERN ALMANYANIN TEMELLERİNİ ATAN → WİLHELM ALİ KUŞÇU → ASTRONOMİ VE MATEMATİK BİLGİNİ …

YKS-TYT Tüm tarih kronolojisi

İNKILAP TARİHİNDE İLKLER Osmanlı’da halkın ilk defa yönetime katılması,1.Meşrutiyet Osmanlı’da Parlamenter sisteme ilk defa geçilmesi.1. Meşrutiyet Osmanlıda Anayasal düzene ilk defa geçiş,1.Meşrutiyet Türk tarihinin ilk Anayasası, Kanun-u Esasi, 1876 Türk siyasi tarihinin ilk partisi, İttihat Terakki -1907 Türk siyasi tarihinin ilk muhalefet partisi, Ahrar- 1908 Osmanlıda rejime karsı çıkan ilk isyan, 31 Mart isyanı-1909 Ordunun …